افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | ثبت افزایش سرمایه چند نماد
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه قیمت خودرو
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | ثبت افزایش سرمایه چند نماد

۱۸:۰۶ - ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
طی امروز و روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است
افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | ثبت افزایش سرمایه چند نماد

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. طی روز‌های گذشته نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

آگهی ثبت افزایش سرمایه لخانه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴  افزایش سرمایۀ شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس از مبلغ ۴۴۸,۱۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۵۱۹۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه  فاسمین

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴  افزایش سرمایۀ شرکت کالسیمین  از مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.


مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام  وهور

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور  از مبلغ ۶۶,۱۷۶,۲۸۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۶,۱۷۶,۲۸۳ میلیون ریال  (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷  تعیین شده  ست.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه تملت

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه بانک ملت  از مبلغ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تقویت ساختار مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و جلوگیری از خروج منابع نقدی و توسعه فعالیت‌های تامین مالی و افزایش سودآوری که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی دسبحا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت گروه دارویی سبحان  از مبلغ ۳,۲۴۱,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۹۷۵,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۲,۰۹۴,۵۷۶,۲۶۷ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۸,۹۲۳,۷۳۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ تعیین شده  ست.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه حخزر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه  شرکت کشتیرانی دریای خزراز مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و تأمین منابع مالی لازم بابت تعمیرات ادواری شناور‌های شرکت که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

ثبت افزایش سرمایه آسیا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹  افزایش سرمایۀ شرکت بیمه آسیا  از مبلغ ۲۴,۱۳۱,۸۰۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۶۸۶۸۱۹۶ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه پارتا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر   از مبلغ ۴,۷۱۰,۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی حقوق مالکانه، حفظ نقدینگی از طریق جلوگیری از تقسیم سود و کاهش هزینه مالی و افزایش سودآوری شرکت که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

ثبت افزایش سرمایه ثنام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴  افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۳۶۷,۶۵۰ میلیون ریال (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۱۸۶۷۶۵۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه وپاسار

باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹، جلسۀ هیئت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک پاسارگاد از مبلغ ۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ میلیون ریال  (از محل سود انباشته مبلغ ۱۲۴,۹۲۹,۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)  در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ برگزار خواهد گردید.

ثبت افزایش سرمایه اسیاتک

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱  افزایش سرمایۀ شرکت انتقال داده‌های آسیاتک  از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه وتوصا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی  نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه گردید.

۱ دیدگاه
Iran (Islamic Republic of)
د.ر
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
1
0
باز هم میخواین مردم تشویق کنید تو بازار سرامایه گذاری کنند حالا نوبت این دولت ع جیب مردم خالی کنند دولت روحانی بس نبود حالا این یکی میخواد کسری بودجه اشو تامین کنه .خودتونید...
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.