گزارش عملکرد ۴ ماهه نمادهای بورسی | کدام نماد عملکرد بهتری داشت؟
کدال افزایش سرمایه قیمت خودرو
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی
گزارش عملکرد ۲۴ نماد بورسی

گزارش عملکرد ۴ ماهه نمادهای بورسی | کدام نماد عملکرد بهتری داشت؟

۱۱:۴۰ - ۰۴ مرداد ۱۴۰۱
تاکنون بسیاری از شرکت‌ها در صنایع و گروه‌های مختلف گزارش عملکرد ۴ ماهه خود را منتشر کرده اند، هرچند برخی از شرکت‌های بزرگ، گزارش‌های فراتر از انتظار روانه کدال کردند، اما بخشی از شرکت‌ها ضعیف ظاهر شدند. شرح گزارش عملکرد این نماد‌ها به شرح زیر است:

به گزارش نبض بورس، این روز‌ها بسیاری از شرکت‌های بورسی مشغول ارائه گزارش در وب‌سایت کدال هستند و شاهد ترافیک گزارش عملکرد نماد‌ها هستیم. این گزارش‌ها، اما آن‌گونه که باید انتظار سهامداران را برآورده نکرد. هرچند برخی از شرکت‌های بزرگ، گزارش‌های فراتر از انتظار روانه کدال کردند، اما بخشی از شرکت‌ها ضعیف ظاهر شدند. شرح گزارش عملکرد این نماد‌ها به شرح زیر است:

 

خشرق

 شرکت الکتریک خودرو شرق در ۴ ماهه منتهی به تیر حدود ۵۶۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات کسب نمود؛ که از این مبلغ ۱۶۷ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد.

خودرو

شرکت ایران خودرو گزارش فعالیت ماهانه ۴ ماهه منتهی به تیر ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره  ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۵۱۴۲۲ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۹۱۸۳ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۹۴ درصد افزایش داشته است.

خپارس

براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت پارس خودرو  در دوره  ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۶۲۱۰ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۲۱۶۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳۲ درصد افزایش داشته است.

خوساز

شرکت  صنعتی محور سازان ایران خودرو در مدت ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ حدود ۷۸۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد؛ که از این مبلغ ۲۴۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد.

خکاوه

شرکت سایپا دیزل در مدت ۴ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۲۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. هم چنین درآمد فروش تیر ماه ۱۳۹ میلیارد تومان بود.

خزامیا

براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت زامیاد در دوره  ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۳۵۷۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۹۰۷ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد.

بورس

 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مدت ۴ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۱۹۱ میلیارد تومان بود.

غنوش

شرکت نوش مازندران در مدت ۴ ماهه منتهی به تیر سال جاری حدود ۱۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی مواجه بوده است. گفتنی است فروش تیر ماه این شرکت به ۵ میلیارد تومان رسیده است.

غکورش

براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت صنعت غذایی کورش در دوره  ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۵۸۵۸ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۲۳۷۱ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۹۳ درصد افزایش داشته است.

غمهرا

شرکت گروه تولیدی مهرام در مدت ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱  حدود ۶۰۳ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد؛ که از این مبلغ ۲۲۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد

خزر

 شرکت فنر سازی زر در مدت ۴ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. این شرکت در تیر ماه نیز ۴۱ میلیارد تومان درآمد شناسایی نمود.

سبهان

شرکت سیمان بهبهان در ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ حدود ۱۶۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد رشد نشان نی دهد.. هم چنین این شرکت در تیر ماه سال جاری حدود ۳۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است.

سفار

 شرکت سیمان فارس در مدت ۴ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۴۶ میلیارد تومان بود.

سفانو

شرکت سیمان فارس نو در مدت ۴ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۱۱۶ میلیارد تومان بود.

سباقر

شرکت سیمان باقران در مدت ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ حدود ۱۱۸ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. این شرکت در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رقم فروش ۷۷ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود.

سابیک

شرکت  سیمان ابیک گزارش فعالیت ماهانه ۴ ماهه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱ خود را منتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در مدت ۴ ماهه ۱۴۰۱  حدود ۵۶۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد؛ که ۱۸۳ میلیارد تومان مربوط به تیر ماه می‌باشد.

ساراب

شرکت سیمان داراب در مدت ۴ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۹۸ میلیارد تومان بود.

جم پیلن

 شرکت پلی پروپیلن جم گزارش فعالیت ماهانه ۴ ماهه منتهی به تیر ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره  ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۳۲۰۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۷۲۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.

فخاس

شرکت مجتمع فولاد خراسان گزارش فعالیت ماهانه ۴ ماهه منتهی به تیر ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره  ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۳۹۵۹ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۸۶۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد.

فولاژ


براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره  ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۴۳۹۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۱۰۹۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد.  
گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشته است.

شفن

شرکت پتروشیمی فن آوران گزارش فعالیت ماهانه ۴ ماهه منتهی به تیر ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره  ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۲۶۲۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵۲۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.

شاروم

شرکت پتروشیمی ارومیه گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیر ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره  ۴ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۲۳۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۹۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد افزایش داشته است.

مارون

شرکت پتروشیمی مارون در ۴ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ۱۱.۶۰۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۲۶۴۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.

وسینا

بانک سینا گزارش فعالیت ماهانه ۴ ماهه منتهی به تیر ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در عملکرد ۴ ماهه منتهی به تیر، حدود ۱۹۸۱ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده‌های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۱۵۶۷ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در تیر ماه ۱۲۳ میلیارد تومان و در ۴ ماهه ۴۱۴ میلیارد تومان مثبت بود.

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۰۷:۴۹ - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۹:۰۴ - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۴۵ - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۱:۰۷ - سه‌شنبه ۰۷ تير ۱۴۰۱
۱۳:۰۹ - يکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
۱۵:۰۹ - يکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۲۱:۲۰ - شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۹:۱۸ - چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
۱۲:۲۲ - شنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۱