فروش و سود 38 شرکت چقدر شد
#برچسب‌های منتخب
# وهامون # عرضه اولیه # ارز دیجیتال # ارزش سهام عدالت # آموزش بورس # پیش بینی بورس
نظرسنجی
به نظر شما شاخص کل در پایان تابستان در چه محدوه ای خواهد بود؟
۱- زیر یک میلیون واحد
۲- بین ۱ تا ۱.۱ میلیون واحد
۳- بین ۱.۱ تا ۱.۲ میلیون واحد
۴- بین ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون واحد
۵- بین ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون واحد
۶- بین ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون واحد
۷- بیش از ۱.۵ میلیون واحد
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

فروش و سود 38 شرکت چقدر شد

۱۱:۱۷ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
فروش و سود برخی از شرکت های حاضر در بازار سهام اعلام شد.

 

به گزارش «نبض بورس» به نقل از دنیای بورس، در زیر اسامی شرکت هایی که در گزارش ماهانه فروش و سود آن ها مشخص شده، آمده است

 1. ونفت در مجمع 119 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 2. نوری فروردین را با 10609 میلیارد ریال آغاز کرده است نرخ فروش برش سنگین ۲۶,۱۹۵,۷۳۶ ریال و نرخ صادراتی پارازایلن ۶۰,۱۸۳,۷۵۰ ریال است. اردیبهشت با فروش 10552 میلیارد ریالی مواجه بود نرخ فروش برش سنگین ۲۴,۲۵۴,۰۶۹ ریال بوده است پارازایلن هم ۵۴,۰۹۴,۴۱۵ ریال بوده و هر دو افت کرده است. مجموع 2 ماهه 20843 میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه سال قبل عدد 42924 میلیارد ریال بوده !!
 3.  چدن در فروردین 126 میلیارد ریال درامد داشته نرخ فروش فروردین شرکت ۲۲۷,۶۵۴,۷۶۲ ریال است .در اردیبهشت این عدد 284 میلیارد ریال بوده و مجموعا 410 میلیارد ریال فروش داشت نرخ اردیبهشت ۲۲۹,۴۸۴,۰۰۹ ریال بوده و در حد ماه قبل است . مدت مشابه قبل 397 میلیارد ریال است
 4. غسالم در فروردین 149 میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت این عدد 265 میلیارد ریال شد و 2ماهه 415 میلیارد ریال فروش داشته است
 5. فروش فباهنر در اردیبهشت بهتر شد و 1220 میلیارد ریال فروش داشت نرخ ۸۸۷,۹۴۵,۷۰۷ ریال بوده در فروردین به فروش 594 میلیارد ریال رسیده نرخ ورق و تسمه مسی نیز ۸۷۷,۸۲۴,۵۶۱ ریال بود. مجموع 2ماهه به فروش 1812 میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد 1237 میلیارد ریال بود
 6.  خچرخش فروردین 20 میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت این عدد 138 میلیارد ریال و 2ماهه 158 ملیارد ریال فروش داشته است
 7. فرابورس که کل درامدش در سال قبل 2052 میلیارد ریال بوده در اردیبهشت 671 میلیارد ریال فروش داشته و 2ماهه به درامد خوب 1042 میلیارد ریالی رسیده است
 8.  دلقما در فروردین با فروش 46 میلیارد ریالی مواجه بوده است در اردیبهشت این عدد 79 میلیارد ریال شده و جمع فروش 2ماهه 125 میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل این عدد 152 میلیارد ریال بوده است
 9. پاسا در فروردین 203 میلیارد ریال فروش داشته این عدد در اردیبهشت 452 میلیارد ریال بوده است . و مجموع فروش 2 ماهه 655 میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل 415 میلیادر ریال بوده است. در فروردین ۲۷۲,۳۵۸ ریال نرخ فروش بوده است. اردیبهشت نرخ فروش ۳۰۸,۶۱۵ ریال است و رشد کرد.
 10.  ومعادن اندکی کگل فروخته و 120 میلیارد ریال در اردیبهشت سود شناسایی کرده است
 11. سفار در فروردین 47 میلیارد ریال فروش داشت سهم اردیبهشت 117 میلیارد ریال فروش داشته است و جمعا 2 ماهه به فروش 164 میلیارد ریالی رسیده است .
 12.  چکارن در فروردین 645 میلیون تومان فروش داشته و مشمول اثرات کرونا در فروش بوده است در اردیبهشت این عدد با رشد 75 میلیارد ریال شده و مجموع 2ماهه 81 میلیارد ریال شده است در مدت مشابه این عدد 162 میلیارد ریال بوده است
 13.  غگلپا در فروردین 281 میلیارد ریال فروش داشت این عدد در اردیبهشت 333 میلیارد ریال بوده است و 2 ماهه به 614 میلیارد ریال فروش رسیده است مدت مشابه 448 میلیارد ریال بوده است
 14.  فلامی مرد تیغ زن قصه ماست ! در اردیبهشت هم پرکار بود و 44 میلیارد ریال فروش زد .نرخ فروش ۳,۰۲۰,۴۱۲ ریال بوده . فروردین 30 میلیارد ریال فروش داشته . در هر صورت جمع فروش8 ماهه 258 میلیارد ریال شدغه است . نرخ فروش فروردین هم ۲,۷۲۱,۳۰۷ ریال بوده است.
 15. زگلدشت در فروردین با فروش 115 میلیارد ریالی مواجه بود . در اردیبهشت 117 میلیارد ریال بود و در مجموع 2 ماهه 232 میلیارد ریال فروش داشته است
 16. شپاکسا که خود اسیر کننده کروناست در فروردین اسیر کرونا شده بود ولی اردیبهشت عالی بود و 1157 میلیارد ریال فروش زد نرخ فروش نیز ۶۱,۲۸۲,۴۰۹ ریال بود . سهم در فروردین با فروش 226 میلیارد ریالی مواجه بوده است نرخ فروش نیز در پودر ۴۳,۰۲۶,۲۳۰ ریال بوده .  سهم در 2 ماه دی و بهمن 1501 میلیارد ریال فروش داشته در اسفند این عدد به 1167 میلیارد ریال رسیده است و یک فروش خاص را ثبت کرده است و جمع فروش 5 ماهه به 4052 میلیارد ریال رسیده است .
 17. کحافظ در فروردین با فروش 76 میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت این عدد 100 میلیارد ریال بوده و 2ماهه 175 میلیارد ریال بوده است . نکته مهم در مورد شرکت این است که در مدت مشابه این عدد 35 میلیارد ریال بوده است
 18. زقیام در فروردین 200 و در اردیبهشت 231 میلیارد ریال و مجموع 2 ماهه 431 میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه این عدد 312 میلیارد ریال بوده است
 19. وتجارت در تراز اردیبهشت هم خوب بودو 17521 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 14715 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . در مجموع 2 ماهه تراز 4108 میلیارد ریال مثبت بوده است
 20. سرمايه گذاري آوا نوين وآوا در اردیبهشت 302 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 21. شنفت در فروردین 99 به فروش 1371 میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت به فروش بهتر 1781 میلیارد ریالی رسیده است . جمعا 2 ماهه فروش 3152 میلیارد ریال است .مدت مشابه قبل 2371 میلیارد ریال بوده است. در فروردین 99 نرخ فروش داخلی ۸۷,۶۲۶ و اردیبهشت ۹۴,۶۳۹ ریال بوده
 22. قاسم فروردین را با 1502 میلیارد ریال درامد آغاز کرده است . سهم در اردیبهشت 2792 میلیارد ریال و جمعا 2 ماهه 4294 میلیارد ریال فروش داشته است
 23.  بترانس در فروردین فروش 337 میلیارد ریال بوده و اردیبهشت به فروش 465 میلیارد ریالی رسیده است و 803 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل این عدد 483 میلیارد ریال بوده است
 24. دتولید در فروردین 159 میلیارد ریال فروش زده است در اردیبهشت 307 میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشت و 2ماهه 467 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل این عدد 217 میلیارد ریال بوده است
 25.  شپارس در اردیبهشت 542 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۸۰,۱۹۹,۶۳۱ ریال بود . فروردین 379 میلیارد ریال فروش داشته و 8ماهه به عدد 3081 میلیارد ریالی رسیده است . در اسفند عملکرد قوی را ثبت کرده و 666 میلیارد ریال فروش داشت سهم بهمن 397 میلیارد ریال فروش داشته. در نرخ ها نیز دی ۷۸,۴۵۲,۷۳۱ ، بهمن ۷۹,۸۶۴,۱۳۲ ریال و اسفند ۸۳,۰۹۷,۳۶۹ ریال بوده در فروردین این عدد ۷۶,۶۸۸,۴۹۹ ریال بوده است
 26. غدشت در اردیبهشت 282 میلیارد ریال فروش داشت . فروردین 196 میلیارد ریال فروش داشته و افت کرده است. اسفند 348،بهمن 319 و در دی با فروش 327 میلیارد ریالی مواجه بود . و حالا جمع 11 ماهه 3234 میلیارد ریال فروش داشته است به نظر 2ماهه اخیر خیلی قوی نبود.
 27. خپویش در فروردین 264 میلیارد ریال فروش داشته است. در اردیبهشت با بهبود فروش 861 میلیارد ریالی را داشته و 1125 میلیارد ریال فروش 2 ماهه داشته است
 28.  غدام در اردیبهشت 72 میلیارد ریال فروش داشته است . نرخ فروش ۳۲,۰۶۷,۴۹۶ریال بوده است . فروردین 32 و نرخ فروش با رشد ۲۸,۹۷۱,۵۱۰ ریال شده . اسفند 31و نرخ فروش نیز ۲۶,۵۵۲,۷۲۷ ریال است . بهمن 17 و نرخ فروش ۲۷,۷۵۱,۹۸۴ ریال بوده در دی در اولین ماه سال مالی با فروش 10 میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش ۲۸,۳۰۰,۶۷۶ ریال. در 5 ماهه 163 میلیارد ریال درامد داشته است
 29.  شکربن در 12ماهه 1912 ریال و در 9 ماهه به سود 788 ریالی رسیده بود . سهمی که در 6 ماهه 608 ریال سود داشته است. در 12ماهه سود عملیاتی 298 و سود خالص 477 میلیارد ریال بود که که رشد خوبی در سود غیرعملیاتی داشته است .  در 9 ماهه با سود عملیاتی 288 میلیارد ریالی و سود خالص 197 میلیارد ریالی متعادل بود . در 6 ماهه سود عملیاتی 194 میلیارد ریالی و سود خالص 152 میلیارد ریالی را داشت . در 3 ماهه سود عملیاتی 108 میلیارد ریال بوده و سود خالص 84 میلیارد ریال شده و 332 ریال سود محقق کرده بود .  در 3 ماهه چهارم سود غیرعملیاتی خوبی داشت. شکربن در 12ماهه تلفیقی 4189 ریال و سود اصلی به سود 1912 ریالی رسیده است
 30. ونوین مو به مو تراز اردیبهشت را مثبت کرد. سهم در اردیبهشت با 5103 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 4925 میلیارد ریال سود سپرده مواجه است . در تراز2 ماهه نیز 259 میلیارد ریال مثبت است
 31.  خمحور در فروردین 76 و اردیبهشت 225 میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع 302 میلیارد ریال فروش داشته است
 32. ثرود در اردیبهشت 37 میلیارد ریال درامد داشته و در مجموع 135 میلیارد ریال محقق کرده است .
 33. وسینا ترازش مثبت است در اردیبهشت 2320 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 1869 میلیارد ریال سود سپرده پرداختی دارد . در 2 ماهه 669 میلیارد ریال تراز مثبت دارد .
 34.  دامین در فروردین به فروش 162 میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت به فروش 323 میلیارد ریالی رسیده بود جمعا 2 ماهه 488 میلیارد ریالی رسیده بود. سال قبل در 2ماهه این عدد 413 میلیارد ریال بود .
 35. شگویا در اردیبهشت 3855 میلیارد ریال فروش داشت و فروردین با فروش 4927 میلیارد ریالی مواجه بود در مدت مشابه سال قبل این عدد 14973 میلیارد ریال بوده است سهم توضیح داده است و 2 ماهه این عدد 8783 میلیارد ریال بود . نرخ فروش در گرید بطری ۱۰۰,۴۶۵ ریال بود . از ۴۰ هزارتن تـوليد مـحصول PTA دردوره مورد گزارش، ۳۴ هـزارتن، بـعنوان مـواد اوليه درتوليد محصولات گـريد بـطري و الياف کارخانجات PET مصرف شده است. بنابر این تولید همگن شده PTA در دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به مقدار ۶ هزار تن برای فروش است. از مقدار ۴۳ هزارتن توليد محصول PET الياف ۱ هزار تن درتوليد محصول POY مصرف شده و ۴۲ هزار تن تبدیل به PET و الیاف برای فروش گردیده است.
 36. کارگزاری صباتامین از زیر مجموعه های صبا در 12ماهه سال قبل 240 و امسال 585 میلیارد ریال سود خالص داشته است
 37. سرمايه گذاري نوش مازندران از زیر مجموعه های غنوش 213 میلیارد ریال در 3 ماهه اخیر سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
 38. کاسپین در فروردین با فروش 302 میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت 341 میلیارد ریال فروش داشت و 2ماهه 644 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل 339 میلیارد ریال بود
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۱۲:۴۳ - سه‌شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
۱۸:۲۱ - چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰
۱۷:۳۰ - دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۰
۱۲:۱۶ - شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
۱۳:۲۳ - جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰
۱۰:۴۸ - يکشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۰
۰۸:۴۵ - دوشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۰
۱۷:۳۳ - جمعه ۲۵ تير ۱۴۰۰
۱۴:۵۷ - سه‌شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
۰۹:۴۱ - پنجشنبه ۲۴ تير ۱۴۰۰
۱۲:۰۹ - چهارشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۰
۱۳:۴۱ - دوشنبه ۲۱ تير ۱۴۰۰
۱۵:۲۷ - شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰
۱۲:۰۸ - جمعه ۱۸ تير ۱۴۰۰
۱۲:۵۶ - پنجشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۰
۱۳:۰۲ - پنجشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۰
۱۳:۱۱ - پنجشنبه ۰۳ تير ۱۴۰۰
۱۵:۰۲ - دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
۲۱:۵۵ - سه‌شنبه ۰۸ تير ۱۴۰۰
۰۹:۳۸ - يکشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۰
۱۱:۰۰ - سه‌شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰
۱۸:۳۰ - شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
۰۹:۳۸ - پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
۱۲:۰۲ - چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
۰۹:۱۷ - شنبه ۱۲ تير ۱۴۰۰
۱۳:۱۵ - سه‌شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰
۱۰:۰۶ - سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰