کدام شرکت ها افزایش سرمایه دارند؟ | ثبت افزایش سرمایه یک بانک بورسی
افزایش سرمایه مصاحبه اختصاصی عرضه اولیه آموزش بورس ارز دیجیتال پیش بینی بورس
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

کدام شرکت ها افزایش سرمایه دارند؟ | ثبت افزایش سرمایه یک بانک بورسی

۲۰:۱۷ - ۱۰ شهريور ۱۴۰۰
سامانه کدال امروز نیز میزبان اطلاعیه‌‌‌های متعدد از سوی ناشران بورسی و فرابورسی بود. در میان اطلاعیه‌‌‌ها، بخشی به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها تعلق داشت. این فرآیند که این روزها با استقبال بیشتری هم از سوی ناشران و هم از سوی سهامداران همراه است، در ادامه جزئیاتی از چند اطلاعیه در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه آورده شده است.
کدام شرکت ها افزایش سرمایه دارند؟ | ثبت افزایش سرمایه یک بانک بورسی
 

به گزارش نبض بورس، براساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، آخرین وضعیت افزایش سرمایه مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)، شرکت بورس کالای ایران (کالا)، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)، شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)، شرکت پالایش نفت تهران (شتران)، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (آریان)، شرکت مارگارین (غمارگ)، شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)، شرکت گروه فن آوا (فن آوا) اعلام شد.


بیشتر بخوانید:


پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۱۶ درصدی فجهان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان از مبلغ ۱۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تامین سرمایه در گردش و ارتقا توان تولیدی که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

 افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی کالا

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه شرکت بورس کالای ایران مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۹۷۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۵۳۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 ثبت افزایش سرمایه ۵۰ درصدی وخارزم

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸،۷۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۴۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۱۰ درصدی خموتور

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱،۴۲۸،۸۴۰ ریال به مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۲۷ درصدی شتران

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت پالایش نفت تهران مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیر در خصوص افزایش سرمایه آریان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان از مبلغ ۱۹،۸۱۷،۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر، تصفیه تسهیلات و همچنین خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرا بورس که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه غمارگ

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت مارگارین از مبلغ ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۹،۵۱۵،۰۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای و اصلاح ساختار مالی و مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه، چگونگی انجام و پرداخت مبلغ آن که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه خعمرا

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸۰،۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۵۴،۵۴۶ میلیون ریال (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۵۷۴۵۴۶ میلیون ریال و) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه فن آوا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت گروه فن آوا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور طرح‌های بهبود فرآیند و اصلاح ساختار مالی ناشی از مخارج سرمایه‌ای و جلوگیری از خروج نقدینگی جهت تداوم در اجرای پروژه‌های در دست تکمیل و سرمایه در گردش ارائه گردید.

 ثبت افزایش سرمایه وگردش

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه شرکت بانک گردشگری مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ختراک

 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران از مبلغ ۹۱۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۱،۸۲۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۱۷:۳۴ - چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
۱۸:۰۱ - پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰
۱۶:۱۰ - سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
۱۵:۱۶ - شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰
۱۷:۳۰ - شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰
۰۷:۲۵ - جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰
۱۶:۲۳ - پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰
۱۱:۰۷ - پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰
۰۸:۰۴ - جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰
۲۱:۰۴ - سه‌شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰
۱۶:۱۵ - چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۰
۱۴:۱۸ - دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰
۱۹:۴۳ - دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰
۱۰:۰۰ - شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰
۰۸:۱۵ - شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰
۱۳:۱۸ - پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۰
۱۲:۱۷ - چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۰
۱۸:۳۴ - شنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۰