پول حقیقی

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

جدیدترین اخبار
پربازدید های امروز
بیشترین لایک
وب گردی
درباره پول حقیقی در نبض بورس بیشتر بخوانید
شاخص کل بورس یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۲۰۴۹۲ واحدی بر روی کانال دو میلیون و ۱۸ هزار و ۷۷۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۵۵۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۷

شاخص کل بورس شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۳۷۸۷۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۹۹۸ هزار و ۳۲۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۵۵۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

شاخص کل بورس یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۵۴۷۱۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۹۶۰ هزار و ۴۵۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۵۵۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۵

شاخص کل بورس روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۸۴۷۷۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۷۵۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۵۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۳۸۰۰۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۲۰ هزار و ۹۹۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۵۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۳۱۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۸۲ هزار و ۹۴۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۵۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۵۷۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۸۱ هزار و ۶۲۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۵۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۳۳۵۷۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۸۳ هزار و ۱۶۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

شاخص کل بورس روز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۸۴۵ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۷۶۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۳۱۹۴۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۶۱۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۰۱۶۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۷۸۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۷۷۳۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۹۵ هزار و ۹۴۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۷۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

شاخص کل بورس روز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۳۳۵۵۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۸۸ هزار و ۲۱۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۶۳۴۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۲۱ هزار و ۷۷۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۲۹۰۵۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۲۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۴۸۴۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۱۴۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۶۵۵۱۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۰۴ هزار و ۳۰۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۴۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

شاخص کل بورس روز شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۸۲۱۸۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۷۸۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۲۸۲۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۵۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۶۵۱۵۴ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۶۵۹ هزار و ۴۱۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
کد خبر: ۵۴۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

پیشنهاد سردبیر
۰۷:۵۱ - دوشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
۱۴:۲۵ - دوشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
۱۸:۵۳ - يکشنبه ۰۶ فروردين ۱۴۰۲
۱۵:۳۶ - شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
۰۹:۴۹ - دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
۱۱:۵۷ - شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۴:۱۳ - سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۴۱ - پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۵:۱۲ - شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۳۸ - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۳۹ - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۱۶ - شنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۲۰ - يکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۳۰ - يکشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۱
۱۰:۳۴ - چهارشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۴۵ - شنبه ۲۵ تير ۱۴۰۱
۱۷:۰۹ - يکشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۱
۲۱:۲۰ - شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰