جزییات سود اعلامی 73 شرکت
#برچسب‌های منتخب
# وهامون # عرضه اولیه # ارز دیجیتال # ارزش سهام عدالت # آموزش بورس # پیش بینی بورس
نظرسنجی
به نظر شما شاخص کل در پایان تابستان در چه محدوه ای خواهد بود؟
۱- زیر یک میلیون واحد
۲- بین ۱ تا ۱.۱ میلیون واحد
۳- بین ۱.۱ تا ۱.۲ میلیون واحد
۴- بین ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون واحد
۵- بین ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون واحد
۶- بین ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون واحد
۷- بیش از ۱.۵ میلیون واحد
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

جزییات سود اعلامی 73 شرکت

۱۲:۳۷ - ۳۱ فروردين ۱۳۹۹

جزییات سود اعلامی 73 شرکت

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال، 73 شرکت سود سه ماهه و 6 ماهه خود را اعلام کردند. این آمار به شرح زیر است:

 1. «سدشت» در 3 ماهه با  فروش 371 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 118 و سود خالص 78 میلیارد ریالی در 3 ماهه به تحقق سود 66 ریالی رسیده است . در 6 ماهه 198 ریال سود شناسایی کرده و سود عملیاتی در 6 ماهه  289 و سود خالص 233 میلیارد ریال بوده و به نظر گزارش خوبی داشته است.
 2.  
 3. «ولغدر» گزارش 3 ماهه داده و سهم 133 ریال در 3ماهه محقق کرده است که بخش عمده ای ازان سایر درامد های عملیاتی بوده و در مجموع به سود 70 میلیارد ریالی رسیده است.
 4.  
 5. «سکرد» در 6 ماهه سال قبل زیان ده بود امسال 6 ماهه به 78ریال سود رسیده است. «سکرد» در 3ماهه 470 میلیارد ریال فروش ، 150 میلیارد ریال سود عملیاتی و 110 میلیارد ریال سود خالص داشته است در 6 ماهه  سود عملیاتی 249 و سود خالص 172 میلیارد ریال رسیده و به نظر عدد خوبی برای 3 ماهه دوم است.
 6. ليزينگ ايران و شرق («ولشرق») نسبت به مدت مشابه خیلی خاص عمل نکرده و 3 ماهه با 14 میلیارد ریال سود خالص به ازای هر سهم  24 ریال محقق کرده است.
 7.  
 8. «ثشرق» در 6 ماهه با تحقق زیان 50 ریالی مواجه بوده و شرایط خوبی را در سود آوری نشان نمیدهد البته  باید گزارش نهایی و 12ماهه را بررسی کرد.
 9.  
 10. سرمایه گذاری پردیس با نماد «پردیس» در 3ماهه 202 ریال سود محقق کرده که عمده آن از محل سود فروش سرمایه گذاری هاست.
 11.  
 12. «وکادو» در 9 ماهه به سود 38 ریالی رسیده است و البته  باید گزارش 12ماهه دید.
 13.  
 14. «وتوس» در 6ماهه به تحقق سود  42 ریالی رسیده است.
 15.  
 16. «وغدیر» هنوز مجمع سال مالی قبل را  برگزار نکرده و البته گزارش 3ماهه برای سهم ملاک نیست ولی در هر صورت در این 3ماه با رشد سود فروش سرمایه گذاری ها 25 ریال سود محقق کرده است.
 17.  
 18. «ثاخت» در 6 ماهه 47 ریال زیان محقق کرده است.
 19.  
 20. «ونیکی» 3ماهه را خوب آغازکرد و با سود فروش سرمایه گذاری ها 3 ماهه به سود 630 ریالی رسیده است این عدد در مدت مشابه 89 ریال بوده و کل سود سال قبل شرکت  1285 ریال .
 21.  
 22. «ثغرب» به زیان 52 ریالی در 6ماهه رسیده است.
 23.  
 24. «آ_س_پ» در 6ماهه به زیان 41 ریالی رسیده است  البته این عدد با سرمایه  قدیم ثبت شده است.
 25.  
 26. «کفپارس» همچنان برمدار زیان 112 ریال در 6 ماهه  زیان محقق کرده است با وجود رشد فروش و رشد سود ناخالص هزینه های عمومی اداری سهم را زیان ده کرده است.
 27.  
 28. «بهپاک» در 3 ماهه به سود 212 ریالی رسیده و در حد مدت مشابه قبل کمی کمتر است . سهم در 3 ماهه با 186 میلیارد ریال سود عملیاتی و 105 میلیارد ریال سود خالص مواجه است.
 29.  
 30. سرمايه گذاري اعتماد جم با نماد «وجم» در 3ماهه 205 ریال محقق کرده است کل عدد سال قبل 259 ریال بوده است.
 31.  
 32. «غگل» 6 ماهه اول تقریبا 55% از 6 ماهه  قبل بهتر بود سهمی که 3ماهه  25 ریال محقق کرده  و 6 ماهه  54 ریال. در 3 ماهه فروش 1306 ، سود عملیاتی 210 و سود خالص 153 میلیارد ریال  بوده است. در 6 ماهه  سود عملیاتی 443 و سود خالص 331 میلیارد ریال.
 33.  
 34. «حکشتی» 9 ماهه به تحقق 30 ریال زیان رسیده سهم را باید تلفیقی و درسود 12ماهه دید.
 35.  
 36. «سهگمت» در 3 ماهه از زیان درامده بود 61 ریال سود محقق کرد و عدد بالایی نبود. سهم در3 ماهه 458 میلیارد ریال فروش ، 79 میلیارد ریال سود عملیاتی و 30 میلیارد ریال  سود خالص داشت. در 6ماهه 403 ریال سود محقق کرده  بود و پیشرفت عالی بود   1182 میلیارد یال فروش ، 265 میلیارد ریال سود عملیاتی  و 202 میلیارد ریال سود خالص داشته است. در 9 ماهه سهم 916  ریال محقق کرده است در 9 ماهه با فروش 2169 میلیارد ریالی ،سود عملیاتی بسیار خوب 644 میلیارد ریالی و سود  خالص 460 میلیارد ریالی عملکرد خیره کننده ای را ثبت کرد. در 12ماهه سود عملیاتی 926 و سود خالص 695 میلیارد ریال است. «سهگمت» در 12ماهه به تحقق سود 1667 در سود تلفیقی و سود 1383 ریالی در سود اصلی رسیده است.
 37.  
 38. «ثپردیس» در 6ماهه 87 ریال سود محقق کرده است کل عدد سود سال قبل 81 ریال بوده است.
 39.  
 40. «وبهمن» در 3 ماهه 65 ریال سود محقق کرده است سهم را باید 12ماهه دید.
 41.  
 42. «قشرین» در 6ماهه برمدار زیان است و 89 ریال زیان محقق کرده است.
 43.  
 44. «ثرود» در 6ماهه 31 ریال زیان محقق کرده است.
 45.  
 46. «ثتران» در 6ماهه 5 ریال سود محقق کرده و به نظر باید  نگاه پایان دوره به سهم داشت.
 47.  
 48. «کسرام» سعی کرده در زیان دهی پیشرفتی نداشته باشد و 3 ماهه245 و 6 ماهه  287 ریال زیان داشت و سرعت  زیان دهی را کم کرده است 3 ماهه 14 میلیارد ریال و 6 ماهه 17 میلیارد ریال زیان عملیاتی داشت.
 49.  
 50. «وبیمه» هم بیشتر با کمک فروش سرمایه گذاری به سود 27 ریالی رسیده البته با سرمایه جدید ! نکته جالب این است که کل سود سال قبل 50 میلیارد ریال و سود 6 ماهه 54 میلیارد ریال است.
 51.  
 52. «ساروج» در 3ماهه با سرمایه قبلی 180 ریال محقق کرده و با سرمایه جدید 90 ریال خواهد شد.سهم 244 میلیارد ریال سود عملیاتی  161 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 53.  
 54. «قنیشا» در 6ماهه به تحقق سود 259  ریالی رسیده است و از مدت مشابه سال قبل  کمتر است البته  قندی ها  فصلی و مقطعی عمل میکنند.
 55.  
 56. «پکویر» رشد چشم گیری در سود عملیاتی داشته و به هر حال در 3ماهه 319 میلیارد ریال سود عملیاتی و 206 میلیارد ریال سود خالص و به ازای هر سهم 295 ریال محقق کرده است . کل سود  سال قبل 336 و مشابه سال قبل 44 ریال بوده است. «پکویر» از 336 ریال 200  ریال  تقسیم کرد.
 57.  
 58. «وتوصا» را باید 12ماهه دید ولی در هر صورت در 9 ماهه  85 ریال سود محقق کرده درمدت مشابه این عدد 42 ریال  زیان بوده است. باید دید امسال به 1000 ریال میرسد.
 59.  
 60. «وتوسم» گزارش خوبی در 3 ماهه داشته و با کمک سود فروش سرمایه گذاری ها 498 ریال محقق کرده است کل سود سال قبل 993 ریال بوده است.
 61.  
 62. «ساینا» با کنترل هزینه ها کمی بهتر از 3ماهه قبل عمل کرد و 820 ریال محقق کرده است سهم 3ماهه 557 میلیارد ریال فروش ، 109 میلیارد ریال سود عملیانی و 81 میلیارد ریال سود خالص دارد . نکته مهم این است که با وجود رشد فروش حاشیه سود او نیز کاهشی بوده است  . به نظر رشد بهای تمام شده در شوینده ها دراین دوره چشم گیر بوده است.
 63.  
 64. «غدشت»  در 9 ماهه  1318 ریال و در  6 ماهه با تحقق سود 723 ریالی مواجه بود و  در 3ماهه 580 ریال سود محقق کرده بود.  سهم در 3 ماهه با تحقق سود عملیاتی 53 میلیارد ریالی و سود خالص 31 میلیارد ریالی را مواجه بوده در 6 ماهه  سود عملیاتی 82 و سود خالص 38 میلیارد ریال بوده است  و در 9 ماهه  سد عملیاتی 142 و سود خالص 70 میلیارد ریال بوده است.
 65.  
 66. «زشریف» نسبت به مدت مشابه بهتر بوده و از 58 ریال به  309 ریال در 3 ماهه  رسیده است  . سهم در 3 ماهه با  سود عملیاتی 102 و سود خالص 160 میلیار ریالی مواجه بوده و درامد  سرمایه  گذاری ها و متفرقه نیز موثر است.
 67.  
 68. ساختمان اصفهان با نماد «ثاصفا» در 6ماهه با کمک  سایر درامد ها 50 ریال سود شناسایی کرده است مدت مشابه قبل این عدد 23 ریال زیان بوده است.
 69.  
 70. «وخارزم» در 9 ماهه  164 ریال سود محقق کرده است باید کمی صبر کرد گزارش 12ماهه برسد.
 71.  
 72. «ثنوسا» زیان ده بوده و هر سال زیان محقق میکرد ولی در 6ماهه امسال به سود 77 ریالی رسیده که سود فروش سرمایه گذاری ها مهم و اثر گذار بوده است
 73.  
 74. تلفیقی «فارس» از گزارش میاندوره ای مهم تر است ولی در کل با سرمایه جدید و عمدتا با سود فروش سرمایه گذاری ها 9ماهه 222 ریال محقق کرده است
 75.  
 76. «بموتو» در گزارش 6ماهه به سود خوب 1782 ریالی رسیده است  سهمی که 3ماهه 327  ریال محقق کرده است .در3ماهه سهم  760 میلیارد ریال فروش ، سود عملیاتی 331 میلیارد ریالی و سود خالص 222 میلیارد ریالی را دارد. در6 ماهه سود عملیاتی 1582 میلیارد ریال و سود خالص 1212 میلیارد ریال است و 22% از مدت مشابه  بیشتر است.
 77.  
 78. «ثالوند» در گزارش 6 ماهه به تحقق سود  354 ریالی رسیده است  سهم  در کل سال قبل 288 ریال سود محقق کرده است.
 79.  
 80. «شوینده» در 3ماهه 64 ریال سود محقق کرده است و این سهم را نیز باید  12ماهه دید. شوینده» در مجمع از 1850  ریال 1650  ریال تقسیم کرد که بر «وبشهر» و اندکی هم بر «وصنا» موثر است.
 81.  
 82. «چافست» در 3 ماهه با تحقق سود 38  ریالی مواجه شده دقت کنید در 6 ماهه 219  ریال محقق کرده است. در 3 ماهه در هر صورت  با وجود  زیان عملیاتی در 3 ماهه  با سود غیرعملیاتی به تحقق سود خالص 37 میلیارد ریالی رسیده بود در 6 ماهه 216 میلیارد ریال سود خالص داشته است.
 83.  
 84. کارگزاري بانک سامان از زیر مجموعه های بانک سامان در سال قبل 75 و امسال  139 میلیارد ریال سود خالص دارد. گسترش خدمات اتيه انديشان سپهر شرق از زیر مجموعه های بانک سامان در سال قبل 186 و امسال  521 میلیارد ریال سود خالص داشته است
 85.  
 86. «شپارس» دیگر شوینده ای که نسبت به مدت مشابه با افت حاشیه سود مواجه شده با وجود  فروش بهتر در نهایت  238 ریال سود محقق کرده است  برای شپارس رشد فروش خوب بوده و هزينه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى سود عملیاتی را کم کرده است  . سهم  184 میلیارد ریال سود عملیاتی و 122 میلیارد ریال سود خالص دارد
 87.  
 88. «بالبر» در 6 ماهه به سود 150  ریالی رسیده و در 3ماهه  31 ریال محقق کرده بود  . در 6ماهه عدد خوبی داشته و در مدت مشابه این عدد 184 ریال بود. بالبر 3 ماهه با 1023 میلیارد ریال  فروش  به حدود  34 میلیارد ریال سود عملیاتی و کمتر از 1 میلیارد تومان سود خالص رسیده بود. در 6 ماهه 1710 میلیارد ریال فروش و سود عملیاتی 96 میلیارد ریالی  و 47 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 89.  
 90. «سشمال» در 3ماهه با تحقق سود 56 ریالی شبیه دوره های قبل است  . سهم 3ماهه با فروش 447 میلیارد ریالی ،سود عملیاتی 71 و سود خالص 60 میلیارد ریالی مواجه بوده است.
 91.  
 92. «وهور» را باید 12ماهه دید در3 ماهه 8 ریال زیان محقق کرده است.
 93.  
 94. «زکوثر» سهامدار عمده  زربال است سهمی که سال قبل 1400 و امسال  1558 میلیارد ریال مرغ اجداد زربال سود خالص داشته است.
 95.  
 96. «سپ» در 3ماهه با سود 189 ریالی مواجه شده است که 24 درصد از مدت مشابه بیشتر است . در 3ماهه  4916 میلیارد ریال سود عملیاتی و 566 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 97.  
 98. «دیران» نسبت به مدت مشابه قبل متحول شده سهمی که 184 ریال سود دارد و مدت مشابه این عدد 44 ریال بوده ، دیران 3 ماهه  با  432 میلیارد ریال فروش ، 187 میلیارد ریال سود عملیاتی و 106 میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده است.
 99.  
 100. «تاپکیش» د مقایسه با 3 ماهه قبل کاهشی بوده و در3ماهه امسال  124 ریال سود محقق کرده است . سهمی با 1189 میلیارد ریال فروش ، 61 میلیارد ریال سود عملیاتی و 49 میلیارد ریال سود خالص.
 101.  
 102. «دریشمک» در مجمع از 1468 ریال 1300  ریال  تقسیم کرد.
 103.  
 104. «ثمسکن» امسال متفاوت ظاهر شده و با فروش سرمایه گذاری ها 130  ریال در 3ماهه محقق کرده است . کل سود سال قبل شرکت 89 ریال بوده است.
 105.  
 106. «اتکام» در 3 ماهه به سود 83 ریالی رسیده است در این  سهم  شاهد  افت  32% درامد های شرکت هستیم.
 107.  
 108. «وآذر» 6ماهه  23 ریال زیان محقق کرده است.
 109.  
 110. «کهمدا» تا حدودی متعادل و خطی پیش رفته در9 ماهه  717 ، در  6 ماهه 429 و در 3ماهه سهم  215 ریال محقق کرده است. در 3ماهه با  فروش 561  میلیارد ریالی و سود عملیاتی 292 میلیارد ریالی و در نهایت  سود خالص 248 میلیارد ریالی محقق شد. در 6ماهه  فروش به 1143 ، سود عملیاتی 573 و سود خالص 494 میلیارد ریال است. در 9 ماهه  سود عملیاتی 949  میلیارد ریال و سود خالص 826 میلیارد ریال و به نظر گزارش خوبی بوده  با این  فرمان 1000 ریال محقق میکند.
 111.  
 112. «پارسان» هم باید 12ماهه بررسی کرد و با  گزارش زیر مجموعه ها سهم را دید سهم 6ماهه به سود 4 ریالی رسیده است
 113.  
 114. یک گزارش عجیب از «شپاکسا» که باید توضیح دهد دلیل افت حاشیه سود و رشد بهای تمام  شده چیست در هر صورت سهم در 3 ماهه  با 2668 میلیارد ریال فروش ، 520 میلیارد ریال سود عملیاتی و 335 میلیارد ریال سود خالص 311 ریال  3 ماهه محقق کرده است
 115.  
 116. «شپدیس» در 6 ماهه به تحقق سود 3409  ریالی رسیده و عدد خوبی را در مقایسه با 3 ماهه قبل و 6 ماهه گذشته داشته  است. سهم در گزارش 3 ماهه به تحقق سود 986 ریالی رسیده بود  . سهمی که 12943 میلیارد ریال فروش ، 5986 میلیارد ریال سود عملیاتی و 5916 میلیارد ریال سود خالص داشت. در 6 ماهه فروش 32422 ، سود عملیاتی  20595 و سود خالص 20455 میلیارد ریال بود. شناسایی 6100  میلیارد ریال  تسعیر در حسابها در این  سود موثر بوده است   . سهم 6 ماهه  رشد 87 درصد سود نسبت به مدت مشابه را دارد.
 117.  
 118. گزارش برخی شرکت ها برای بازار مهم است؛ «غبشهر» یکی از انهاست سهمی که از نظر فروش نسبت  به 3 ماهه  قبل رشد خوبی داشته در سود عملیاتی هم  تقریبا 3 برابر شده و سود خالص 280 ریالی را رقم  زده این عدد در مدت مشابه 103 ریال بود. «غبشهر» در 3 ماهه 1317 میلیارد ریال سود عملیاتی و 839 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 119.  
 120. «حپارسا» در 6ماهه خوب بوده و 94 درصد از مدت مشابه بهتر است . سهم در 3ماهه با فروش 387 ، سود عملیاتی 58  و شناسایی 11 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها 58 میلیارد ریال سود خالص داشته و به ازای هر سهم 233 ریال محقق کرده است.
 121. سهم در 6 ماهه  465 ریال سود محقق کرده است  . با  فروش 801 میلیارد ریالی ، 115 میلیارد ریال سود عملیاتی و 116 میلیارد ریال سود خالص دارد .
 122.  
 123. «وصنا» در 3 ماهه با  فروش سرمایه گذاری ها به عدد تحقق سود  268  ریالی رسیده است  کل سود سال قبل شرکت  590 ریال بوده است.
 124.  
 125. «ورنا» در 6 ماهه امسال با سود فروش سرمایه گذاری ها به ازای هر سهم  142 ریال محقق کرده است.
 126. سرمايه گذاري صنايع ايران با نماد «وایرا» در 6 ماهه  سال قبل تحول خاصی نداشته در 6 ماهه امسال به  سود 620  ریالی رسیده است. کل سود سال قبل شرکت 642 ریال بوده است
 127.  
 128. «واتی» با سود شیران تغییر میکند ولی به هر حال سهم  3 ماهه  25 ریال محقق کرده  سال قبل با مجمع شیران شناسایی سود داشت
 129.  
 130. «قشکر» در 6ماهه به 187 ریال سود محقق کرده است در مورد  این سهم و به  طور کلی گروه قند  باید تا  گزارش 12ماهه  صبر کرد.
 131.  
 132. «قشهد» در 6 ماهه به تحقق سود 545 ریالی رسیده است هر چند خیلی در گزارش دهی منظم نیست ولی به هر حال 3ماهه  307 ریال محقق کرده بود
 133.  
 134. سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل با نماد «ثتوسا» در 6 ماهه 94 ریال  سود محقق کرده است.
 135.  
 136. «سشرق» در 3ماهه موفق به تحقق سود 58  ریالی شده است و در حالی است که 3 ماهه  سال  قبل زیان ده بود . در 3 ماهه امسال 741 میلیارد ریال فروش ، 186 میلیارد ریال  سود عملیاتی 153 میلیارد ریال  سود عملیاتی دارد. در 6 ماهه 15556 میلیارد ریال فروش ، 393 میلیارد ریال سود عملیاتی  و 425 میلیارد ریال سود خالص دارد. در نهایت  سهم  160  ریال 6ماهه سود محقق کرده است. رشد سود عملیاتی اتفاق خوبی برای «سشرق» است.
 137.  
 138. «ثشاهد» در 9 ماهه به سود  44 ریالی رسیده این سهم نیز باید در گزارش 12ماهه بررسی کرد.
 139.  
 140. «ولانا»  به هر حال 3 ماهه نسبت به 3 ماهه  قبل بهتر بوده و 205 ریال محقق کرده است.
 141.  
 142. «وساخت» در 6ماهه با فروش سهام ونوین 2187 ریال سود محقق کرده است.

 

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۱۲:۴۳ - سه‌شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
۱۸:۲۱ - چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰
۱۷:۳۰ - دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۰
۱۲:۱۶ - شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
۱۳:۲۳ - جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰
۱۰:۴۸ - يکشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۰
۰۸:۴۵ - دوشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۰
۱۷:۳۳ - جمعه ۲۵ تير ۱۴۰۰
۱۴:۵۷ - سه‌شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
۰۹:۴۱ - پنجشنبه ۲۴ تير ۱۴۰۰
۱۲:۰۹ - چهارشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۰
۱۳:۴۱ - دوشنبه ۲۱ تير ۱۴۰۰
۱۵:۲۷ - شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰
۱۲:۰۸ - جمعه ۱۸ تير ۱۴۰۰
۱۲:۵۶ - پنجشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۰
۱۳:۰۲ - پنجشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۰
۱۳:۱۱ - پنجشنبه ۰۳ تير ۱۴۰۰
۱۵:۰۲ - دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
۲۱:۵۵ - سه‌شنبه ۰۸ تير ۱۴۰۰
۰۹:۳۸ - يکشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۰
۱۱:۰۰ - سه‌شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰
۱۸:۳۰ - شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
۰۹:۳۸ - پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
۱۲:۰۲ - چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
۰۹:۱۷ - شنبه ۱۲ تير ۱۴۰۰
۱۳:۱۵ - سه‌شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰
۱۰:۰۶ - سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰