کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه ۲ نماد بانکی
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه قیمت خودرو
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه ۲ نماد بانکی

۱۰:۴۲ - ۰۵ خرداد ۱۴۰۲
افزایش سرمایه چند نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان افزایش سرمایه 2 نماد بانکی نیز به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.
کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه ۲ نماد بانکی

به گزارش نبض بورس، امروزشرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است


مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام کچاد

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  از مبلغ ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱  تعیین شده  ست.

صدور مجوز افزایش سرمایه وپاسار

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک پاسارگاد  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل آورده نقدی سهامداران.
موضوع افزایش سرمایه:    افزایش سقف اعطای تسهیلات، بهبود نسبت‌های بانکی و توسعه خدمات

صدور مجوز افزایش سرمایه فافق

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع مس افق کرمان  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    جبران مخارج مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و توسعه پرتفوی سرمایه‌گذاری


صدور مجوز افزایش سرمایه قاروم

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت قند ارومیه  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه پارتا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۴,۷۱۰,۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۴۸۹,۳۵۳,۱۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۴۸۹,۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۴۸۹,۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه وکادو

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تکادو  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۳,۱۸۹,۱۲۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۳,۱۸۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، ۲,۳۹۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی، مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر

صدور مجوز افزایش سرمایه وتوکا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    جلوگیری از خروج نقدینگی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‎های سرمایه پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری‌های صورت گرفته

صدور مجوز افزایش سرمایه شگامرن

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی


صدور مجوز افزایش سرمایه ورفاه

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک رفاه کارگران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۹۲,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۴۲۷,۷۹۳,۵۸۳,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۴۲۷,۷۹۳,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۴۲۷,۷۹۳,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت‌های مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه وحافظ

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه حافظ  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱,۸۵۸,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۱۴۱,۳۲۲,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۱۴۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۱۴۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل آورده نقدی سهامداران.
موضوع افزایش سرمایه:    رعایت الزامات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ساختار مالی


صدور مجوز افزایش سرمایه خدیزل

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بهمن دیزل  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۵,۰۱۷,۶۱۹,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۵,۰۱۷,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۵,۰۱۷,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی)

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده امین

پیرو افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه امین از مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.  

کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه ۲ نماد بانکی  

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه غکورش

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت صنعت غذایی کورش از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقدبه منظور تامین سرمایه در گردش که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه وکغدیر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر از مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش شرکت‌های سرمایه پذیر- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر- تامین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی ریز ارائه  گردید.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده جم

پیرو افزایش سرمایه شرکت پترو شیمی جم  از مبلغ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.

کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه ۲ نماد بانکی  

تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه صبا

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ و باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه مالی صبا تامین، مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

کدام نماد‌ها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه ۲ نماد بانکی  

اعلامیه پذیره نویسی عمومی دابور

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت داروسازی ابوریحان  از مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۸۹۲,۵۰۰,۸۹۹ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۷,۴۹۹,۱۰۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ تعیین شده  ست.


اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه شبندر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی  نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت بندرعباس از مبلغ ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، اندوخته طرح و توسعه به منظور استفاده از مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوبه ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و نیز آیین نامه اجرایی مصوبه ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران و اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی ارائه گردید.

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.