کدام نمادها افزایش دارند؟ | افزایش سرمایه چند نماد مهم و نماد پالایشی
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه فیلم مجامع سهامداران عمده حقیقی گزارش ماهانه
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

کدام نمادها افزایش دارند؟ | افزایش سرمایه چند نماد مهم و نماد پالایشی

۱۳:۴۲ - ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
امروز و روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.
کدام نمادها افزایش دارند؟ | افزایش سرمایه چند نماد مهم و نماد پالایشی

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. امروز نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۰۶۰ درصدی شلعاب

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲  افزایش سرمایۀ شرکت لعابیران  از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۳۵۷,۴۸۶ میلیون ریال (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۵۷۵۷۴۸۶ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۹۶ درصدی فخاس

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ افزایش سرمایۀ شرکت مجتمع فولاد خراسان از مبلغ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۷۷ درصدی فجر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰  افزایش سرمایۀ شرکت فولاد امیر کبیر کاشان از مبلغ ۸,۴۵۸,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۶۵۴۲۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۴۲ درصدی شتران

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳  افزایش سرمایۀ شرکت پالایش نفت تهران  از مبلغ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل اندوخته مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۴۳ درصدی خزامیا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳  افزایش سرمایۀ  شرکت زامیاد  از مبلغ ۲۵,۶۷۳,۰۹۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۶,۶۵۱,۴۴۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۹۷۸۳۵۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۶۰ درصدی نیرو

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت نیرو سرمایه از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش سرمایه گذاری در زمینه سهام پربازده بورسی و انتقال شرکت از بازار پایه به بازار بالاتر که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه تاصیکو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵  افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۰ درصدی شسینا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲  افزایش سرمایۀ شرکت صنایع شیمیایی سینا از مبلغ ۳,۵۹۷,۲۸۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۹۵۷,۰۱۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۳۵۹۷۲۸ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۳۰ درصدی کتوکا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲  افزایش سرمایۀ شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۳۶۰۰ درصدی سبهان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سیمان بهبهان  از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود (طبقه زمین) که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۲۷۰ درصدی حسیر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت ریل سیرکوثر  از مبلغ ۱,۲۰۵,۸۹۴,۶۱۲,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۴۶۱,۸۱۰,۰۶۴,۴۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری ازخروج وجه نقد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی بفجر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت فجر انرژی خلیج فارس  از مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین سرمایه در گردش جهت اجرای پروژه‌های توسعه در دست اجراء ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۴۵۰ درصدی غمایه

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت خمیر مایه رضوی  از مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی ارائه  گردید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۸۶ درصدی همراه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳  افزایش سرمایۀ شرکت ارتباطات سیار ایران  از مبلغ ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۹,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۲۸ درصدی قچار

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶  افزایش سرمایۀ شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال  از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 

 

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.