جدیدترین افزایش سرمایه های منتشر شده |مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام نماد عرضه اولیه
کدال افزایش سرمایه قیمت خودرو
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

جدیدترین افزایش سرمایه های منتشر شده |مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام نماد عرضه اولیه

۱۳:۰۱ - ۰۲ تير ۱۴۰۱
طی روزهای گذشته اطلاعیه‌‌‌های متعددی درخصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده که در ادامه جزییات این افزایش سرمایه ها را می‌خوانید.

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. طی دو روز گذشته نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۲۹۲ درصدی فکمند

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت گسترش قطعه سازی کمند از مبلغ ۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و انجام طرح توسعه ارائه گردید.

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده سامان

پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه شرکت بانک سامان از مبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور بهبود ساختار مالی بانک، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالی بانک اقدام نماید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۴ درصدی تپسی

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس از مبلغ ۱,۱۷۰,۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت رشد و توسعه زیرساخت و شبکه مشتریان نرم افزار تپسی، توسعه جغرافیایی و رشد عملیاتی شرکت مطابق استراتژی‌های کلان مدیریتی، عملیات و بازاریابی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

 

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۳۳۳ درصدی افق

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه  شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و بهره مندی از معافیت مالیاتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  ۲۴۲ درصدی تکنو

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت تکنو تار از مبلغ ۲۴۵,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت رشد و توسعه عملیات شرکت مطابق استراتژی‌های کلان مدیریتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام فجهان

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ تعیین شده ست.

ثبت افزایش سرمایه سپ

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ افزایش سرمایۀ شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه آواک

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت صنایع ارتباطی آوا از مبلغ ۲۳۶,۰۱۴ ریال به مبلغ ۴۲۴,۵۷۶ ریال از محل سود انباشته به منظور افزایش مقیاس و تنوع تولیدات ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۲۲۷ درصدی وبهمن

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری بهمن از مبلغ ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران سرمایه گذاری‌های انجام شده در پرتفوی بورسی، فرابورسی و خارج از بورسی و نیز اصلاح ساختار مالی ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۱۳ درصدی خدیزل

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت بهمن دیزل از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش حجم عملیات و طرح‌های توسعه‌ای شرکت با هدف بستر سازی سود آوری آتی و استفاده از مشوق‌های مالیاتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

۲ دیدگاه
Iran (Islamic Republic of)
امیری
۱۸:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
0
1
زندگی و سرمایه مان را در طی ۳ سال بی ارزش و نابود و در حال حاضر منفی و پوچ کردند و بجای ان قیمت کالاها را بیش از ۱۰ برابر کردند
Iran (Islamic Republic of)
اصغر
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
0
0
لطفا نماد خصدرا بررسی شود
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۰۷:۵۳ - شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
۲۲:۲۶ - شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۰۴ - شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۴۱ - پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۵:۱۲ - شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۳۸ - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۳۹ - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۱۶ - شنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۲۰ - يکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۳۰ - يکشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۱
۱۰:۳۴ - چهارشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۴۵ - شنبه ۲۵ تير ۱۴۰۱
۱۵:۰۹ - يکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۲۱:۲۰ - شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۹:۱۸ - چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
۱۲:۲۲ - شنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۱