جزییات افرایش سرمایه چند نماد | افزایش سرمایه نمادهای دارویی و بیمه ای
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه فیلم مجامع سهامداران عمده حقیقی گزارش ماهانه
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

جزییات افرایش سرمایه چند نماد | افزایش سرمایه نمادهای دارویی و بیمه ای

۱۹:۴۰ - ۱۸ آبان ۱۴۰۲
روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است
جزییات افرایش سرمایه چند نماد | افزایش سرمایه نمادهای دارویی و بیمه ای

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. چندروز گذشته نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه نیان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت نیان الکترونیک از مبلغ ۲۶۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۲۷,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار‌های مالی که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه دامین

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت داروسازی امین از مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت ارائه  گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه اردستان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سیمان اردستان از مبلغ ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تامین مخارج خرید و احداث نیروگاه برق ۱۰ مگاوات بصورت ترکیبی که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

ثبت افزایش سرمایه خریخت

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹  افزایش سرمایۀ شرکت صنایع ریخته گری ایران از مبلغ ۲,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۶۴۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه دامین

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت داروسازی امین از مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ودی

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت بیمه دی از مبلغ ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور تقویت بنیه مالی، بهبود ساختار مالی برای نگهداری بیشتر سرمایه بیمه نامه ها، فراهم ساختن زمینه اخذ مجوز قبولی اتکایی و افزایش توان رقابتی شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه ومعلم

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۱۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه  شرکت بیمه معلم  مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

جزییات افرایش سرمایه چند نماد | افزایش سرمایه نمادهای دارویی و بیمه ای  

ثبت افزایش سرمایه تکنو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷  افزایش سرمایۀ شرکت تکنو تار  از مبلغ ۲۴۵,۵۴۹ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۹۴۴۵۱ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ساینا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت صنایع بهداشتی ساینا  از مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور اجرای طرح تولید درب و بطری جهت محصولات مایعات بهداشتی و جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین بخشی از سرمایه در گردش ارائه گردید.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی ولقمان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ با توجه به افزایش سرمایهُ  شرکت سرمایه گذاری لقمان از مبلغ ۱,۳۵۷,۶۵۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۴۳۰,۶۰۰ میلیون ریال، تعداد ۳,۸۱۸,۲۷۶,۴۵۴  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۵۴,۶۷۳,۵۴۶  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ تعیین شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه فولاژ

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت فولاد آلیاژی ایران از مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور مدیریت جریان نقدینگی شرکت جهت جبران مخارج انجام شده طرح یزد یک و همچنین تامین مخارج طرح توسعه یزد ۱ و طرح توسعه کلاف و وایر می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه سخاش

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سیمان خاش از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور  افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود (طبقه زمین) این امر موجب افزایش شفافیت صورت‌های مالی، گویاتر و بهینه‌تر شدن شاخص‌های مالی از جمله نسبت بدهی به دارایی و نسبت مالکانه می‌گردد. از سوی دیگر با بهبود ساختار مالی، اطلاعات مالی مورد نیاز جهت تصمیم گیری‌های کلان در شرکت جهت افزایش توان رقابتی، تامین می‌شود که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام وسرمد

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت بیمه سرمد از مبلغ ۶,۷۶۱,۵۵۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۹۹۹,۹۹۹ میلیون ریال  (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳,۲۳۸,۴۴۶ میلیون ریال)، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ تعیین شده  ست.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه خودکفا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان از مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور به منظور اصلاح ساختار مالی، کارآمد سازی دارایی‌ها، کاهش ریسک مالی و بهبود نسبت مالکانه ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس  در خصوص افزایش سرمایه کفپارس

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت فرآورده‌های نسوز پارس از مبلغ ۱,۶۱۹,۵۱۹,۳۶۰,۱۶۸ ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و بهبود نسبت‌های مالی و اصلاح ساختار مالی ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه غصینو

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت صنعتی مینو  از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه  گردید.

ثبت افزایش سرمایه شگستر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸  افزایش سرمایۀ شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس  از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 

۲ دیدگاه
Netherlands
ناشناس
۰۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
0
0
مدیر مالی این شرکت که در مجمع سالانه گفت چون هنوز ۵ سال از تجدید ارزیابی نمیگذره اگه بخوابم افزایش سرمایه از این محل داشته باشیم باید ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان مالیات بدیم و سال ۱۴۰۳ به بعد می تونیم افزایش بدیم حالا چرا می خوان این همه مالیات بدن؟؟؟؟ مصالح سهامدار خرد چی میشه؟؟؟؟ شایدم از الان دارن منتشر می کنه که قیمت سهام رو ببرن بالا خوب نوسان بگیرن و بعد حسابی بیارن پایین و ....و یک سال دیگه افزایش سرمایه عملیاتی بشه؟؟؟؟!!!!!
Netherlands
ناشناس
۰۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
0
0
اصلا معلوم نیست چه خبره! خیلی چیزا میگن در مورد این شرکت نیان الکترونیک. تغییر ناگهانی بازرساش و بعد هم این افزایش سرمایه که به گفته مدیر مالی باید این همه مالیات بدن؟! خیلی چیزای دیگه در مورد این شرکت و فعالیتهای خارج اساسنامه میگن!
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.