میانگین

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

درباره میانگین در نبض بورس بیشتر بخوانید
دامین افزایش ۸۸ درصدی سود خالص در پایان امسال را ثبت کرد.
کد خبر: ۵۵۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

افزایش ۳۴ درصدی درآمد بجهرم در پایان دوره ۱۲ ماهه.
کد خبر: ۵۵۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

دبالک در سه ماهه ابتدایی از سال مالی خود افزایش ۹۸ درصدی درآمد را گزارش کرد.
کد خبر: ۵۵۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

پایان سال مالی درهآور با افزایش ۱۳۹ درصدی درآمد.
کد خبر: ۵۵۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

جهش درآمد‌های صادراتی شیران در دو ماه ابتدایی سال مالی جدید.
کد خبر: ۵۴۶۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

ثبات درآمدزایی آریا در پایان دوره ۱۱ ماهه امسال.
کد خبر: ۵۴۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

کاشی حافظ در انتهای دوره ۱۱ ماهه جهش ۱۶۳ درصدی درآمد را داشت.
کد خبر: ۵۴۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

ذوب در پایان دوره ۱۱ ماهه امسال ۲۹ درصد بیشتر از دوره قبل درآمد ساخت.
کد خبر: ۵۴۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

شنفت و رشد ۳۶ درصدی فروش در پایان بهمن‌ماه.
کد خبر: ۵۴۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

پتروشیمی اراک دوره ۱۱ ماهه امسال را با جمع درآمد ۲۰۹۲۵.۳ میلیارد تومان به پایان رساند و افزایش ۱۳ درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی را گزارش کرد.
کد خبر: ۵۴۵۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

رشد ۵۸ درصدی درآمد‌های فولای در پایان دوره ۱۱ ماهه.
کد خبر: ۵۴۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

فملی دوره ۱۱ ماهه امسال را با افزایش ۵ درصدی درآمد‌ها به پایان رساند.
کد خبر: ۵۴۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

فسازان دوره ۱۱ ماهه را با رشد ۴۰ درصدی درآمد‌ها به اتمام رساند.
کد خبر: ۵۴۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

فباهنر دوره ۱۱ ماهه را با رشد ۳۰ درصدی درآمد‌ها به پایان رساند.
کد خبر: ۵۴۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

درآمد مارون در پایان دوره ۱۱ ماهه هم‌سطح با دوره مشابه قبل بود.
کد خبر: ۵۴۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

خراسان در پایان دوره ۱۱ ماهه افزایش ۵۵ درصدی درآمدهارا ثبت کرد.
کد خبر: ۵۴۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

جهش ۲۵۱ درصدی درآمد‌های غمارگ در دوماه ابتدایی سال مالی جدید.
کد خبر: ۵۴۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

شفارس در ۱۱ ماه گذشته افزایش ۴۱ درصدی درآمد را داشته است.
کد خبر: ۵۴۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

سخوز در پایان دوره ۱۱ ماهه افزایش ۵۳ درصدی درآمد راثبت کرد.
کد خبر: ۵۴۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

افزایش قابل توجه درآمد شگل در دوماه ابتدایی سال مالی جدید.
کد خبر: ۵۴۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

پیشنهاد سردبیر
۰۷:۵۸ - يکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۰:۴۹ - پنجشنبه ۰۳ فروردين ۱۴۰۲
۲۳:۰۲ - يکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۵:۳۶ - شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۰۹:۴۹ - دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
۱۱:۵۷ - شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۴:۱۳ - سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۴۱ - پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۵:۱۲ - شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۳۸ - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۳۹ - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۱۶ - شنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۲۰ - يکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۳۰ - يکشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۱
۱۰:۳۴ - چهارشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۴۵ - شنبه ۲۵ تير ۱۴۰۱
۱۷:۰۹ - يکشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۱
۲۱:۲۰ - شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰