جزییات افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | سرمایه نماد بانکی چقدر افزایش می یابد؟
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه فیلم مجامع سهامداران عمده حقیقی گزارش ماهانه
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

جزییات افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | سرمایه نماد بانکی چقدر افزایش می یابد؟

۱۱:۰۶ - ۱۴ آبان ۱۴۰۲
افزایش سرمایه چند نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.
جزییات افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | سرمایه نماد بانکی چقدر افزایش می یابد؟

به گزارش نبض بورس، طی روزهای گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

اعلامیه پذیره نویسی عمومی گکیش

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش  از مبلغ ۲۰۴,۸۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴۰۹,۶۰۰ میلیون ریال، تعداد ۱۹۱,۸۴۱,۰۸۷  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۲,۹۵۸,۹۱۳  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ تعیین شده است.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام حخزر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت کشتیرانی دریای خزر  از مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال)، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ تعیین شده  ست.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی میدکو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه  از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۵۹,۳۸۶,۰۷۵,۱۵۰  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۱۳,۹۲۴,۸۵۰  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸  تعیین شده است.

ثبت افزایش سرمایه وآتوس

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷  افزایش سرمایۀ شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا  از مبلغ ۲۱,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ ۱,۷۷۹,۰۰۰ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.


ثبت افزایش سرمایه غشهد

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷  افزایش سرمایۀ شرکت شهد ایران  از مبلغ ۸۱۹,۱۷۵ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۸۰۸۲۵ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ودی

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت بیمه دی  از مبلغ ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور تقویت بنیه مالی، بهبود ساختار مالی برای نگهداری بیشتر سرمایه بیمه نامه ها، فراهم ساختن زمینه اخذ مجوز قبولی اتکایی و افزایش توان رقابتی شرکت ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وکار

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه  شرکت بانک کار آفرین  از مبلغ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور فعالیت‌های مجاز بانکی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ودی

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت بیمه دی  از مبلغ ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور تقویت بنیه مالی، بهبود ساختار مالی برای نگهداری بیشتر سرمایه بیمه نامه ها، فراهم ساختن زمینه اخذ مجوز قبولی اتکایی و افزایش توان رقابتی شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی صبا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت گروه مالی صبا تامین از مبلغ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۲۱,۷۲۴,۵۶۴,۶۲۶  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۷۵,۴۳۵,۳۷۴  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  تعیین شده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه کوثر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶  افزایش سرمایۀ شرکت بیمه کوثر  از مبلغ ۱۶,۸۸۵,۰۳۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۴,۹۹۹,۹۹۹ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۶۸۲۳۱۴ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۷۵۱۵۴۴ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۶۸۱۱۱۱ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه فبیرا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع بسته بندی ایران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱,۷۷۲,۷۳۱,۷۵۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۸۲۷,۲۶۸,۲۵۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۸۲۷,۲۶۸,۲۵۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۸۲۷,۲۶۸,۲۵۰,۰۰۰  ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی.
موضوع افزایش سرمایه:    اجرای طرح توسعه و تامین سرمایه در گردش


صدور مجوز افزایش سرمایه وسکاب

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    حفظ و توسعه ارزش پرتفوی شرکت، اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج بابت شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه و سایر شرکت‌های سرمایه پذیر

صدور مجوز افزایش سرمایه فاما

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنعتی آما  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی موضوع بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

صدور مجوز افزایش سرمایه مبین

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت مبین انرژی خلیج فارس  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲۰,۲۳۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۴۰,۴۷۵,۶۸۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۴۰,۴۷۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۴۰,۴۷۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز

 

۱ دیدگاه
Iran (Islamic Republic of)
سیدمحمدعلی
۲۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
0
0
باسلام وخسته نباشید ممکنه در مورد شرکت نفت بهران(شبهرن) تحلیلی کامل ارائه دهید و آیا سهم خوبی هست باتشکر از زحمات شما
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.