131 شرکت چقدر سود و زیان دادند.
#برچسب‌های منتخب
# وهامون # عرضه اولیه # ارز دیجیتال # ارزش سهام عدالت # آموزش بورس # پیش بینی بورس
نظرسنجی
به نظر شما شاخص کل در پایان تابستان در چه محدوه ای خواهد بود؟
۱- زیر یک میلیون واحد
۲- بین ۱ تا ۱.۱ میلیون واحد
۳- بین ۱.۱ تا ۱.۲ میلیون واحد
۴- بین ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون واحد
۵- بین ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون واحد
۶- بین ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون واحد
۷- بیش از ۱.۵ میلیون واحد
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

131 شرکت چقدر سود و زیان دادند.

۱۷:۰۱ - ۰۱ خرداد ۱۳۹۹
تازه ترین سود ماهانه شرکت ها اعلام شد.

به گزارش نبض بورس:

 1. دبالک در 12ماهه با سرمایه جدید 456 ریال سود محقق کرده است که 37% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است.
 2. گزارش پالایش نفت تهران کمی عجیب است سهمی که در گزارش 9 ماهه 880 ریال محقق کرده بود ودر 6 ماهه 641 ریال محقق کرد . سهم با سرمایه فعلی در 3 ماهه 335 ریال محقق کرده بود و این یعنی سود 677 ریالی در گزارش 3 ماهه چهارم زیان داشته است. شتران در 9 ماهه 38777 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت ، 8007 میلیارد ریال هم سود غیرعملیاتی و در نهایت 38859 میلیارد ریال سود خالص در 6 ماهه 29105 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و 5001 میلیاردریال هم سود غیرعملیاتی . در نهایت 28212 میلیارد ریال سود خالص محقق کرد. در 6 ماهه 29105 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و 5001 میلیاردریال هم سود غیرعملیاتی . در نهایت 28212 میلیارد ریال سود خالص در 9 ماهه 38777 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت ، 8007 میلیارد ریال هم سود غیرعملیاتی و در نهایت 38859 میلیارد ریال سود خالص در 12ماهه سود عملیاتی با افت به 23238 میلیارد ریال رسیده و درامد متفرقه 11508 میلیارد ریالی کمی جبران کرد و در نهایت 29809 میلیارد ریال سود خالص محقق کرد. در 3 ماهه چهارم زیان داشته است.
 3. زپارس در مجمع 1000 ریال تقسیم کرد.
 4. زر ماکارون در سال 98 با یک تحول خوب در فروش و سود به سود خالص 2300 میلیارد ریالی رسیده و با سود هر سهم 1438 ریالی و سرمایه 1600 میلیارد ریالی راهی بازار می شود.
 5. فنوال در 12ماهه 494 ریال محقق کرد که 164% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است.
 6. شگویا در 12ماهه 633 ریال محقق کرد.
 7. جم_پیلن از 551 تومان 550 تومان تقسیم سود داشت.
 8. زاگرس در حسابرسی 6ماهه سود را کم کرد و از 9879 ریال به 8604 ریال رساند و 9ماهه 11712 ریال و 12ماهه به 12613 ریال رسیده است که قطعی گاز نیزموثر بوده است. سهم در 6 ماهه 20363 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت در 9ماهه این عدد 27196 میلیارد ریال بوده و 12ماهه به 29593 میلیارد ریال رسیده است.
 9. دسینا در 12ماهه 1254 ریال و در 9 ماهه به سود 973 ریالی رسیده که 19% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است . سهم در 6 ماهه 665 ریال سود محقق کرده بود . 3 ماهه با سرمایه جدید 302 ریال محقق کرده است. سهم در 3ماهه با فروش 918 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 358 میلیارد ریالی و سود خالص 241 میلیارد ریالی مواجه بود. در 6 ماهه 1802 میلیارد ریال فروش ، سود عملیاتی 826 میلیارد ریالی و سود خالص 532 میلیارد ریالی مواجه شد. در 9 ماهه فروش 2611 میلیارد ریال و سود عملیاتی 1192 میلیارد ریال و سود خالص 778 میلیارد ریال بوده است. در 12ماه سود عملیاتی به 1592 و سود خالص به 1002 میلیارد ریال رسیده است.
 10. دلقما سال قبل سودآوری خاصی نداشت امسال با سود فروش دارایی به ازای هر سهم 143 ریال سود محقق کرده است.
 11. ددام در مجمع از 530 ریال 142 ریال تقسیم کرد.
 12. سيمان ممتازان کرمان یا #سمتاز در 12ماهه به سود 1545 ریالی رسیده است که 46% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است.
 13. فولاژ در 12ماهه 1027 ریال محقق کرده است.
 14. سمایه در سال 98 به سود ببخشید زیان 18932 ریالی رسیده است ! بیش از 7500 میلیارد تومان زیان ! نزدیک به 27هزار میلیارد تومان زیان انباشته.
 15. پلاسک در 12ماهه 6 ریال زیان محقق کرد و سهم  زیان خود را کاهش داده است  . پلاسک سهمی که 9 ماهه 3623  میلیارد ریال فروش داشت  !! 42  میلیارد ریال  زیان کرده است و 46 ریال  به ازای هر سهم  زیان داشت   . در 6 ماهه  زیان عملیاتی 40 میلیارد ریال بوده  و  9 ماهه  زیان عملیاتی به 27 میلیارد ریال رسیده و 12ماهه این عدد 20 میلیارد ریال سود عملیاتی بود و این نکته مثبت  گزارش پلاسک است
 16. شپمچا کم کم به دوران خوب خودبازمیگردد 11921 ریال سود در 12ماهه محقق کرده است
 17. فمراد هم در 12ماهه از زیان دهی خارج شده و 37ریال سود محقق کرده است سال قبل 149 ریال زیان داشت
 18.  وتوکا در گزارش 12ماهه 704 ریال محقق کرده است که 250% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
 19.  تکمبا با کمک 48 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی به تحقق سود 48 ریالی در 12ماهه رسیده اس
 20. زبینا در 12ماهه بهسود 805 ریالی رسیده است .سهم در 9 ماهه به سود 673 ریالی رسیده بود . در 6 ماهه با سود 361 ریالی مواجه شده بود .
 21.  فوکا که سهامدار جدیدی را گرفته در 12ماهه 482 ریال زیان محقق کرده است باید منتظر تحولات در کاهش هزینه مالی بود . زیان عملیاتی در 9 ماهه 273 میلیارد تومان بود که به 148 میلیارد تومان کاش یافته است
 22.  خاذین در 12ماهه به زیان 44 ریالی رسیده است در 9 ماهه تقریبا رو به صفر بوده و زیان نداش ولی 3 ماهه چهارم زیان ده بود . در 9 ماهه سود عملیاتی 29 میلیارد ریال بود ولی نتوانست ان را حفظ کند و 12ماهه 90 میلیارد ریال زیان عملیاتی دارد. . 585 میلیارد تومان فروش با زیان همراه شده !
 23.  شفارا در 12ماهه 270 ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرده است زیان عملیانی سهم 599 میلیارد ریال است سال های قبل درامد های غیرعملیاتی به کمک سهم می امد ولی چند سالی خبری از اجاره مخازن نیست !
 24.  شصدف در 12ماهه با سود 2862 ریالی به ازای هر سهم کار خود را به پایان برد
 25. شتاب زیان دهی در ولیز نسبت به سال قبل 70% بیشتر شده و سال قبل 283 و امسال به ازای هر سهم در 12ماهه 481 ریال زیان محقق کرده است.
 26. غمهرا یا همان سس فروش بازارما در 12ماهه 2276 ریال سود محقق کرده است که 327% از مدت مشابه سال قبل بهتر است . گزارش خوبی است. 9ماهه 966 ریال سود محقق کرد .سهم در 6 ماهه 567 ریال محقق کرده بود
 27. مهرام در 3 ماهه 170 ریال محقق کرده بود. در 3ماهه .سهم 841 میلیارد ریال فروش و 42 میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص 15 میلیارد ریالی را داشت. در 6 ماهه فروش 1768 و سود عملیاتی 107 و سود خالص 53 میلیارد ریال شده بود. در 9 ماهه سود عملیاتی از 107 به 192 میلیارد ریال رسیده و رشد خوبی را داشته و سود خالص نیز 90 میلیارد ریال است .در 12ماهه سود عملیاتی از 192 به 357 میلیارد ریال رسید و عالی بوده است.
 28. شراز هم بدجوری عقب نشینی کرد و 1483 ریال سود در 12ماهه داشته سهمی که 12ماهه از سود عملیاتی به زیان عملیانی رسیده است و درامد های متفرقه او را نجات داده است 554 میلیارد تومان زیان موجودی کالا شناسایی کرده است. در 9ماهه 5816 ریال سود محقق کرده بود در 6 ماهه 5292 ریال و در 3ماهه 2810 ریال سود داشت.
 29. پرداخت نوين آرين از زیر مجموعه های ونوین در سال 97 حدود 156 و در سال 98 با رشد 325 میلیارد ریال سود خالص داشت
 30.  وتعاون یا بیمه تعاون در 12ماهه 43 ریال به ازای هر سهم یا 65 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
 31. شصفها با سود 1260 ریالی سال 98 را به اتمام رساند که افت عجیب 85% را نسبت به سال قبل نشان میدهد
 32.  بیمه آسیا در سال 98 به سود 700 ریالی رسیده که از رشد خوب 150% در سال 98 به نسبت سال قبل برخوردار است . سهم 1608میلیارد ریال سود خالص داشته و 3836 میلیارد ریال سود حاصل از سرمایه گذاری ها بوده است
 33. دامین در 12ماهه به سود 949 ریالی رسیده است که 126% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
 34.  شفن در 12ماهه به سود 17831ریالی رسیده است . در 9 ماهه 14810 6 ماهه 12333 و در 3ماهه 5967 ریال سود محقق کرده بود . سهم در 3 ماهه با فروش 8492 میلیارد ریالی 5600 میلیارد ریال سود عملیاتی و در سود خالص 5668 میلیارد ریال محقق کرده بود . در 6 ماهه به فروش 14767 و سود عملیاتی 9398 و سود خالص 11738 میلیارد ریال رسید . در 9 ماهه سود عملیاتی از 9398 به 11938 میلیارد ریال رسید و خیلی خاص نبود . در12ماهه سود عملیاتی از 11938 میلیارد ریال به 14956 میلیارد ریال رسیده است.
 35. شسم در 12ماهه 372 ریال زیان محقق کرده است سال قبل این عدد 628 ریال زیان بوده است
 36. خپویش در 12ماهه به سود 2802 ریالی رسیده است سهم در سال قبل 4217 ریال سود داشت و افت داشته البته نکته مهم پیشرفت مدت اخیر است . در 9ماهه به سود 1018 ریالی رسیده بود . 6 ماهه 664 ریال و 3ماهه 394 ریال سود محقق کرد
 37. فزرین در 12 ماهه 698 ریال سود محقق کرده است
 38. خریخت هم در 12ماهه 67 ریال زیان محقق کرده است
 39. سرمایه گذاري سایه گستر سرمایه از زیر مجموعه های بانک سرمایه در سال 97 به سود 717 میلیارد ریالی و در سال 98 به سود 1090 میلیارد ریالی رسیده است
 40. درازک در 12ماهه 2750 ریال محقق کرد سهم 9ماهه 2182 ریال سود محقق کرده بود . 6 ماهه به تحقق سود 1273 ریالی رسیده و 3 ماهه 513 ریال محقق کرده بود . درازک در3ماهه 1002 میلیارد ریال فروش و سود عملیاتی 497 میلیارد ریالی داشته و 392 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است .  در 6 ماهه فروش 2145 میلیارد ریال ، سود عملیاتی با رشدی خوب 968 میلیارد ریال و سود خالص 754 میلیارد ریال بود. در 9 ماهه 1759 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1293 میلیارد ریال سود خالص بوده و در 12ماهه سود عملیاتی 2148 و سود خالص 1631 میلیارد ریال بوده است. وسرمد یا بیمه سرمد در 12ماهه 253 ریال محقق کرده است سهم 1207 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها و 531 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 41.  قشیر در 12ماهه به سود 295 ریالی رسیده است سال قبل سود شرکت 209 ریال بوده است
 42. سرمايه گذاري و ساختماني تجارت از زیر مجموعه های وتجارت در 12ماهه 432 میلیارد ریال سود خالص داشت این عدد در سال 97 حدود 523 میلیارد ریال بوده است
 43. ولتجار در 12ماهه 71 ریال سود محقق کرده است
 44. شفارس در 12ماهه 238 ریال سود محقق کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 9 ریال بوده رشد خوبی داشته است
 45. بالاس در 12ماهه 450 ریال محقق کرد سهم 9 ماهه 321 ریال و در 6ماهه 234 ریال و در 3 ماهه 87 ریال سود محقق کرده بود
 46. ثاباد همچنان تحول خاصی ندارد در 12ماهه به زیان 12 ریالی به ازای هرسهم رسیده است
 47. خرینگ در 12ماهه 47 ریال زیان محقق کرده است . سال قبل این عدد 58 ریال سود بوده است
 48.  دروز سهم در 3ماهه عملکرد خاصی نداشته با سود عملیاتی 20 میلیارد ریالی مواجه بود در 6 ماهه سود عملیاتی به 202 میلیارد ریال رسیده و 9ماهه این عدد 292 میلیارد ریال شده در 12ماهه سود عملیاتی به 377 میلیارد ریال رسیده و اگر کمی هزینه مالی کنترل میشد سود خوبی می ساخت به هر حال 12ماهه 151 ریال محقق کرده است
 49. بیمه البرز در 12ماهه به سود 256 ریالی به ازای هر سهم رسیده است سهم 1022 میلیارد ریال سود خالص دارد و 3415 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها داشته است
 50. ومعلم در 12ماهه به سود خالص 549 میلیارد ریالی رسیده است و به ازای هر سهم 366 ریال سود محقق کرده است . سهم 2183 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها دارد و سود خالص 549 میلیارد ریال بوده است
 51.  هرمز در 12ماهه به سود 610 ریالی رسیده است. در 3 ماهه سهم با فروش 14792 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 3446 و سود خالص 3305 میلیارد ریالی عدد های خوبی را ثبت کرده است . در 6 ماهه سود عملیاتی 9659 و تسعیر هم در دل او هست که 2200 میلیارد ریال است و سود خالص 8645 میلیارد ریال بوده . در 9 ماهه سود عملیاتی 11625 میلیارد ریال بوده. در 12ماهه سود عملیاتی 16770 میلیارد ریال رسیده و رشد کرده و سود خالص به 15255 میلیارد ریال رسیده است . 400 میلیارد تومان سود تسعیر در دل سود شرکت است.
 52.  حفاری شمال در 12ماهه 850 ریال سود محقق کرده است بیش از 8376 میلیارد ریال سود تسعیر ارز در دل شرکت است. سود شرکت در 6 ماهه بعد از تغییرات حسابرس به 462 ریال رسید و 9ماهه ان را به 690 ریال رساند
 53. دشیمی در 12ماهه به سود 1103 ریالی رسیده است. سهم 3ماهه چهارم خوبی داشت در9 ماهه 706 ریال در 6 ماهه 583 ریال و در3ماهه با تحقق سود 230 ریالی مواجه بود.
 54. شبندر 617 ریال سود در 12ماهه محقق کرد. شبندر در گزارش 9 ماهه 1480 ریال را محقق کرده بود .شبندر 3 ماهه با فروش 174505 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 17805 میلیارد ریالی و سود خالص 14532 میلیارد ریالی مواجه بود . در 6 ماهه فروش به 39118 میلیارد ریال ، سود عملیاتی 43252 و سود خالص 35500 میلیارد ریال شد . در 9 ماهه سود عملیاتی 51421 و سود خالص 42463 میلیارد ریال شد. در 12ماهه 24795 میلیارد ریال سود عملیاتی و 17712 میلیارد ریال سود خالص دارد که شدت افت شبندر کمی قوی تر از بقیه است
 55.  خمحور در 12ماهه به سود 19 ریالی رسیده است
 56. کلوند هم تقسیم سود بالایی داشته و 770 ریال در مجمع تقسیم کرد
 57. وایران در گزارش 12ماهه با گزارشی که سود خالص 119% نسبت به مدت مشابه سال قبل رشددارد به سود 506 ریالی رسیده است
 58. خمهر 550 ریال به ازای هرسهم زیان محقق کرد . در 9 ماهه زیان 235 ریالی را داشته است. در 9 ماهه زیان عملیاتی کم شده و از 500 میلیارد ریال به 370 میلیارد ریال رسیده است . زیان هم 303 ریال در 6 ماهه بود به 235 ریال کاهش یافته . در 12ماهه زیان عملیاتی از 370 به 912 میلیارد ریال رسید . شرکت باید موضوع 792 میلیارد ریال سایر هزینه ها را شفاف نماید.
 59. قند قزوین در 12ماهه 982 ریال سود محقق کرده است
 60. بورس سهمی بود که 12ماهه 1311 ریال محقق کرد سهم در 9ماهه 707 ریال تحقق سود داشت 194% رشد نسبت به مدت مشابه و تحقق نزدیک به 600 ریال فقط در 3 ماهه چهارم همه نشان از عملکرد خوب و قوی دارد . دم شما گرم فقط فکر این هسته خسته هم باش !
 61. اتکای در مجمع 150 ریال تقسیم کرد به سمت افزایش سرمایه خواهد رفت
 62. صنعتي و شيميائي رنگين شرنگی 928 ریال در 12 ماهه سود محقق کرده است
 63. ختوقا در 12ماهه به سود 97 ریالی رسیده است سال قبل این عدد 17 ریال بوده است
 64. فوری وسینا در 12ماهه به سود 172 ریالی رسیده است. سهم 127 ریال سود محقق کرده در 9 ماهه و پیش بینی نزدیک به 192 ریالی را داشت
 65.  واوا در گزارش 12ماهه به سود 1712 ریالی رسیده سهمی که در سال قبل در این مقطع 79 ریال سود محقق کرده بود
 66.  فسرب در 12ماهه به سود 884 ریالی رسیده است این عدد همان سود حوالی سال قبل است
 67.  شبریز در 12ماهه با سرمایه جدید 916 ریال محقق کرده است ! البته هنوز درامد سرمایه گذاری در دل شرکت نیست .  در 12ماهه با سرمایه قدیم 2358 ریال انگار محقق کرده است !! 9 ماهه به سود 3769 ریالی رسیده بود . 6 ماهه 2799 ریال سود محقق کرد و در 3 ماهه 1201 ریال سود داشت. شبریز در 3ماهه با فروش 35326 میلیارد ریالی وسود عملیاتی 5930 به سود خالص 4663 میلیارد ریالی رسیده .در 6 ماهه فروش شبریز 109585 ، سود عملیاتی 13508 و سود خالص 10871 میلیارد ریال بود. در 9 ماهه سود عملیاتی به 18389 میلیارد ریال رسیده و سود خالص به 14638 میلیارد ریال رسیده . در 12ماهه سود عملیاتی 11654 میلیارد ریال و سود خالص 9157 میلیارد ریال شده و به نظر او هم مثل بقیه 3 ماهه چهارم با زیان همراه بوده است
 68. بیمه ما در 12ماهه 772 ریال سود محقق کرده است که 1158 میلیارد ریال سود خاص دارد . سهم 2825 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها دارد
 69. کیمیا در 12ماهه به سود 1510 ریالی رسیده است و 46% از مدت مشابه سال قبل بهتر است.در 9 ماهه فروش به 910 میلیارد ریال و سود عملیاتی 318 و سود خالص 344 میلیارد ریال بود و در 12ماهه سود عملیاتی به رشد خوب 533 میلیارد ریالی رسیده و سود خالص 604 میلیارد ریال بوده است. اوان در 12ماهه 571 ریال سود محقق کرده است که 59% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است .گزارش 3 ماهه چهارم خوب بوده است در 3ماهه 78 در 6ماهه 201 و 9 ماهه 255 ریال سود محقق کرد و حالا 571 ریال !
 70.  خشرق در 12ماهه 12 ریالی شده است در 9 ماهه سود عملیاتی 134 میلیارد ریال است 12ماهه این عدد به 175 میلیارد ریال رسیده ولی بازهم هزینه مالی باز هم همان داستان همیشگی و در نهایت 12 ریال سود محقق کرده . نمی دانیم چه بگوییم از 500 میلیارد تومان فروش 750 میلیون تومان سود.
 71. زکشت در 12ماهه 625 ریال محقق کرده است که رشد 57% را نسبت به مدت مشابه دارد
 72. وآرین در 12ماهه 434 ریال محقق کرده است . با توجه به سیاست شرکت مبنی بر تنوع بخشی به پورتفوی سرمایه گذاریها و استفاده از فرصت های بازار سرمایه نسبت به افزایش حجم سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی اقدام نمود. لذا مبلغ سرمایه گذاری های کوتاه مدت نسبت به دوره مالی گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
 73. کساپا کرم کرد و 3 ریال در 12ماهه محقق کرد.
 74.  وزمین با سمایه رقابت دارد سهم در 12ماهه به زیان 11364 ریالی رسیده است سهم 7400 میلیارد تومان زیان انباشته دارد
 75.  کاوه در 12ماهه تلفیقی 647 و در سود اصلی نیزهمین عدد را محقق کرده است
 76.  ختراک در 12ماهه به سود 608 ریالی رسیده که 102% از مدت مشابه قبل بیشتر است
 77.  سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان یا سدبیر در 12ماهه به سود 900 ریالی رسیده است
 78.  شپنا در 12ماهه 629 ریال محقق کرده است. و اما شپنا که 12ماهه 629 ریال سود محقق کرد ... سهم در 6ماهه 722 ریال بود و 752 ریال در 9 ماهه محقق کرد. شپنا در 3 ماهه سود عملیاتی 21540 میلیارد ریالی و سود خالص 17444 میلیارد ریالی داشت. در 6 ماهه سود عملیاتی 44050 و سود خالص 36825 میلیارد ریالی را رو کرد. در 9 ماهه سود عملیاتی 44979 میلیارد ریال بود و انگار متوقف شده و سود خالص هم 38330 میلیارد ریال شد.در 12ماهه سود عملیاتی 31958 و سود خالص 32076 میلیارد ریال بود. سود عملیاتی در 3 ماهه اول 21540 و در 3 ماهه دوم 22510 میلیارد ریال و 3 ماهه سوم 929 میلیارد ریال !!! است... 3 ماهه چهارم هم زیان.  قاروم در 9 ماهه 3019 ریال سود محقق کرده است.
 79.  پدرخش در 12ماهه 2155 ریال محقق کرده است که 14% بیشتر از مدت مشابه سال قبل است
 80. حسینا در 12ماهه به سود 2824 ریالی رسیده است که 32% از مدت مشابه قبل بیشتر است
 81. فخوز در 12ماهه 1750 ریال محقق کرده است. سهم در 9 ماهه 1282 ریال ،در 6 ماهه 1131 ریال و در 3 ماهه 617 ریال محقق کرده بود
 82.  نوری در 12ماهه به سود 10052 ریالی رسید .سهم 9038 ریال سود در 9 ماهه محقق کرده بود سهم 6 ماهه 6166 و 3 ماهه 1842 ریال سود محقق کرده بود
 83. شركت آتیه پارسیس پارس از زیر مجموعه های بیمه پارسیان در سال 97 به سود خالص 342 و در سال 98 نیز 445 میلیارد ریالی رسیده است
 84. فولاد در 12ماهه با سرمایه جدید 593 و با سرمایه قدیم 952 ریال محقق کرده است . 9 ماهه با تحقق سود 848 ریالی مواجه بود که البته انتظار کمی بیشتر بوده ولی در هر صورت سهمی است که 6 ماهه 626 ریال و 3 ماهه 290 ریال سود محقق کرده بود این سود بدون در نظر گرفتن سود های سرمایه گذاریهاست و اگر ان را حداقلی لحاظ کنیم فولاد تعدیل دوباره دارد ! سراغ سهم برویم که در 3ماهه با فروش 95738 میلیارد ریالی ،سود عملیاتی 48703 میلیارد ریالی و سود خالص 37653 میلیاردریالی مواجه بود . در 6 ماهه فروش 200337 ، سود عملیاتی 97016 و سود خالص 81435 میلیارد ریال بود. در 9 ماهه فروش 296129 ، سود عملیاتی 129404 میلیارد ریال و سود خالص 108386 میلیارد ریال شده است . در 12ماهه سود عملیاتی 152973 میلیارد ریال و سود خالص 123868 میلیارد ریال بوده است .
 85. سهم در 3 ماهه اول 98 حدود 48703 و در 3 ماهه دوم 48313 و در 3 ماهه سوم 32388 میلیارد ریال و 3 ماهه چهارم 23565 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است. وامید حسابرسی شده 12ماهه 795 ریال محقق کرده است تلفیقی 1548 ریال
 86. غپونه در 12ماهه به سود 510 ریالی رسیده است
 87.  قثابت در 9 ماهه به تحقق زیان 131 ریالی رسید.
 88. زمگسا در 12ماهه به سود 648 ریالی رسید.
 89. سصفها در 12ماهه 652 ریال محقق کرده است.
 90. شاوان هم مثل بقیه  بود 3256 میلیارد ریال سایر هزینه ها  شناسایی کرد. سهم در 3ماهه 3591 میلیارد ریال سود ناخالص ، با  کسر 327 میلیارد ریال سایر هزینه ها در نهایت 2557 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1799 میلیارد ریال سود خالص داشت    .  در 6 ماهه سود عملیاتی 5507  و سود خالص 4415 میلیارد ریال بوده  .  در 9 ماهه  با سود عملیاتی 8066 میلیارد ریالی بازهم  خوب بود و سود خالص 6612 میلیارد ریالی را داشت  . در 12ماهه سود عملیاتی پودر شد و 2570 میلیارد ریال بوده و سود خالص به 1842 میلیارد ریال رسید.
 91. جوین که امروز مشخص نشد کی امد و کی رفت ! در 9 ماهه  1504 ریال سود محقق کرده است. مدت مشابه این عدد  956 ریال بوده است.
 92. خاهن در 12ماهه 186 و  در9 ماهه 100  ریال محقق کرد. در 3 ماهه   484 میلیارد ریال فروش ،سود عملیاتی 183 و سود خالص 139 میلیارد ریالی را داشت . در 6 ماهه  فروش به 1104 میلیارد ریال رسیده  ، سود عملیاتی 313 و سود خالص 239 میلیارد ریال بوده و در نهایت  101 ریال سود داشته. در 9 ماهه عملکرد قوی نداشته و سود عملیاتی به 366 میلیارد ریال رسیده و سود خالص عقب گرد داشته و 273 میلیارد ریال بوده . در 12ماهه  سود عملیاتی از 366 به 666 میلیارد ریال رسیده و عملکرد قوی را ثبت کرد.
 93. عمران بهدشت چمستان از زیر مجموعه های ثعمرا در 12ماهه به سود 82 میلیارد ریالی رسیده که این عدد در سال 97 تقریبا  صفر بود.
 94. بیمه آرمان در 12ماهه  366 ریال سود محقق کرده است سهم حدود 550 میلیارد ریال سود خالص داشته و 850 میلیارد ریال سود  سرمایه گذاری ها
 95. توسعه سرمايه رادين از زیر مجموعه های #ورنا در 6ماهه  250 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
 96. لوازم خانگي پارس یا لخانه در 12ماهه 684 ریال محقق کرده است . در 6 ماهه در سود اصلی این عدد برای سال 98 مبلغ 391 ریال و در 9 ماهه به 450 ریال رسیده است .
 97. کترام در 12ماهه 641 و در 9 ماهه 450 ریال محقق کرده بود . . سهم در 6 ماهه با فروش 387 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 114 میلیارد ریال و در نهایت سود خالص 75 میلیارد ریالی به 255 ریال سود به ازای هر سهم رسیده است . در 9 ماهه سود عملیاتی 193 و سود خالص 132 میلیارد ریال شد و در 12ماهه سود عملیاتی 267 میلیارد ریال بوده است به نظر گزارش در سود عملیاتی منطقی و مناسب پیش رفته . نکته بسیار مهم گزارش کترام این است که سال 97 سود عملیاتی 62 و امسال 267 میلیارد ریال است.
 98. دفرا در 12ماهه به سود 1392 ریالی رسیده و 71% از مدت مشابه سال قبل بهتر بود . سهم گزارش خوبی داشت در 9 ماهه 1031 ریال ، 6 ماهه 659 ریال و در 3ماهه 301 ریال سود محقق کرده بود .
 99. فجام در ۱۲ماهه به سود ۱۰۳۹ ریالی رسیده است که ۴۷درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
 100. وامید را باید 12ماهه بررسی کرد ولی به هر حال در 3 ماهه 4 ریال زیان داشته
 101. شسینا در 12ماهه 5850 و در 9 ماهه 3261 ریال محقق کرده بود . سهم در6 ماهه 1916 ریال سود داشت
 102. سهم 3 ماهه با 195 میلیارد ریال فروش ، 21 میلیارد ریال سود عملیاتی و 21 میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده
 103. در 6 ماهه فروش به 403 میلیارد ریال ، سود عملیاتی با رشدی خوب 59 و سود خالص بیش از 58 میلیارد ریال است . در 9 ماهه سود عملیاتی 82 و سود خالص 100 میلیارد ریال شده و بخشی غیرعملیاتی بود
 104. در 12ماهه سود عملیاتی از 82 به 168 میلیارد ریال رسید و رشد خوبی داشته و سود خالص نیز 179 میلیارد ریال بوده است و پیشرفت بسیار خوبی داشته .  سهم اهرم قوی به تحولات سود اوری خود دارد.
 105. فایرا به طور کلی در 6 ماهه دوم خیلی قوی پیش نرفت در 12ماهه 1037 ریال و در 9 ماهه 969 ریال محقق نموده است . فایرا در 6 ماهه در گزارشی بسیار خوب 715 ریال را محقق کرده بود سهم 3 ماهه 260 ریال محقق کرد
 106. در 3ماهه سهم با 7854 میلیارد ریال فروش ، 1697 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1352 میلیارد ریال سود خالص در 6 ماهه با فروش 16675 و سود عملیاتی 4020 میلیارد ریالی به سود خالص 3717 میلیارد ریالی رسید
 107. در 3 ماهه دوم 2323 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . در 9 ماهه با فروش 27575 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 5227 میلیارد ریالی و سود خالص 5037 میلیارد ریالی عملکرد خاصی نداشت . دقت کنید سود عملیاتی در 3 ماهه دوم 2323 و در 3 ماهه سوم 1207 میلیارد ریال بوده. در 12ماهه سود عملیاتی از 5227 به 6963 میلیارد ریال رسید 1736 میلیارد ریال در 3 ماهه چهارم بهتر شده ولی نه خیلی . در نهایت هزینه های مالی سود را خورده و خیلی عملکرد قوی نداشته
 108. فرآور در 12ماهه به سود 450 ریالی رسیده است
 109.  لامپ فروش قصه ما به آخر کار رسید. بشهاب در 12ماهه به سود 1455 ریالی رسیده . بشهاب در 9ماهه 1149 ریال محقق کرده است سود غیرعملیاتی کمک شایانی به سهم کرد. . در 6 ماهه893 ریال و در 3 ماهه 307 ریال محقق کرده بود .  بشهاب در 3ماهه با فروش 387 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 54 میلیارد ریالی در نهایت 49 میلیارد ریال سود خالص مواجه بود. در 6 ماهه فروش به 822 میلیارد ریالی رسید ، سود عملیاتی با یک پرش خوب 204 میلیارد ریال شده و در سود خالص نیز 144 میلیارد ریال سود داشته. در 9 ماهه فروش به 1356 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 181 میلیارد ریالی و سود خالص 186 میلیارد ریالی را دارد . در 3 ماهه چهارم سود عملیاتی با رشدی خوب 300 میلیارد ریال شد و نشان میدهد دورا ن قرنطینه لامپ های بیشتری روشن شده و در مجموع 235 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.
 110. ليزينگ بانک اقتصاد نوين از زیر مجموعه های #ونوین در سال 97 806 و در سال 98 حدود 825 میلیارد ریال سود خالص داشته است
 111.  حفارس باید یک جشن به نظر بگیرید. بالاخره سود آور شد در 12ماهه 2 ریال سود محقق کرده است ! زیان عملیاتی در حال کاهش است ولی هنوز 143 میلیارد ریال زیان عملیاتی وجود دارد زیان عملیاتی 9 ماهه 130 میلیارد ریال بوده و سرعتش کم بوده
 112.  کبافق در 12ماهه 789 ریال محقق کرده است
 113.  کطبس 12ماهه خوبی داشته و 1174 ریال محقق کرد سهمی که در 9 ماهه به سود 796 ریالی و در 6ماهه با سود 456 ریالی و 3 ماهه با سود 320 ریالی مواجه بود .  در 3ماهه سهم با فروش 183 و سود عملیاتی 75 میلیارد ریالی به سود خالص 59 میلیارد ریالی رسیده بود . در 6ماهه فروش به 387 میلیارد ریال رسید سود عملیاتی 116 و سود خالص 84 میلیارد ریال بوده . در 9 ماهه سود عملیاتی با رشدی بهتر 177 میلیارد ریال شده و سود خالص هم 147 میلیارد ریال شد . 12ماهه سود عملیاتی از 177 به 265 میلیارد ریال رسید و عدد خوبی را داشته است
 114.  قرن در ۱۲ماهه ۲۵۸۶ ریال سود محقق کرده است که ۸۷درصد از مدت مشابه قبل بیشتر است.
 115. خلنت در12ماهه 1166 و در 9 ماه با سود 1219 ریالی مواجه بود . 6 ماهه 949 ریال سود محقق کرده بود . این سهم در 6ماهه 87 میلیارد ریال در 9 ماهه 113 میلیارد ریال و 12ماهه 138 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . در 6ماهه 83 میلیارد ریال و در 9 ماهه 107 میلیارد ریال و 12ماهه 102 میلیارد ریال سود خالص داشته. سهم 3 ماهه چهارم عقب گرد کرده است
 116. سیلام هنوز در مدار زیان است 40 ریال در 3ماهه زیان داشته . سود عملیاتی 3ماهه در حد 126 میلیون تومان بوده است !
 117.  خزر به سود 80 ریالی رسیده است 9 ماهه این عدد 27 ریال بود . سهم در 6 ماهه 11 میلیارد ریال سود عملیاتی و 9 ماهه 23 و 12ماهه 78 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است .از نظر عملیاتی وضعیت خوبی داشته است
 118. شکبیر در 12ماهه نیز 1354 ریال بوده است ! سهمی که 9 ماهه 1341 ریال 6 ماهه 1043 ریال و3 ماهه 694 ریال محقق کرده بود . در 3 ماهه شکبیر با فروش 2354 و در سود عملیاتی 2519 و سود خالص 2497 میلیارد ریالی موفق بوده. در 6 ماهه سود عملیاتی 3806 بوده و خیلی رشد نکرده و سود خالص 3754 میلیارد ریال بوده است . در 9 ماهه سود عملیاتی 5079 میلیارد ریال بوده و شبیه 3 ماهه دوم است و در نهایت 4826 میلیارد ریال سود خالص داشته . در 12ماهه سود عملیاتی از 5079 به 4769 میلیارد ریال رسیده و همان مشکل پالایشی ها را انگار داشته و در نهایت به این سود رسیده است . باید دید در 3 ماهه اول چه میکند
 119.  شبصیر در 12ماهه 3110 ریال محقق کرده 9 ماهه به تحقق سود 2301 ریالی رسید و 2 دوره اخیر مثل 3 ماهه دوم نبود . در 6ماهه گزارش بسیار خوبی زده بود 1871 ریال محقق کرد. سهمی که در در 3 ماهه 1558 میلیاردریال فروش داشته و 262 میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص به 206 میلیارد ریال رسیده بود و 626 ریال محقق کرد .  در 6 ماهه فروش به 3448 و سود عملیاتی به 797 میلیارد ریال و سود خالص 617 میلیارد ریال بوده.  9 ماهه سود عملیاتی از 797 به 1012 میلیارد ریال رسیده و در نهایت 759 میلیارد ریال سود خالص داشت . در 12ماهه نیز سود عملیاتی از1012 به 1363 میلیارد ریال رسیده ولی کمی هزینه های مالی جلوی رشد را گرفت
 120. وفتخار حتاید یا سرمایه گذاری افتخار سهام در مجمع 3000 ریال تقسیم کرد
 121. پارتا یکی از سهامداران پیزد در 12ماهه 351 ریال محقق کرده است
 122. قنقش در 12ماهه با تحقق سود 3557 ریالی مواجه شده که بخش عمده ای از ان درامد غیرعملیاتی است
 123. شساخت در ۱۲ماهه ۲۶۲ ریال محقق کرده است .سهم ۲۰۷۸ میلیارد ریال در سرفصل سایر هزینه ها اثرات کاهنده در سود دارد
 124. فخاس در 12ماهه 843 ریال محقق کرده است
 125. غشصفا در مجمع 370 ریال تقسیم کرد
 126.  کگل در 12ماهه با سرمایه 48000 میلیارد ریالی 1171 ریال محقق کرده است که 28% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
 127. کنور وصول مبلغ 67 میلیارد ریال از حسابهای دریافتنی راکد و سنواتی به همراه کارمزد و سود سرمایه گذاری به مبلغ 87 میلیارد ریالپردیس در اردیبهشت 584 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
 128. دانا در 12ماهه با سرمایه قدیم 334 ریال سود محقق کرده است و 501 میلیارد ریال سود خالص دارد
 129.  صبا تامین در اردیبهشت 2091 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و درخشان ظاهر شده و تا امروز 2046 میلیارد ریال سود مجامع داشته است
 130. فسازان در 12ماهه به تحقق سود 769 ریالی رسیده است
 131. صدای پای آریا می آید ... پتروشیمی آریاساسول در 12ماهه 9204 ریال سود محقق کرده است 4218 میلیارد تومان سود خالص محقق شده است
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۱۲:۱۶ - شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
۲۱:۲۵ - يکشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۰
۱۳:۲۳ - جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰
۱۰:۴۸ - يکشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۰
۰۸:۴۵ - دوشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۰
۱۷:۳۳ - جمعه ۲۵ تير ۱۴۰۰
۱۴:۵۷ - سه‌شنبه ۲۹ تير ۱۴۰۰
۰۹:۴۱ - پنجشنبه ۲۴ تير ۱۴۰۰
۱۲:۰۹ - چهارشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۰
۱۳:۴۱ - دوشنبه ۲۱ تير ۱۴۰۰
۱۵:۲۷ - شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰
۱۲:۰۸ - جمعه ۱۸ تير ۱۴۰۰
۱۲:۵۶ - پنجشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۰
۱۳:۰۲ - پنجشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۰
۱۳:۱۱ - پنجشنبه ۰۳ تير ۱۴۰۰
۱۵:۰۲ - دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
۲۱:۵۵ - سه‌شنبه ۰۸ تير ۱۴۰۰
۰۹:۳۸ - يکشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۰
۱۱:۰۰ - سه‌شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰
۱۸:۳۰ - شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
۰۹:۳۸ - پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
۱۲:۰۲ - چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
۰۹:۱۷ - شنبه ۱۲ تير ۱۴۰۰
۱۳:۱۵ - سه‌شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰
۱۰:۰۶ - سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
۰۹:۲۸ - يکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
۱۴:۱۱ - سه‌شنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۰