سود هر سهم

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش بازار سرمایه و تحلیل سهام - نبض‌بورس

جدیدترین اخبار
پربازدید های امروز
بیشترین لایک
وب گردی
درباره سود هر سهم در نبض بورس بیشتر بخوانید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت پارس سویچ را در این مطلب می خوانید.
کد خبر: ۶۵۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده شرکت آلومتک را در این مطلب می خوانید.
کد خبر: ۶۵۳۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت مجتمع فولاد خراسان منتشر شد.
کد خبر: ۶۵۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

صورت‌های مالی  سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند رت در این مطلب می خوانید.
کد خبر: ۶۵۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک را در این مطلب می خوانید.
کد خبر: ۶۵۳۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت ذوب آهن اصفهان منتشر شد.
کد خبر: ۶۵۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت بیمه سامان را در این مطلب می خوانید.
کد خبر: ۶۵۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت بیمه دانا منتشر شد.
کد خبر: ۶۵۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد را در این مطلب می خوانید.
کد خبر: ۶۵۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت خدمات فنی فولاد یزد را در این مطلب می خوانید:
کد خبر: ۶۵۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت لبنیات پاستوریزه پاک منتشر شد.
کد خبر: ۶۵۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره ۶ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر را در این مطلب می خوانید.
کد خبر: ۶۵۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت نیرو ترانس را در این مطلب می خوانید.
کد خبر: ۶۵۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت نوش مازندران منتشر شد.
کد خبر: ۶۵۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده شرکت پتروشیمی شازند پتروشیمی اراک را در این مطلب می خوانید
کد خبر: ۶۵۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز را در این مطلب می خوانید.
کد خبر: ۶۵۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین منتشر شد.
کد خبر: ۶۵۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

صورت‌های مالی  سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق منتشر شد.
کد خبر: ۶۵۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده شرکت خدمات انفورماتیک منتشر شد.
کد خبر: ۶۵۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده شرکت پترو شیمی پردیس را در این مطلب می خوانید.
کد خبر: ۶۵۳۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵