پول حقیقی

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش بازار سرمایه و تحلیل سهام - نبض‌بورس

جدیدترین اخبار
پربازدید های امروز
وب گردی
درباره پول حقیقی در نبض بورس بیشتر بخوانید
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۷۰۴۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۸۹۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۹۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۱۹۹۲۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۸۵۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۳۹۶۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۸۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

شاخص کل بورس روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۱۹۹۱۱ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۹۹۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۵۶۴۲ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۹۰۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۱۵۷۲۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۴۴۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

شاخص کل بورس روز شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۲۶۰ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۱۲۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۱۱۹۷۱ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۹۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با کاهش ۴۱۸۴ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۴۱۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۱۷۲۵۵ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۶۰۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ در نهایت با افزایش ۴۱۲۶۷ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۳۶۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۳۴۶۸۷ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۹۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۵

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۱۱۹۹۲ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۴۸۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۷۱۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

شاخص کل بورس روز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۱۵۱۷ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۵۱۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۷۰۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۱۳۲۹۲ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۲۰۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۷۰۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

شاخص کل بورس روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۱۹۲۱ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۴۸۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۷۰۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با افزایش ۱۳۵۰ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۷۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۷۰۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۳۴۹۶ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۲۵۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۷۰۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

شاخص کل بورس روز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۱۹۹۴ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۷۵۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۷۰۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ در نهایت با کاهش ۶۴۹۰ واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۳۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ را بخوانید.
کد خبر: ۷۰۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

پیشنهاد سردبیر
۱۱:۳۹ - دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۱:۳۶ - پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۲:۱۴ - جمعه ۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۵۱ - پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۳۹ - پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰:۴۷ - چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۰۹:۰۸ - پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰:۲۷ - يکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
۰۹:۱۸ - يکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۹:۱۱ - پنجشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۲
۰۹:۰۰ - پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲
۰۹:۴۳ - يکشنبه ۰۳ دی ۱۴۰۲
۰۹:۱۸ - سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲
۰۸:۰۹ - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲
۱۸:۲۴ - سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲
۰۷:۳۴ - شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۲
۱۰:۴۱ - سه‌شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲
۰۹:۴۹ - دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱