تابلوخوانی بورس امروز
تحلیل تکنیکال تحلیل بنیادی سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس ارزش سهام عدالت ارز دیجیتال عرضه اولیه بیت کوین
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

تابلوخوانی بورس امروز

۱۶:۰۸ - ۲۱ دی ۱۴۰۰
تابلوخوانی روشی تحلیلی برای بررسی سهام می باشد که از طریق اطلاعات موجود در سایت TSETMC.COM سهام مورد نظر را بررسی می کنند. این صفحه روزانه به روز خواهد شد و قرار است به نکات مهم تابلو هر روز پرداخته شود.

به گزارش نبض بورس، تابلوخوانی روشی تحلیلی برای بررسی سهام می باشد که از طریق اطلاعات موجود در سایت TSETMC.COM سهام مورد نظر را بررسی می کنند. این صفحه روزانه به روز خواهد شد و قرار است به نکات مهم تابلو هر روز پرداخته شود.

تحلیلگر: محمد رضوی

توجه: این تحلیل ها سیگنالی برای خرید یا فروش یک سهم نیستند


نکات مهم تابلوخوانی بورس امروز ۲۱ دی ۱۴۰۰

محدوده قیمتی آخرین معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی:
تابلوخوانی بورس امروز

خالص ارزش معاملات: 2254 میلیارد تومان. 

ارزش معاملات صنایع:

تابلوخوانی بورس امروز
 
 

صف خرید: 60 نماد.

صف فروش: 64 نماد.

تابلوخوانی بورس امروز
 

تعداد صف خرید و فروش در گروه ها:

تابلوخوانی بورس امروز
 
سرانه خرید و فروش در گروه ها:
تابلوخوانی بورس امروز
 

خروج پول حقیقی: 152 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز
 
 

ورود و خروج پول از گروه ها (صنایع):


تابلوخوانی بورس امروز

قدرت خریدار به فروشنده در گروه ها:

تابلوخوانی بورس امروز

ارزش صفوف خرید و فروش گروه ها:


تابلوخوانی بورس امروز

ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت: 72.5 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز
 

سرانه خرید کل بازار: 15.2 میلیون تومان

سرانه فروش کل بازار: 14.9 میلیون تومان

گراف تغییرات سرانه های خرید و فروش:

تابلوخوانی بورس امروز
 

ارزش معاملات و شاخص قدرت خریداران:

تابلوخوانی بورس امروز
 
 

بیشترین نوسان مثبت: خریختح، فروی، چافست، قرن، سغرب.

بالاترین سرانه خرید: شمواد، خلنت، ثاصفا، پدرخش، کفرآور.

بالاترین قدرت خریدار (با توجه به اینکه در عرضه های اولیه ملاک مناسبی نمیباشد ، نماد های عرضه اولیه در نظر گرفته نشدن): پدرخش، ثاصفا، شمواد، سخواف، خلنت.

 
درشت ترین خریداران: خکاوه، توسن، وبملت، کرماشا، شبندر.

درشت ترین فروشندگان: وبصادر، فرابورس، ختوقا، خنصیر، سدبیر.

ورود پول حقیقی خوب: خکاوه، فروس، وایران، حخزر، چکارن.

الگوی تیک صعودی: وایران، زقیام، حسینا، پرداخت، بالاس.

الگوی ساعت ( فردا احتمالا مثبت یا صف خرید ): بساما، غصینو، زشریف، ثامان، بالاس.

حقوقی سرخطی خرید: نداشتیم.

حجم مشکوک  (در حجم های مشکوک دقت بفرمایید که حجم مشکوک ناشی از جابجایی بین حقوقیها روی تابلوی معاملات میباشد در نظر گرفته نشده اند): حتوکا، فالوم، ختوقا، قزوین، وبرق.

معاملات بلوکی: خاهن، شاوان، های وب، سامان، ملت، وخاور.

معامله بیش از 3 درصد شرکت در یک روز: حتوکا.

حق تقدم ها و بیشترین اختلاف با سهم:

علاوه بر نمادهای دارای اختلاف زیاد با نماد اصلی، نمادهایی که حق آنها در حال اتمام است مناسب بررسی می باشند.

تابلوخوانی بورس امروز
 

 

بالاترین درصد حجم به شناوری:

تابلوخوانی بورس امروز
 

نکات مهم تابلوخوانی بورس امروز ۱۹ دی ۱۴۰۰

محدوده قیمتی آخرین معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی:
تابلوخوانی بورس امروز

خالص ارزش معاملات: 2737 میلیارد تومان. 

ارزش معاملات صنایع:


تابلوخوانی بورس امروز

صف خرید: 37 نماد.

صف فروش: 171 نماد.

تابلوخوانی بورس امروز

تعداد صف خرید و فروش در گروه ها:

تابلوخوانی بورس امروز
سرانه خرید و فروش در گروه ها:
تابلوخوانی بورس امروز
 

خروج پول حقیقی: 535 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز

ورود و خروج پول از گروه ها (صنایع):

تابلوخوانی بورس امروز

قدرت خریدار به فروشنده در گروه ها:

تابلوخوانی بورس امروز

ارزش صفوف خرید و فروش گروه ها:

تابلوخوانی بورس امروز
 

ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت: 83.3 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز
 

سرانه خرید کل بازار: 12.3 میلیون تومان

سرانه فروش کل بازار: 17.3 میلیون تومان

گراف تغییرات سرانه های خرید و فروش:

تابلوخوانی بورس امروز

ارزش معاملات و شاخص قدرت خریداران:

تابلوخوانی بورس امروز

بیشترین نوسان مثبت: خریختح، فروی، چافست، قرن، سغرب.

بالاترین سرانه خرید: شمواد، خکاوه، خودکفا، سمگا، حبندر.

بالاترین قدرت خریدار (با توجه به اینکه در عرضه های اولیه ملاک مناسبی نمیباشد ، نماد های عرضه اولیه در نظر گرفته نشدن): شمواد، خودکفا، حبندر، خلنت، پدرخش.

 
بالاترین سرانه فروش: شکبیر، وبرق، شاوان، میدکو، وگردش.

ورود پول حقیقی خوب: پدرخش، قنقش، دشیمی، سغرب، زنگان.

الگوی تیک صعودی: حفارس، حتوکا، سغرب، حتاید، تملت.

الگوی ساعت ( فردا احتمالا مثبت یا صف خرید ): حتوکا، فروی، حفارس، فروس.

حقوقی سرخطی خرید: نداشتیم.

حجم مشکوک  (در حجم های مشکوک دقت بفرمایید که حجم مشکوک ناشی از جابجایی بین حقوقیها روی تابلوی معاملات میباشد در نظر گرفته نشده اند): خریخت، زقیام، شپلی، چافست، امین.

 
بهبود سرانه یک روز نسبت به میانگین ۱۰ روز: سخواف،زملارد، لطیف، تماوند، امین.

بهبود سرانه سه روز گذشته نسبت به میانگین ۱۰ روز: آریان، زملارد، شاملا، فارس، اخابر.

معاملات بلوکی: وخاور، وگردش، فن آوا.

معامله بیش از 3 درصد شرکت در یک روز: ومشان.

حق تقدم ها و بیشترین اختلاف با سهم:

علاوه بر نمادهای دارای اختلاف زیاد با نماد اصلی، نمادهایی که حق آنها در حال اتمام است مناسب بررسی می باشند.

تابلوخوانی بورس امروز
 

بالاترین درصد حجم به شناوری:

 

نکات مهم تابلوخوانی بورس امروز ۱۵ دی ۱۴۰۰

محدوده قیمتی آخرین معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی:
تابلوخوانی بورس امروز
 
 

خالص ارزش معاملات: 2101 میلیارد تومان. 

ارزش معاملات صنایع:

تابلوخوانی بورس امروز
 

صف خرید: 55 نماد.

صف فروش: 82 نماد.

تابلوخوانی بورس امروز

تعداد صف خرید و فروش در گروه ها:

تابلوخوانی بورس امروز
تابلوخوانی بورس امروز
سرانه خرید و فروش در گروه ها:
تابلوخوانی بورس امروز
 

خروج پول حقیقی: 286 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز
 

ورود و خروج پول از گروه ها (صنایع):

تابلوخوانی بورس امروز
تابلوخوانی بورس امروز
 

قدرت خریدار به فروشنده در گروه ها:

تابلوخوانی بورس امروز
 

ارزش صفوف خرید و فروش گروه ها:


تابلوخوانی بورس امروز
تابلوخوانی بورس امروز
 
 

ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت: 69 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز
 

سرانه خرید کل بازار: 13.8 میلیون تومان

سرانه فروش کل بازار: 14.9 میلیون تومان

گراف تغییرات سرانه های خرید و فروش:

تابلوخوانی بورس امروز

ارزش معاملات و شاخص قدرت خریداران:

تابلوخوانی بورس امروز

بیشترین نوسان مثبت: حسیر، دسبحا، غشان، خکاوه، مداران.

بالاترین سرانه خرید: چخزر، سامان، لطیف، کباده، کتوکا.

بالاترین قدرت خریدار (با توجه به اینکه در عرضه های اولیه ملاک مناسبی نمیباشد ، نماد های عرضه اولیه در نظر گرفته نشدن): خعمرا، چخزر، کتوکا، قشهد، شپلی.

 
بالاترین سرانه فروش: تماوند، وامین، پاسار، شساخت، وبرق.

ورود پول حقیقی خوب: درازک، وصنعت، غچین، فنوال، وهنر.

الگوی تیک صعودی: چفیبر، زنگان، دپارس، ختور، کدما.

الگوی ساعت ( فردا احتمالا مثبت یا صف خرید ): وهنر، خکاوه، ثنوسا، غچین، فرزین.

الگوی تیک و ساعت همزمان با تایید حجم: غچین.

حقوقی سرخطی خرید: جوین، وسنا.

حجم مشکوک  (در حجم های مشکوک دقت بفرمایید که حجم مشکوک ناشی از جابجایی بین حقوقیها روی تابلوی معاملات میباشد در نظر گرفته نشده اند): درازک، زملارد، سخواف، گکیش، غچین.

مشکوک به ورود پول هوشمند: لطیف، درازک، فنوال.
 
پول هوشمند با مولفه های سخت: درازک.
 
احتمال کد به کد: درازک.
 
بهبود سرانه یک روز نسبت به میانگین ۱۰ روز: آریان، شسینا، اخابر، فارس، امین.

بهبود سرانه سه روز گذشته نسبت به میانگین ۱۰ روز: آریان، فارس، سمازن، فولاژ، تاصیکو.

معاملات بلوکی: دماوند، وصنعت، وامید، وبملت، کگل، ملت، شنفت، گکوثر، دالبر، سمگا، وگردش، تیپیکو، فافق.

خریدهای درشت: سامان، کرماشا، غچین، لازما، چخزر.

فروش های درشت: وبرق، قچار، پرداخت، وبصادر، فرابورس.

معامله بیش از 3 درصد شرکت در یک روز: فافق (به صورت بلوکی)

حق تقدم ها و بیشترین اختلاف با سهم:

علاوه بر نمادهای دارای اختلاف زیاد با نماد اصلی، نمادهایی که حق آنها در حال اتمام است مناسب بررسی می باشند.

تابلوخوانی بورس امروز
 

بالاترین درصد حجم به شناوری:


تابلوخوانی بورس امروز
 

نکات مهم تابلوخوانی بورس امروز ۱۴ دی ۱۴۰۰

محدوده قیمتی آخرین معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی:
تابلوخوانی بورس امروز

خالص ارزش معاملات: 2485 میلیارد تومان. 

ارزش معاملات صنایع:

تابلوخوانی بورس امروز

صف خرید: 39 نماد.

صف فروش: 103 نماد.

تابلوخوانی بورس امروز

خروج پول حقیقی: 399 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز
 

ورود و خروج پول از گروه ها (صنایع):

تابلوخوانی بورس امروز

ارزش صفوف خرید و فروش گروه ها:

تابلوخوانی بورس امروز
تابلوخوانی بورس امروز
 

ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت: 31.3 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز
 

سرانه خرید کل بازار: 13.3 میلیون تومان

سرانه فروش کل بازار: 16.5 میلیون تومان

گراف تغییرات سرانه های خرید و فروش:

تابلوخوانی بورس امروز

ارزش معاملات و شاخص قدرت خریداران:

تابلوخوانی بورس امروز
 
 

تحرکات قوی: شسینا، شزنگ، پکرمان، ومشان، چافست.

بیشترین نوسان مثبت: خموتورح، شزنگ، لازما، ثعمرا، خموتور.

بالاترین سرانه خرید با شرط قدرت خریدار (سرانه فروش بالاتر نباشد): کتوکا، قشهد، قنقش، شمواد، چخزر.

بالاترین قدرت خریدار (با توجه به اینکه در عرضه های اولیه ملاک مناسبی نمیباشد ، نماد های عرضه اولیه در نظر گرفته نشدن): زملارد، کتوکا، قشهد، تیپیکو، زقیام.

قویترین خریداران: چخزر، وهنر، قنیشا، وگردش، غبشهر.
 
بالاترین سرانه فروش: میدکو، پلوله، ولغدر، وبرق، فاهواز.

ورود پول حقیقی خوب: زملارد، قنقش، وصنا، وهنر، ددام.

ورود پول حقوقی: فملی، سمگا، اتکام، غگلپا، وبملت.
 
الگوی تیک صعودی: سبجنو، بنیرو، ثعمرا، ولملت، خزر.

الگوی ساعت ( فردا احتمالا مثبت یا صف خرید ): فجام، کترام، مادیرا، پرداخت، ولملت.

حقوقی سرخطی خرید: نداشتیم.

حجم مشکوک  (در حجم های مشکوک دقت بفرمایید که حجم مشکوک ناشی از جابجایی بین حقوقیها روی تابلوی معاملات میباشد در نظر گرفته نشده اند): حفارس، قلرست، فنفت، غبشهر، قچار.

مشکوک به ورود پول هوشمند: دبالک، ددام، چخزر، وهنر، قنقش.
 
احتمال کد به کد: زملارد، قنقش، وهنر.
 
بهبود سرانه یک روز نسبت به میانگین ۱۰ روز: قجام، خبنیان، شمواد، رمپنا، آریان.

بهبود سرانه سه روز گذشته نسبت به میانگین ۱۰ روز: آریان، وخاور، فارس، شاملا، غمهرا.

معاملات بلوکی: ومهان، کخاک، مادیرا، فن آوا، شوینده، فخوز، وبصادر، خاهن، شپنا، دماوند، کگل، وگردش، وآفری، تماوند، سرچشمه، اتکا.

خریدهای درشت: خنصیر، شزنگ، وگردش، حفارس، قنقش.

معامله بیش از 3 درصد شرکت در یک روز: کدما، شسینا، شزنگ.

نمادهایی که تابلو قوی دارند ولی صف خرید نیستند: کترام، بهپاک، سبجنو، بموتو، سپ.

بیشترین درصد از شناوری در ۱۰ روز گذشته( عرضه اولیه ها حذف شده اند مگر اینکه تحرکات قوی در نماد مشاهده شده باشد): کدما، تابا، چخزر، غبهار، حسیر.

بیشترین درصد از شناوری در ۲۰ روز گذشته: حسیر، کدما، غگیلا، تابا، خمحور.

بیشترین درصد از شناوری در ۳۰ روز گذشته: خمحور، کدما، حسیر، غدام، بالبر.

ورود سهامدار عمده جدید به لیست (توجه کنید این اطلاعات تا پایان روز کاری ۱۳ دی میباشد):

تابلوخوانی بورس امروز
 

خروج سهامدار عمده جدید به لیست (توجه کنید این اطلاعات تا پایان روز کاری ۱۳ دی میباشد):

تابلوخوانی بورس امروز

حق تقدم ها و بیشترین اختلاف با سهم:

علاوه بر نمادهای دارای اختلاف زیاد با نماد اصلی، نمادهایی که حق آنها در حال اتمام است مناسب بررسی می باشند.

تابلوخوانی بورس امروز
 

بالاترین درصد حجم به شناوری:


 

نکات مهم تابلوخوانی بورس امروز ۱۳ دی ۱۴۰۰

محدوده قیمتی آخرین معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی:
تابلوخوانی بورس امروز

خالص ارزش معاملات: 2834 میلیارد تومان. 

ارزش معاملات صنایع:

تابلوخوانی بورس امروز

صف خرید: 60 نماد.

صف فروش: 78 نماد.

تابلوخوانی بورس امروز
 

خروج پول حقیقی: 221 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز

ورود و خروج پول از گروه ها (صنایع):

تابلوخوانی بورس امروز

ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت: 54 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز
 

سرانه خرید کل بازار: 13.8 میلیون تومان

سرانه فروش کل بازار: 14.4 میلیون تومان

گراف تغییرات سرانه های خرید و فروش:

تابلوخوانی بورس امروز
 

گراف شاخص قدرت خریداران:

تابلوخوانی بورس امروز

بیشترین نوسان قیمت: کفراح، خپویش، شتوکا، سقاین، قشرین.

بالاترین سرانه خرید: حفارس، قهکمت، زملارد، قلرست، کفرآور.

بالاترین قدرت خریدار (با توجه به اینکه در عرضه های اولیه ملاک مناسبی نمیباشد ، نماد های عرضه اولیه در نظر گرفته نشدن): زملارد، خعمرا، حفارس، قشهد، زقیام.

بالاترین سرانه فروش: امین، اتکام، غگلپا، سمگا، شسینا.

ورود پول حقیقی خوب: زملارد، چخزر، فافق، قنقش، ددام.

ورود پول حقوقی: فملی، سمگا، اتکام، غگلپا، وبملت.
 
الگوی تیک صعودی: خمحور، دبالک، ودی، برکت، وهنر.

الگوی ساعت ( فردا احتمالا مثبت یا صف خرید ): قنقش، شتوکا، وهنر، کمنگنز، لسرما.

حقوقی سرخطی خرید: نداشتیم.

حجم مشکوک  (در حجم های مشکوک دقت بفرمایید نمادهایی مثل کاوه که حجم مشکوک ناشی از جابجایی بین حقوقیها روی تابلوی معاملات میباشد در نظر گرفته نشده اند): شسینا، پکرمان، تماوند، زبینا، ثغرب.

مشکوک به ورود پول هوشمند: دبالک، ددام، چخزر، وهنر، قنقش.
 
بهبود سرانه نسبت به میانگین ۱۰ روز: شمواد، خبنیان، غمهرا، آریان، تلیسه.

بهبود سرانه سه روز گذشته نسبت به میانگین ۱۰ روز: آریان، فن آوا، درهآور، واعتبار، بموتو.

معاملات بلوکی: وگردش، وپخش، تیپیکو.

خریدهای درشت: خنصیر، شزنگ، وگردش، حفارس، قنقش.

معامله بیش از 3 درصد شرکت در یک روز: قجام، شسینا.

حق تقدم ها و بیشترین اختلاف با سهم:

علاوه بر نمادهای دارای اختلاف زیاد با نماد اصلی، نمادهایی که حق آنها در حال اتمام است مناسب بررسی می باشند.

بالاترین درصد حجم به شناوری:

تابلوخوانی بورس امروز
 

 

نکات مهم تابلوخوانی بورس امروز ۱۲ دی ۱۴۰۰

خالص ارزش معاملات: 2189 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز

صف خرید: 133 نماد.

صف فروش: 413 نماد.

خروج پول حقیقی: 201 میلیارد تومان.

ورود و خروج پول از گروه ها (صنایع):

تابلوخوانی بورس امروز

ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت: 79 میلیارد تومان.

تابلوخوانی بورس امروز
 

سرانه خرید کل بازار: 13 میلیون و 800 هزار تومان

سرانه فروش کل بازار: 14 میلیون تومان

 

بالاترین سرانه خرید: شمواد، زکشت، زملارد، گنگین، ونیرو.

بالاترین سرانه فروش: سدبیر، قنقش، پلوله، واحصا، شسینا.

ورود پول حقیقی: زملارد، غزر، تکنار، فافق، حآفرین.

الگوی تیک صعودی: غگلپا، پاسا، ثغرب، ثنوسا، زشریف.

حقوقی سرخطی خرید: فافق، کباده.

الگوی ساعت ( فردا احتمالا مثبت یا صف خرید ): شمواد، سپ، بالاس، ثالوند، ولشرق.

حجم مشکوک: شمواد، حپارس، حآفرین، بسویچ، قصفها.

رشد خوب سرانه امروز نسبت به میانگین ۱۰ روز: سیستم، ویسا، مارون، غمهرا، شزنگ.

رشد خوب سرانه سه روز نسبت به میانگین ۱۰ روز: سمتاز، فارس، واحصا، وتوکا، شاملا.

خریدهای درشت: حآفرین، گنگین، کدما، شمواد، شلرد.

حق تقدم ها و بیشترین اختلاف با سهم:

تابلوخوانی بورس امروز

بالاترین درصد حجم به شناوری:

تابلوخوانی بورس امروز
 
۳ دیدگاه
Iran, Islamic Republic of
M k
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
0
2
عالی هستین مهندس رضوی
Iran, Islamic Republic of
MitraES
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
0
1
استاد برتر تابلو خوانی جناب مهنس رضوی !
Iran, Islamic Republic of
امید کشاورزی
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
0
0
به جرات میشه گفت یکی از بهترین اساتید تابلوخوانی حال حاضر ایران استاد رضوی هستند .. ممنون از سایت خوبتون و استاد بخاطر زحمات و گزارشهای روزانه عالیتون
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.