میوه شیرین کاهش هزینه پول در بانک ملت
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه سهامداران عمده حقیقی
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

میوه شیرین کاهش هزینه پول در بانک ملت

۱۵:۰۲ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

سبقت درآمد بانک ملت از محل پرداخت سود تسهیلات نسبت به هزینه ناشی از پرداخت سود سپرده‌ها باعث شده تا اطمینان سهامداران به تحقق وعده‌‌ها و برنامه‌های محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت تقویت شود و به همین دلیل در بازار بورس ایران یکی از نمادهای پربیننده و البته تعیین‌کننده نماد «وبلمت» باشد. راستی راز این بیشتر دیده شدن بانک ملت و رشد درآمد تسهیلات نسبت به سپرده‌ها چیست؟

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، سبقت درآمد بانک ملت از محل پرداخت سود تسهیلات نسبت به هزینه ناشی از پرداخت سود سپرده‌ها باعث شده تا اطمینان سهامداران به تحقق وعده‌‌ها و برنامه‌های محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت تقویت شود و به همین دلیل در بازار بورس ایران یکی از نمادهای پربیننده و البته تعیین‌کننده نماد «وبلمت» باشد. راستی راز این بیشتر دیده شدن بانک ملت و رشد درآمد تسهیلات نسبت به سپرده‌ها چیست؟

ثبات در پرتفوی سپرده‌ها

کافی است هر ماه به گزارش ماهانه بانک ملت در جذب منابع و تخصیص آن دقت شود. مانده سپرده‌های بانک ملت در پایان دی‌ماه ۱۳۹۷ به رقم ۱۷۸۰ هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۷۱۷ میلیون ریال رسیده که از این میزان منابع جذب شده طی ۱۰ ماه نخست امسال، ۱۹.۱ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ریالی، ۳۱.۵ درصد سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، ۱۷.۶ درصد سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله، ۱۲ درصد گواهی سپرده ویژه است که نشان از ثبات ترکیب پرتفوی سپرده‌های بانک دارد و احتمال ریزش سپرده‌ها در این بانک بسیار پایین ارزیابی می‌شود.

چشم‌انداز سودآوری وام‌ها

یکی از پارامترهای تعیین کننده در عملیات بانکداری به ترکیب تسهیلات پرداخت شده در قالب عقود مختلف و درآمد ناشی از پرداخت این تسهیلات برمی‌گردد و بانک ملت به واسطه هزینه پایین تمام شده پول در سال‌های اخیر، سعی می‌کند تا بازگشت منابع را تقویت کند. مانده تسهیلات بانک ملت در پایان دی‌ماه امسال بالغ بر ۱۸۷۳ هزار و ۵۱۹ میلیون و ۴۸۷ میلیون ریال برآورد شده که از این میزان ۳۸.۲ درصد شامل تسهیلات ارزی، ۱۷.۷ درصد تسهیلات مشارکت مدنیو ۹.۴ درصد فروش اقساطی می‌شود و باقی‌مانده به تسهیلات در قالب عقودی نظیر جعاله، اجاره به شرط تملیک، سلف، مضاربه، خرید دین، قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات اختصاص یافته است.

نتیجه اینکه بانک ملت به عنوان یک بانک بزرگ بورسی در ۱۰ ماه نخست امسال بالغ بر ۱۶۸ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال از محل سود ناشی از پرداخت تسهیلات درآمد داشته در حالی که در این مدت ۱۲۴ هزار و ۴۸۱ میلیارد و ۸ میلیون ریال سود سپرده پرداخت کرده که درآمد خالص بانک ملت در پایان نخستین ماه زمستان امسال ۴۴ هزار و ۲۰ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال برآورد می‌شود.

گفتنی است محمد بیگلدلی مدیرعامل بانک ملت در مجمع سالانه، عملکرد این بانک را در ۱۰ حوزه تجهیز منابع، بهینه‌سازی مصارف، مولد سازی دارایی‌ها، فعالیت‌های ارزی، افزایش درآمدهای کارمزدی، افزایش نقدشوندگی سهام، افزایش کارایی، توسعه بانکداری الکترونیک، حاکمیت شرکتی و ایفای مسوولیت‌های اجتماعی اعلام و تاکید کرده بود که: توجه به رشد و ارتقا همه جانبه شرکت از منظر درونی و بیرونی و توسعه برنامه محور، سرلوحه عملکرد هیات مدیره و مجموعه بانک ملت بوده است. وی همچنین از رشد ۱۷.۸ درصدی سپرده‌های ریالی بانک ملت در سال ۹۶، بهبود کیفی ترکیب سپرده‌ها و افزایش ۳ برابری این رشد در مقایسه با سال ۹۵ خبرداد و گفته بود: بیشترین حجم و مانده سپرده‌های جاری در شبکه بانکی کشور در اختیار بانک ملت است و قیمت تمام شده پول در این بانک ۸.۷ درصد در سال ۹۶ کاهش داشته است.

کارنامه بانک ملت در پایان دی‌ماه 1397 از حیث پرداخت تسهیلات  - ارقام به میلیون ریال

ترکیب تسهیلات
مانده اول ماه اعطایی طی دوره وصولی طی دوره مانده پایان دوره درآمد ماه جمع درآمد پایان دوره
فروش اقساطی ۱۶۰,۲۲۹,۵۰۷ ۴۱,۸۴۹,۸۶۶ ۲۵,۷۱۵,۶۲۱ ۱۷۶,۳۶۳,۷۵۲ ۴,۵۰۴,۳۶۶ ۲۳,۸۰۲,۵۱۹
جعاله ۳۰,۴۸۱,۷۷۰ ۵۸۰,۱۸۰ ۶۲۰,۲۶۴ ۳۰,۴۴۱,۶۸۶ ۴۷۷,۰۱۲ ۲,۹۹۳,۸۲۹
اجاره به شرط تملیک ۲,۱۸۷,۷۸۱ ۱۰۸,۰۵۸ ۱۲۷,۷۷۵ ۲,۱۶۸,۰۶۴ ۴۸,۹۶۹ ۴۰۱,۷۷۶
سلف ۴۶,۲۴۰,۷۴۲ ۸,۹۷۸,۸۵۷ ۱۴,۳۱۰,۵۹۶ ۴۰,۹۰۹,۰۰۳ ۸۲۱,۱۷۴ ۷,۰۱۹,۶۵۶
مضاربه ۲۶,۲۷۵,۷۵۱ ۳,۴۱۴,۵۸۷ ۳,۷۹۷,۰۸۵ ۲۵,۸۹۳,۲۵۳ ۳۹۷,۸۵۸ ۲,۳۵۰,۴۰۷
مشارکت مدنی ۳۴۱,۱۳۷,۶۵۹ ۱۱۰,۲۹۵,۸۴۹ ۱۲۰,۰۵۴,۹۷۰ ۳۳۱,۳۷۸,۵۳۸ ۵,۹۹۸,۸۱۲ ۴۱,۰۱۶,۲۱۴
خرید دین ۳۰,۳۹۹,۱۹۲ ۸,۹۸۲,۶۴۲ ۱۰,۲۸۳,۷۸۸ ۲۹,۰۹۸,۰۴۶ ۶۸۸,۷۴۹ ۵,۹۷۳,۶۵۸
بدهکاران اعتبارات اسنادی ۳۲,۰۱۰,۰۳۴ ۱۶,۴۱۳,۷۴۴ ۱۸,۷۴۳,۶۵۶ ۲۹,۶۸۰,۱۲۲ ۱۲۸,۷۸۱ ۷۹۲,۹۴۵
بدهکاران ضمانت‌نامه‌ها ۵,۹۷۷,۵۹۸ ۶,۱۲۵,۱۶۳ ۴,۷۸۱,۳۲۷ ۷,۳۲۱,۴۳۴ ۱۱۱,۶۲۹ ۳,۰۱۶,۲۷۷
تسهیلات ارزی ۷۱۶,۵۳۵,۲۲۸ ۵,۸۰۲,۱۴۹ ۷,۲۳۷,۴۰۳ ۷۱۵,۰۹۹,۹۷۴ ۱,۵۶۱,۹۸۹ ۱۹,۶۶۷,۴۲۱
تسهیلات قرض‌الحسنه ۶۷,۳۸۷,۸۹۵ ۳,۷۰۷,۶۵۴ ۲,۶۴۱,۴۲۳ ۶۸,۴۵۴,۱۲۶ ۵۷,۶۲۸ ۲,۱۵۳,۹۶۷
سایر تسهیلات ۴۱۴,۳۸۷,۸۱۱ ۸۷۹,۸۷۵,۳۷۹ ۸۷۷,۵۵۱,۷۰۱ ۴۱۶,۷۱۱,۴۸۹ ۷,۴۸۱,۸۶۹ ۵۹,۳۱۲,۸۹۲
جمع ۱,۸۷۳,۲۵۰,۹۶۸ ۱,۰۸۶,۱۳۴,۱۲۸ ۱,۰۸۵,۸۶۵,۶۰۹ ۱,۸۷۳,۵۱۹,۴۸۷ ۲۲,۲۷۸,۸۳۶ ۱۶۸,۵۰۱,۵۶۱
کارنامه بانک ملت در پایان دی‌ماه 1397 از حیث ترکیب سپرده‌ها - ارقام به میلیون ریال
ترکیب سپرده‌ها مانده اول ماه دریافتی طی دوره تسویه شده طی دوره مانده پایان دوره سرود پرداختی ماه سود پرداختی پایان دوره
قرض‌الحسنه جاری ریالی ۳۴۰,۶۰۱,۴۳۰ ۲,۵۱۱,۸۸۶,۱۶۶ ۲,۵۱۲,۷۷۵,۷۹۷ ۳۳۹,۷۱۱,۷۹۹ ۰ ۰
قرض‌الحسنه جاری ارزی ۲۲,۸۹۳,۶۰۵ ۷,۲۷۱,۹۵۴ ۵,۲۹۹,۷۸۸ ۲۴,۸۶۵,۷۷۱ ۰ ۰
قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی ۸۳,۸۲۲,۴۳۸ ۳۳۰,۲۰۱,۱۱۰ ۳۲۹,۶۶۷,۱۰۸ ۸۴,۳۵۶,۴۴۰ ۰ ۰
قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی ۱۴۸,۹۶۶,۷۴۸ ۷,۲۵۸,۳۲۵ ۶,۴۴۹,۲۳۰ ۱۴۹,۷۷۵,۸۴۳ ۰ ۰
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ۵۵۶,۴۰۱,۰۸۵ ۱,۴۱۶,۰۰۹,۷۸۰ ۱,۴۱۱,۳۱۸,۳۷۶ ۵۶۱,۰۹۲,۴۸۹ ۴,۲۴۱,۳۸۵ ۳۹,۸۷۹,۸۳۳
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۴۰۵
بلند‌مدت یکساله ۳۰۷,۸۰۹,۱۳۳ ۱۶,۳۰۳,۶۹۵ ۱۱,۲۷۷,۸۵۹ ۳۱۲,۸۳۴,۹۶۹ ۳,۹۵۵,۴۰۰ ۴۷,۲۶۷,۱۹۴
بلند‌مدت دو‌ساله ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
بلند‌مدت سه‌ساله ۹۱,۵۳۰ ۰ ۵۱,۳۷۵ ۴۰,۱۵۵ ۵۹۷ ۱۰۷,۵۳۲
بلند‌مدت چهار‌ساله ۳۵۵,۸۴۶ ۰ ۳۰,۸۳۶ ۳۲۵,۰۱۰ ۴,۷۵۳ ۷۷,۱۰۷
بلند‌مدت پنج‌ساله ۳۳,۶۴۷,۹۷۸ ۰ ۶۲۸,۸۲۹ ۳۳,۰۱۹,۱۴۹ ۵۲۵,۹۴۷ ۶,۲۶۳,۹۳۰
گواهی سپرده ویژه ۲۱۴,۱۷۷,۷۰۶ ۲۴,۶۱۷,۹۰۲ ۲۴,۴۶۸,۲۰۶ ۲۱۴,۳۲۷,۴۰۲ ۳,۱۶۲,۴۸۲ ۲۸,۹۷۵,۰۹۶
سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ارزی ۴,۷۹۲,۵۵۳ ۳۱۵,۰۸۵ ۶۰۱,۱۳۳ ۴,۵۰۶,۵۰۵ ۱۴,۰۷۳ ۱۴۳,۲۲۱
بلندمدت ارزی ۵۷,۳۰۳,۰۱۸ ۳,۹۹۹,۷۸۴ ۵,۲۷۶,۶۱۷ ۵۶,۰۲۶,۱۸۵ ۱۵۷,۲۱۱ ۱,۷۶۵,۶۹۰
سایر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۱,۷۷۰,۸۶۳,۰۷۰ ۴,۳۱۷,۸۶۳,۸۰۱ ۴,۳۰۷,۸۴۵,۱۵۴ ۱,۷۸۰,۸۸۱,۷۱۷ ۱۲,۰۶۱,۸۴۸ ۱۲۴,۴۸۱,۰۰۸

 

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.