افزایش سرمایه‌های سنگین منتشر شده در کدال | سرمایه نماد بانکی ۱۰۸ درصد افزایش می‌یابد
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه فیلم مجامع سهامداران عمده حقیقی گزارش ماهانه
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

افزایش سرمایه‌های سنگین منتشر شده در کدال | سرمایه نماد بانکی ۱۰۸ درصد افزایش می‌یابد

۱۸:۳۷ - ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
امروز و روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.
افزایش سرمایه‌های سنگین منتشر شده در کدال | سرمایه نماد بانکی ۱۰۸ درصد افزایش می‌یابد

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. امروز نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۶۴ درصدی کهمدا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵  افزایش سرمایۀ شرکت شیشه همدان  از مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  ۱۰۸ درصدی وسالت

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت بانک قرض الحسنه رسالت از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالی در رعایت مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای بهبود کفایت سرمایه که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۸۰ درصدی پلاست

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲  افزایش سرمایۀ شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران  از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.


اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۱۲ درصدی سدشت

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت صنایع سیمان دشتستان از مبلغ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، حفظ نقدینگی شرکت و تقویت سرمایه در گردش و استفاده از معافیت‌های مالیاتی موضوع بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارائه گردید.


اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۲ درصدی اتکاسا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی سامان از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۴۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اطلاحیه قانون تجارت، ماده ۱۰ اساسنامه شرکت، بند ۳ بخش الف تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ درخصوص حداقل سرمایه مورد نیاز موسسات بیمه اتکایی و به موجب آن اصلاح ساختار مالی شرکت ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۲۵۳ درصدی حگهر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی  نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان از مبلغ ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور تأمین منابع لازم به منظور خرید ۲۰۰ دستگاه واگن لبه بلند، جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل شرکت‌های سرمایه پذیر، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت خرید و ساخت دارایی‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات، زمین وساختمان، اثاثه و منصوبات) ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۴۶۲ درصدی پلوله

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت تولیدی گاز لوله  از مبلغ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالی از طریق جلوگیری از خروج وجه نقد و بهبود سرمایه در گردش شرکت ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۵۵۵ درصدی اخابر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت مخابرات ایران از مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۷۶,۴۵۰,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور جهت اصلاح ساختار مالی و در راستای قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور ارائه گردید.


پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی بفجر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت فجر انرژی خلیج فارس  از مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین سرمایه در گردش جهت اجرای پروژه‌های توسعه در دست اجراء که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۵۱ درصدی شبهرن

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت نفت بهران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ و تقویت سرمایه در گردش مورد نیاز


صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۹ درصدی خاور

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ایران خودرو دیزل  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۸۶,۳۶۰,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۲۵,۲۳۹,۱۵۱,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۲۵,۲۳۹,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۲۵,۲۳۹,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۵ درصدی غشاذر

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱,۳۷۰,۱۳۶,۰۸۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۳۴۴,۰۰۱,۵۶۸ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۳۴۴,۰۰۱,۵۶۸,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۳۴۴,۰۰۱,۵۶۸,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی


صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی حپترو

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده

صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۰ درصدی‌های وب

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داده گستر عصر نوین  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی


آگهی ثبت افزایش سرمایه ۲۹ درصدی تملت

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸  افزایش سرمایۀ  شرکت تامین سرمایه بانک ملت از مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۶ درصدی دماوند

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴  افزایش سرمایۀ شرکت تولید نیروی برق دماوند  از مبلغ ۵,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۷۴۸۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی بنو

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت بیمه تجارت نو  از مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و با هدف خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، حفظ توانگری مالی و ارتقاء آن، افزایش ظرفیت نگهداری، افزایش سود سرمایه‌گذاری‌ها و شروع مجدد فعالیت قبولی اتکایی که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۷۵ درصدی غگلستا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان از مبلغ ۶۳۵,۹۵۷,۲۳۷,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی ارائه گردید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۲ درصدی کرازی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه‌های سنگین منتشر شده در کدال | سرمایه نماد بانکی ۱۰۸ درصد افزایش می‌یابد  
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.