افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | افزایش سرمایه ۱۱۶۹ درصدی یک نماد
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه قیمت خودرو
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | افزایش سرمایه ۱۱۶۹ درصدی یک نماد

۱۸:۳۷ - ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
طی روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است
افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | افزایش سرمایه ۱۱۶۹ درصدی یک نماد

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. طی روز گذشته نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۶ درصدی برکت

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت گروه دارویی برکت  از مبلغ ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)، شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص) و شرکت شفا فارمد (سهامی خاص)، به جهت حفظ درصد مالکیت می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی فرود

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت فولاد شاهرود  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی.
موضوع افزایش سرمایه:    اجرای طرح تولید کلاف مفتول

صدور مجوز افزایش سرمایه ۵۶۱ درصدی شلعاب

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت لعابیران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۳,۳۶۶,۷۲۸,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۳,۳۶۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۳,۳۶۶,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۰۸ درصدی وپاسار

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک پاسارگاد  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱۴۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱۴۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۲۴,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته، ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سایر اندوخته‌ها.
موضوع افزایش سرمایه:    افزایش سقف اعطای تسهیلات، بهبود نسبت‌های بانکی و توسعه خدمات


صدور مجوز افزایش سرمایه ۶۳ درصدی وصنا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۳,۱۷۱,۱۵۱,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۳,۱۷۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۳,۱۷۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    جلوگیری از خروج نقدینگی و رشد پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۱۶۹ درصدی خکمک

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۳,۷۵۱,۵۹۶,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۳,۷۵۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۳,۷۵۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد مادۀ ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی)

صدور مجوز افزایش سرمایه ۷۵ درصدی رافزا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت رایان هم افزا  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده، جلوگیری از خروج نقدینگی و بهبود نسبت‌های مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۰۲ درصدی بالبر

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کابل البرز  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳۱۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۳۲۳,۰۸۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۳۲۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۳۲۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه وساپا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختارمالی و حفظ نقدینگی ارائه گردید.


نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده کاسپین

پیرو افزایش سرمایه شرکت داروسازی کاسپین تأمین از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.

افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی | افزایش سرمایه ۱۱۶۹ درصدی یک نماد  

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی کسعدی

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و افزایش بهره وری و طرح‌های اصلاح خطوط تولید ارائه گردید.

ثبت افزایش سرمایه ۱۱ درصدی غشاذر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳  افزایش سرمایۀ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی  از مبلغ ۱,۲۳۲,۴۲۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۳۷۰,۱۳۶ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۳۷۷۱۳ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 ثبت افزایش سرمایه  دقاضی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰  افزایش سرمایۀ شرکت داروسازی شهید قاضی  از مبلغ ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۸۵۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.


 ثبت افزایش سرمایه  دلر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶  افزایش سرمایۀ شرکت داروسازی اکسیر  از مبلغ ۱,۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۱۲۵۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه حریل

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴  افزایش سرمایۀ شرکت ریل پرداز سیر از مبلغ ۳,۷۳۲,۱۵۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۷۶۶,۸۷۵ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۳۴۷۲۵ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.