مجمع وتجارت ۱۴۰۱ | ۲ تومان سود به ازای هر سهم
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس ارزش سهام عدالت کدال افزایش سرمایه قیمت خودرو
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

مجمع وتجارت ۱۴۰۱ | ۲ تومان سود به ازای هر سهم

۱۹:۰۸ - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک تجارت (وتجارت) با حضور ۶۴.۴۸ درصد سهامداران برگزار شد. گزارش کامل نبض بورس از این مجمع را بخوانید.

به گزارش نبض بورس، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک تجارت (وتجارت) با حضور ۶۴.۴۸ درصد سهامداران، نماینده سازمان بورس، نماینده موسسه حسابرسی و بازرس قانونی و ناظرین به ریاست آقای فرخ نژاد به صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید، آقای اخلاقی مدیرعامل شرکت گزارشی از فعالیت شرکت در خصوص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به صورت زیر ارائه دادند:

شبکه شعب بانک تجارت

سیاست بانک در سنوات اخیر، کاهش تعداد شعب غیر ضرور و بهینه سازی شبکه شعب در سراسر کشور با هدف افزایش بهره وری و اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی نهاد‌های نظارتی بوده است.

مجمع وتجارت ۱۴۰۱ | ۲ تومان سود به ازای هر سهم
 

عملکرد وتجارت

سهم بانک تجارت از سپرده‌های شبکه بانکی در سال ۱۳۹۷، ۶.۹ درصد، در سال ۱۳۹۸، ۷.۶ درصد، در سال ۱۳۹۹، ۸.۲ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۸.۷ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۰.۵ درصد رشد برخوردار بوده است.

از نظر مجموع سپرده‌های ریالی در سال ۱۳۹۷، ۱.۲۵۹ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۸، ۱.۸۲۸ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۹، ۲.۸۰۴ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰، ۴.۱۰۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۴۷ درصد رشد برخوردار بوده است.

از نظر مجموع سپرده‌های جاری در سال ۱۳۹۷، ۱۶۹ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۸، ۴۱۹ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۹، ۶۴۴ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰، ۱.۱۶۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است.

از نظر سهم سپرده‌های جاری ریالی در میان ۵ بانک بزرگ تجاری در سال ۱۳۹۷، ۱۴.۳ درصد، در سال ۱۳۹۸، ۲۱.۵ درصد، در سال ۱۳۹۹، ۱۹.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۲۲.۴ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲.۶ درصد رشد برخوردار بوده است.

از نظر سهم سپرده‌های غیر هزینه‌ای ریالی در میان ۵ بانک بزرگ تجاری در سال ۱۳۹۷، ۱۲.۵ درصد، در سال ۱۳۹۸، ۱۹.۲ درصد، در سال ۱۳۹۹، ۱۸.۷ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۱۹.۹ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۱.۲ درصد رشد برخوردار بوده است.

متوسط هزینه جذب کل سپرده‌ها در سال ۱۳۹۷، ۱۴.۲ درصد، در سال ۱۳۹۸، ۱۲.۳ درصد، در سال ۱۳۹۹، ۹.۵ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۹.۸ درصد بوده است.

مجموع خالص تسهیلات و مطالبات ریالی در سال ۱۳۹۷، ۶۸۸ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۸، ۸۸۰ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۹، ۱.۵۳۵ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰، ۲.۸۳۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۸۴ درصد رشد برخوردار بوده است.

سهم تسهیلات و مطالبات در میان ۵ بانک بزرگ تجاری در سال ۱۳۹۷، ۱۳.۴ درصد، در سال ۱۳۹۸، ۱۳.۰ درصد، در سال ۱۳۹۹، ۱۴.۴ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۱۶.۲ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۱.۸ درصد رشد برخوردار بوده است.

مانده مطالبات از دولت در سال ۱۳۹۷، ۴۰۳ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۸، ۴۶۵ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۹، ۴۷۷ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰، ۶۰۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۶ درصد رشد برخوردار بوده است.

نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات و مطالبات در سال ۱۳۹۷، ۱۸.۷ درصد، در سال ۱۳۹۸، ۱۴.۲ درصد، در سال ۱۳۹۹، ۷.۷ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۳.۹ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۳.۹ درصد کاهش داشته است.

مانده تعهدات اعتباری اسنادی در سال ۱۳۹۷، ۶۳ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۸، ۷۹ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۹، ۲۳۳ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰، ۵۶۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۱۴۲ درصد رشد برخوردار بوده است.

سهم تعهدات اعتبارات اسنادی ریالی در بین ۵ بانک بزرگ تجاری در سال ۱۳۹۷، ۴۵.۳ درصد، در سال ۱۳۹۸، ۴۳.۳ درصد، در سال ۱۳۹۹، ۴۹.۳ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۴۸.۶ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۰.۷ درصد کاهش داشته است.

مانده تعهدات ضمانت نامه‌های ریالی در سال ۱۳۹۷، ۱۹۳ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۸، ۲۹۰ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۹، ۶۰۵ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰، ۱.۱۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۹۷ درصد رشد برخوردار بوده است.

سهم تعهدات اعتبارات ضمانت نامه ریالی در بین ۵ بانک بزرگ تجاری در سال ۱۳۹۷، ۳۴.۰ درصد، در سال ۱۳۹۸، ۳۷.۹ درصد، در سال ۱۳۹۹، ۴۷.۰ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۴۹.۶ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲ درصد رشد برخوردار بوده است.

خالص درآمد تسهیلات اعطایی و خدمات کارمزد در سال ۱۴۰۰ از نظر کارمزدی دو برابر و در بخش مربوط به درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی هم ۴۵ درصدی سود داشته است.

خالص سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها در سال ۱۳۹۷، ۲.۳۴۴ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۸، ۲۱.۸۵۰ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۹، ۸.۵۴۵ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰، ۵۶.۶۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۵۶۲ درصد رشد برخوردار بوده است.

سود خالص بانک در سال ۱۳۹۷، ۵.۵۲۱ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۸، ۹.۹۲۱ میلیارد ریال، در سال ۴۹۹، ۱۴۴.۵۴۵ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰، ۴۵.۰۱۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۶۹ درصد رشد کاهش داشته است.

در ادامه گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و در خصوص بند ۴ در رابطه با مطالبات از دولت عنوان شد: مطالبات بر اساس مصوبه هیأت وزیران و نامه بانک مرکزی بوده و حق بانک می‌باشد، پیگیری در خصوص وصول این مطالبات صورت خواهد گرفت. در خصوص مطالبات از بانک مرکزی نیز مکاتبات صورت گرفته و از این بابت تضمین وجود دارد، اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است.

در رابطه با تسهیلات اعطایی و مطالبات اشخاص غیردولتی، مطالبات از شرکت‎های فرعی و وابسته، سایر حساب‎های دریافتنی و سایر دارایی‎ها درر خصوص کاهش ارزش در حساب‌ها عنوان شد: امهال بر اساس مصوبات بانک مرکزی صورت پذیرفته است، ذخیره لازم در این خصوص در نظر گرفته شده است.

در رابطه با مالیات عملکرد عنوان شد: ذخیره لازم در حساب‌ها صورت گرفته و بانک در هیأت‌ها نیز دفاعیات لازم را انجام داده است.

در انتها به ازای هر سهم ۲۰ ریال سود تقسیم گردید، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت انتخاب گردید.

۱ دیدگاه
Iran, Islamic Republic of
علی
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
0
1
دیوانه کسی است که اختیار پولشو بده به بورس . امسال سال 3 است که سهام بانک تجارت را دارم. اگه گذاشته بودم سود می گرفتم اندازه خود پولم سود گرفته بودم بدون هیچگونه دغدغه . مسئولین بانک خودشونو کشتن و 2 تومان سود دادن. هنوز سود سال گذشته را به حسابمون نریختن .
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.