اعلام تکمیل طرح های توسعه ای سایپا در گزارش میاندوره ای سه ماهه 1401
کدال افزایش سرمایه قیمت خودرو
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

اعلام تکمیل طرح های توسعه ای سایپا در گزارش میاندوره ای سه ماهه 1401

۱۳:۰۵ - ۰۲ مرداد ۱۴۰۱
برنامه طرح توسعه محصولات سایپا به منظور افزایش سهم بازار و جبران زیان های تحمیل شده بر این شرکت، تا پایان سال 1401 در دستور کار قرار دارد و استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه برای تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت نیز از جمله اهداف این شرکت است.

به گزارش خبرنگار نبض بورس، شرکت تولید اتومبیل ایرانی(سایپا) با سرمایه ثبت شده 19 هزار و 551 میلیارد تومان با نماد "خساپا" در بورس، گزارش صورت های مالی میاندوره ای سه ماهه 1401 حسابرسی نشده خود  را در تاریخ 30 تیر 1401 منتشر کرد که این گزارش در کدال کلیه اطلاعات مربوط به درآمد عملیاتی، سود خالص و انباشته شرکت، فروش داخلی وصادراتی محصولات و همچنین برآورد تولید و فروش محصولات تا پایان سال 1401 را نشان می دهد. همچنین در این گزارش نکاتی در خصوص طرح توسعه محصولات برای جبران زیان و رشد شرکت تا پایان سال جاری مطرح شده است.

صورت های مالی

شرکت سایپا در دوره سه ماهه 1401 در خصوص درآمد عملیاتی خود رقمی معادل 11 هزارو 659 میلیارد تومان اعلام می کند درحالیکه این رقم برای دوره مشابه سال 1400 نزدیک به 7 هزار و 307 میلیارد تومان بوده است. درآمد عملیاتی شرکت برای سال 1400 نزدیک به 44 هزارو 110 میلیارد تومان اعلام می شود که این ارقام نشان دهنده رشدی 60 درصدی در این بازده زمانی در درآمد عملیاتی شرکت نشان می دهد.   

سود ناخالص شرکت در این بازده های زمانی یعنی سه ماهه سال جاری 142 میلیارد تومان بوده در دوره مشابه سال قبل 107 میلیارد تومان و در سال مالی 1400 نزدیک به 3 هزارو 460 میلیارد تومان گزارش می شود که این ارقام رشد و درصد تغییرات 32 درصدی را نشان می دهد.

بر مبنای این گزارش منتشر شده، سود عملیاتی و سود خالص شرکت با کاهش نامحسوسی مواجه است که به نسبت تغییرات در سه بازده زمانی، رشد اندکی را در کاهش زیان انباشته نشان می دهد و این بدان معناست که شرکت با این رشد توانسته است تاحدودی زیان انباشته را در بازده زمانی سال مالی 1400 و شروع سال مالی 1401 جبران کند.

در حوزه سرمایه گذاری ها در بخش کوتاه مدت شرکت این طور به نظر می رسد که سرمایه گذاری کوتاه مدت صورت نگرفته است اما سرمایه گذاری بلند مدت آن در بازده زمانی سه ماهه 1401 31 هزارو 999 میلیارد تومان بوده است که این سرمایه گذاری در بازده زمانی سال مالی 1400 نزدیک به 23 هزارو 848 میلیارد تومان بوده است.

سفارشات و پرداخت ها نیز با 6 درصد رشد در سه ماهه سال جاری هزارو 974 میلیارد تومان است که این رقم در کل سال مالی 1400 رقمی معادل هزارو 393 را نشان می دهد.

سود انباشته شرکت با روند کاهشی در سه ماهه سال جاری مواجه بوده است و 25 هزارو 507 میلیارد تومان است.

جمع بدهی های شرکت 69 هزارو 304 میلیارد تومان در سه ماهه سال جاری گزارش می شود و در سه ماهه دوره مشابه این بدهی ها 65 هزارو 425 میلیارد تومان است و در کل سال مالی 1400 این رقم 50 هزارو 352 میلیارد تومان است که مقایسه این ارقام نشان می دهد جمع بدهی های شرکت در دوره سه ماهه سال جاری رشد اندکی را نسبت به کل سال 1400 نشان می دهد.

جریان خالص ورود نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی سایپا در سه ماهه سال جاری 219 میلیارد تومان است و سه ماهه سال قبل 233 میلیارد تومان و سال مالی 1400 این ورود نقدی 5 هزار و 354 میلیارد تومان اعلام می شود که این تغییرات در ارقام نشان از رشدی 25 درصدی در ورود نقدینگی به شرکت دارد.

با توجه به تحلیل فوق الذکر این طور به نظر می رسد که دریافت های نقدی شرکت حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت در بازده سه ماهه سال جاری 849 میلیارد تومان بوده این رقم در کل سال مالی 1400 نزدیک به 275 میلیارد تومان گزارش شده است. همچنین سایپا در گزارش جریان صورت های نقدی خود هر گونه معاملات غیر نقدی را در طول دوره ها منفی ذکر می کند. 

اعلام تکمیل طرح های توسعه ای سایپا در گزارش میاندوره ای سه ماهه 1401

فروش داخلی و صادراتی محصولات سایپا

بر اساس گزارش میاندوره ای سایپا این طور به نظر می رسد که در سه ماهه سال جاری مبلغ فروش 11 هزار و 648 میلیارد تومان که سود خالص این فرایند 143 میلیارد تومان بوده است. این مبلغ فروش داخلی برای سال مالی 1400 نزدیک به 7 هزارو 297 گزارش می شود. براورد 9 ماهه آینده در سال جاری، از تعداد فروش 30 میلیارد تومان براورد می شود که این ارقام با مبلغ فروش 54 هزارو 603 میلیارد تومان برای 9 ماهه باقی مانده سال 1401 برآورد می شود.

این محصولات عبارتند از خانواده تیباX  ( تیبا، کوئیک، ساینا)، شاهین، وانت 151 ، خانواده 100X ، سراتو، چانگان 35cs ، آریو و فروش قطعات داخلی است.

فروش صادراتی سایپا

بر اساس این گزارش میاندوره ای سایپا، فروش صادراتی محصولات عبارتند از SKD  و SBU صادراتی است که تعداد فروش 93 و جمع فروش صادراتی 213 میلیون ریال به مبلغ 10 میلیارد تومان برای سه ماهه سال 1401 اعلام می شود که سود خالص این فروش صادراتی نیز هزار میلیارد تومان بوده است.

لازم به ذکر است که برآورد 9 ماهه از فروش صادراتی تا 29 اسفند 1401 تعداد تولید 800 و تعداد فروش 920 و مبلغ فروش در این دوره نیز 100 میلیارد تومان گزارش شده است

همچنین بر اساس گزارش شرکت، نرخ فروش محصولات در برآورد دوره 9 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 بر اساس شورای رقابت تعیین می شود و هدفگذاری سایپا در این گزارش اعلام می دارد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور تغییرات نرخ ارز و نهاده های تولید، احتمال تغییر و ترکیب تولیدات و فروش محصولات برای سال آینده وجود خواهد داشت.

جمع کل هزینه های تولید سایپا در سه ماهه سال 1401 نزدیک به 12 هزارو 760 میلیارد تومان و برای براورده 9 ماهه سال 1401 رقمی معادل 48 هزارو 850 میلیارد تومان بوده است که با توجه به این ارقام کل هزینه های شرکت برای سال مالی 1400 نزدیک به 39 هزارو 320 میلیارد تومان بوده است.

گردش مقداری – ریالی موجودی براوردی برای 9 ماهه منتهی به 29 / 12 / 1401

اعلام تکمیل طرح های توسعه ای سایپا در گزارش میاندوره ای سه ماهه 1401

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

اعلام تکمیل طرح های توسعه ای سایپا در گزارش میاندوره ای سه ماهه 1401

وضعیت ارزی سایپا

مصارف ارزی سایپا برای سه ماهه 1401 به ریال 19 هزارو 787 میلیارد ریال بوده است که این رقم برای دوره 9 ماهه سال جاری 53 هزارو 262 میلیارد ریال برآورد می شود.

اعلام تکمیل طرح های توسعه ای سایپا در گزارش میاندوره ای سه ماهه 1401

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده خساپا در دست اجرا عبارتند از :

1 – تولید محصول SP1  (سدان و کراس ) که تولید این محصول تا پایان سال 90 درصد پیشرفت فیزیکی خواهد داشت و هزینه برآورد ریالی آن 3 هزارو 758 میلیارد ریال است. ویژگی های این طرح ایجاد یک پلتفرم جدید با مقتضیات و استانداردهای روز دنیا، تزریق دانش طراحی و توسعه پلتفرم و بدنه در گروه سایپا، در نظرگرفتن خواسته های بازار داخلی و صادراتی، استفاده حداکثری برای مزیت های نسبی گروه و تامین قوای محرکه در داخل است.

2 – تولید محصولات ساینا و خانواده کوئیک که تکمیل این طرح تا پایان سال جاری است و هزینه برآوردی آن 827 میلیارد ریال است. ویژگی های این طرح نیز توسعه سبد محصولات گروه، استفاده حداکثری از مزیت های نسبی گروه، پوشش نیازهای بازارهای داخلی گیربکس اتوماتیک و مشخصه های الکترونیک، پوشش الزامات استاندارهای بین المللی، افزایش قدرت انتخاب مشتریان است.

3 – تولید محصولات اطلس و سهند است که این طرح تا پایان سال جاری 93 درصد پیشرفت خواهد داشت . این طرح با برآورد ریالی 972 میلیارد ریال است و از ویژگی های این طرح امکان برنامه ریزی ساخت داخل اجزا و قطعات منفصله محصولات، استفاده حداکثری از مزیت های نسبی گروه و تامین قوای محرکه در داخل، پوشش نیازهای بازارهای داخلی ( گیربکس اتوماتیک و مشخصه های الکترونیکی) پوشش الزامات استانداردهی بین المللی است.

برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار و جبران زیان های انباشته تحمیل شده در دستور کار قرار دارد.

همچنین شرکت در گزارش میاندوره ای خود توضیحاتی در خصوص تامین مالی شرکت در پایان دوره 1401 اعلام می دارد. بر اساس این توضیحات شرکت سایپا برنامه اخذ تسهیلات از بانک های مختلف را نیز در دستور کار دارد که در کنار آن به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات دریافتی نیز است.

همچنین سایپا در برإورد تامین مالی خود در صدد است تا از ابزارهای مالی و نوین بازار سرمایه در پیشبرد طرح های خود استفاده کند.

 

تگ ها:
سایپا خساپا
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۰۷:۵۵ - يکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
۲۲:۲۶ - شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۰۴ - شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۴۱ - پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۵:۱۲ - شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۳۸ - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۳۹ - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۱۶ - شنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
۱۰:۲۰ - يکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۰۹:۳۰ - يکشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۱
۱۰:۳۴ - چهارشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۴۵ - شنبه ۲۵ تير ۱۴۰۱
۱۵:۰۹ - يکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۲۱:۲۰ - شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۱۹:۱۸ - چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
۱۲:۲۲ - شنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۱