افزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی | افزایش سرمایه ۵۶۸ درصدی قدیمی‌ترین نماد بورس
کدال افزایش سرمایه قیمت خودرو پذیره نویسی
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

افزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی | افزایش سرمایه ۵۶۸ درصدی قدیمی‌ترین نماد بورس

۱۱:۴۴ - ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
قدیمی‌ترین شرکت بورس و پنج سهم دیگر، مجوز افزایش سرمایه ۸۸۵، ۵۹۳، ۵۶۸، ۱۰۰ و ۳۰ و ۹۷۶ درصدی را از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
افزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی | افزایش سرمایه ۵۶۸ درصدی قدیمی‌ترین نماد بورس

به گزارش نبض بورس، شش شرکت گروه صنعتی سپاهان،  نفت پارس،  بیمه اتکایی ایرانیان، قند هکمتان و کشت و دام قیام اصفهان و بیمه ملت مجوز افزایش سرمایه  را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

 افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی فسپا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری‌های گذشته

افزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی | افزایش سرمایه ۵۶۸ درصدی قدیمی‌ترین نماد بورس
 

 افزایش سرمایه ۵۶۸ درصدی شنفت

"شنفت" قدیمی‌ترین شرکت حاضر در بورس ایران است که از ۱۵ بهمن سال ۱۳۴۶ در بازار سهام حضور دارد

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت نفت پارس (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱۴,۱۹۱,۱۳۴,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۱۴,۱۹۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۱۴,۱۹۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵/۰۲/۹۸ مجلس شورای اسلامی).

افزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی | افزایش سرمایه ۵۶۸ درصدی قدیمی‌ترین نماد بورس

افزایش سرمایه ۳۰ درصدی اتکای

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و بهبود ظرفیت پذیرش ریسک و ظرفیت نگهداری

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته (۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)، سایر اندوخته‌ها (۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان و بیمه مرکزی ج. ا. ا نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

افزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی | افزایش سرمایه ۵۶۸ درصدی قدیمی‌ترین نماد بورس

افزایش سرمایه ۵۹۳ درصدی قهکمت

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت قند هکمتان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۲,۴۳۴,۹۴۳,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۲,۴۳۴,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۵۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، ۲,۳۸۲,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

افزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی | افزایش سرمایه ۵۶۸ درصدی قدیمی‌ترین نماد بورس

افزایش سرمایه ۸۸۵ درصدی زقیام

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کشت و دام قیام اصفهان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۶,۱۹۷,۰۷۹,۲۶۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۶,۱۹۷,۰۷۹,۲۶۰,۰۰۰ ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه: ۶,۱۹۷,۰۷۹,۲۶۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

 

افزایش سرمایه ۹۷۶ درصدی ملت

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه  مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه ملت مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۰,۶۵۷,۲۱۳ میلیون ریال (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۲۷۸۰۷۲۱۳ میلیون ریال و) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه ۶ شرکت بورسی | افزایش سرمایه ۵۶۸ درصدی قدیمی‌ترین نماد بورس
 
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۰۸:۰۵ - چهارشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۱
۱۸:۳۴ - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
۲۰:۰۲ - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
۰۹:۴۹ - دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
۱۱:۵۷ - شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۴:۱۳ - سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۴۱ - پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۵:۱۲ - شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۳۸ - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۳۹ - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۱۶ - شنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۲۰ - يکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۳۰ - يکشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۱
۱۰:۳۴ - چهارشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۴۵ - شنبه ۲۵ تير ۱۴۰۱
۱۷:۰۹ - سه‌شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱
۲۱:۲۰ - شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۹:۱۸ - چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰