۱۷ افزایش سرمایه جدید نماد‌های بورسی و فرابورسی | پیشنهاد هیئت مدیره ۵ نماد در خصوص افزایش سرمایه
کدال افزایش سرمایه قیمت خودرو پذیره نویسی
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

۱۷ افزایش سرمایه جدید نماد‌های بورسی و فرابورسی | پیشنهاد هیئت مدیره ۵ نماد در خصوص افزایش سرمایه

۰۹:۲۸ - ۰۲ مهر ۱۴۰۱
چندروز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است
۱۷ افزایش سرمایه جدید نماد‌های بورسی و فرابورسی | پیشنهاد هیئت مدیره ۵ نماد در خصوص افزایش سرمایه

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. امروز نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم

اعلامیه پذیره نویسی عمومی درازک

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت لابراتوار‌های رازک از مبلغ ۸۸۹,۵۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۱,۱۲۷,۵۱۴,۶۴۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۸۲,۹۸۵,۳۶۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ تعیین شده ست.

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده نماد لوتوس

پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت اقدام نماید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه  چنوپا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت نئوپان ۲۲ بهمن از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شیراز

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی شیراز از مبلغ ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه فالوم

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت آلومتک از مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه صبا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین از مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور توسعه فعالیت‌ها در نتیجه عدم خروج وجه نقد، افزایش ظرفیت استفاده از تسهیلات بانکی و اوراق بدهی و جلوگیری از افت رتبه اعتباری که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده فگستر

پیرو افزایش سرمایه شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.

۱۷ افزایش سرمایه جدید نماد‌های بورسی و فرابورسی | پیشنهاد هیئت مدیره ۵ نماد در خصوص افزایش سرمایه  

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  وسبحان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سبحان از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی شرکت که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه حآسا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت آسیا سیر ارس از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور توسعه ناوگان که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

ثبت افزایش سرمایه کیمیاتک

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ افزایش سرمایۀ شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه دابور

با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-۰۱A-۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شرکت داروسازی ابوریحان به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تمدید گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ما

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت بیمه ما از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور رعایت حد نصاب سرمایه مورد نیاز جهت مجوز قبولی اتکایی شرکت، اعلام شده طی نامه شماره ۱۴۰۱/۶۰۲/۲۰۵۰۸ بیمه مرکزی ج. ا. ا، حسب مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ هیات عامل بیمه مرکزی و سایر موارد ذکر شده در گزارش توجیهی ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه قرن

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت پدیده شیمی قرن مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تامین مالی و اصلاحات ساختار مالی ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه وسرمد

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت بیمه سرمد مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور افزایش ظرفیت نگهداری مجازشرکت، حفظ سظح توانگری، ثروت سازی برای سهامداران شرکت و نیز افزایش ظرفیت شرکت جهت خرید دارایی‌های ثابت ارائه گردید.

 ثبت افزایش سرمایه بکاب

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ افزایش سرمایۀ شرکت صنایع جوشکاب یزد از مبلغ ۷۰,۱۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۴۰,۲۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۷۰۱۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه  دامین

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت داروسازی امین مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت ارائه گردید.

ثبت افزایش سرمایه  بسویچ

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ افزایش سرمایۀ شرکت پارس سویچ از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۸۸۹,۹۸۸ میلیون ریال (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۵۸۸۹۹۸۸ میلیون ریال و) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

۳ دیدگاه
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا
۰۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
0
3
4ساله100میلیون تمامه داراییم بود. پول جهاز دخترم بود. ارز اولیه سیتا1600تومان و غگل1000تومان خریدم.هنوزم پوله خودم برنگشته..قسمتون میدم به اشکه مظلومان درستش کنید خجالت میکشم تو چشمه دخترم نگاه میکنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
سلام پدرجان خیلی هامون م
Iran (Islamic Republic of)
الفا
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
0
1
سلام خواهیم پدری رو شرمنده خانواده نکنه الخصوص دخترش خیلی هامون بخاطربورس شرمنده شدیم
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۰۸:۰۰ - دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
۱۹:۳۹ - دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
۱۴:۴۹ - يکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
۰۹:۴۹ - دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
۱۱:۵۷ - شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۴:۱۳ - سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۴۱ - پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۵:۱۲ - شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۳۸ - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۳۹ - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۱۶ - شنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۲۰ - يکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۳۰ - يکشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۱
۱۰:۳۴ - چهارشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۴۵ - شنبه ۲۵ تير ۱۴۰۱
۱۷:۰۹ - سه‌شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱
۲۱:۲۰ - شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۹:۱۸ - چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰