42 شرکت چقدر سود دادند؟
افزایش سرمایه مصاحبه اختصاصی عرضه اولیه آموزش بورس ارز دیجیتال پیش بینی بورس
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

42 شرکت چقدر سود دادند؟

۱۴:۰۱ - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
تازه ترین سود ماهانه شرکت ها اعلام شد.

به گزارش «نبض بورس» به نقل از دنیای بورس، شرکت های حاضر در بازار آخرین سود اعلامی را اعلام کردند:

 1. مداران در 12ماهه 701 ریال سود داشت سهمی که در 9 ماهه در گزارشی خوب 517 ریال محقق کرد سهم در 6ماهه 264 ریال و در 3 ماهه 149 ریال سود داشت. در مورد مداران سهم در6 ماهه سود عملیاتی 220 میلیارد ریال و 9ماهه 432 میلیارد ریالی و 12ماهه 568 میلیارد ریالی محقق کرده است.
 2. کگاز در 12ماهه به سود 684 ریالی رسیده سهمی که 6 ماهه 575 و 9 ماهه 484 ریال محقق کرده بود. سهم در 6 ماهه 781 میلیارد ریال فروش ، 317 میلیارد ریال سود عملیاتی و 258 میلیارد ریال سود خالص داشت. در 9 ماهه با 996 میلیارد ریال فروش ، 244 میلیارد ریال سود عملیاتی و 217 میلیارد ریال سود خالص مواجه بود. در 12ماهه فروش به 1375 ، سود عملیاتی 363 و سود خالص 307 میلیارد ریال بوده و با توجه به تعمیرات اخیر عملکرد خوبی بوده است.
 3. دتماد در 12ماهه 2214 ریال محقق کرده و عدد خوبی داشت سهمی که در 9 ماهه 1415 ریال محقق کرده بود و در 6ماهه موفق به تحقق سود 860 ریالی شده بود . به نظر در 6 ماهه دوم وضعیت خوبی در گزارش دهی داشته است.
 4. پخش البرز در 6ماهه دوم متحول شد. این سهم در 3 ماهه 147 ریال محقق کرده بود و در 6 ماهه به سود 313 ریالی رسیده و 9 ماهه به 421 ریال و 12ماهه 1285 ریال محقق کرد
  در حالی 3 ماهه اول 208 میلیادر ریال سود عملیاتی داشت که در 3 ماهه دوم این عدد 388 میلیارد ریال بوده و در 3 ماهه سوم 255 میلیارد ریال و 3 ماهه چهارم 482 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت و عدد خوبی بود پخش البرز با سود غیرعملیاتی در 12ماهه نیز مواجه شده و به این تحقق سود رسیده است.
 5. ولبهمن در 12ماهه 535 ریال ، در 9 ماهه 298 و در 6 ماهه 83 ریال محقق کرده بود . سهم 3 ماهه 44 ریال محقق کرده بود . به نظر نیمه دوم سهم عملکرد قوی را ثبت کرده و یک اتفاق خوب برای سهم است.
 6. غسالم در 12ماهه 1008 ریال سود محقق کرده است که 146% از مدت مشابه قبل بیشتر است. غسالم در 12ماهه 1008 ریال ، در 9 ماهه با سود 730 ریالی مواجه بود و 6ماهه 397 ریال محقق کرده است. سهم 3 ماهه با فروش 478 میلیارد ریالی سود عملیاتی 59 میلیارد ریالی و سود خالص 40 میلیارد ریالی 136 ریال را محقق کرده بود. در 6ماهه فروش 1043 میلیارد ریال ، سود عملیاتی 167 و سود خالص 119 میلیارد ریال بوده است. در 9 ماهه فروش 1644 سود عملیاتی 264 و سود خالص 218 میلیارد ریال بوده و غیرعملیاتی کمک کرده است. در 12ماهه سود عملیاتی از 264 به 332 میلیارد ریال رسیده و سود خالص به 302 میلیارد ریال رسیده است.
 7. کهرام در 12ماهه 186 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است.
 8. دالبر را با قدیم پیش میبریم تا قابل مقایسه باشد . سهم 1340 ریال سود داشت . در 9 ماهه به تحقق سود 1068 ریالی رسید . سهم 6 ماهه 618 ریال و 3ماهه 242 ریال محقق کرده بود
  در 3 ماهه سهم با 1534 میلیارد ریال فروش ،سود عملیاتی 740 میلیارد ریالی و سود خالص 450 میلیارد ریالی مواجه بوده است. در 6 ماهه فروش 3542 میلیارد ریال ،سود عملیاتی 1715میلیارد ریال و سود خالص 1149 میلیارد ریال است. در 9 ماهه سود عملیاتی 2738 میلیارد ریال بوده و مثل 3 ماهه دوم بوده و کمی هم غیرعملیاتی به او کمک کرده و سود خالص 1986 میلیارد ریالی داشت. در 12ماهه سود عملیاتی به 3453 میلیارد ریال رسیده و سود خالص هم 2493 میلیارد ریال بوده و کمی مالیات کنترل میشد اعداد خوبی را محقق میکرد.
 9. شتولی فقط کمی از زیان کم کرد سهم در 12ماهه 4305 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است.
 10. قطعات اتومبيل نيرو محرکه از زیر مجموعه های خمحرکه در سال 97 تحول خاصی در سود نداشته در سال 98 به سود خالص 21 میلیارد ریالی رسیده است.
 11. خزامیا در 12ماهه به سود 220 ریالی رسیده است. خزامیا در حالی 220 ریال محقق کرده که سهم در 9 ماهه به 3 ریال زیان به ازای هر سهم رسیده است . در 6 ماهه با وجود فروش خوب بازهم زیان داشت و 59 ریال زیان محقق کرده بود سهم 3 ماهه 16 ریال زیان داشته است. در 3 ماهه با فروش 2988 میلیارد ریالی به سود اندک عملیاتی 723 میلیون تومانی رسید و در 6 ماهه با فروش 10340 میلیارد ریالی به سود عملیاتی 118 میلیارد ریالی رسید. در 9 ماهه سود عملیاتی از 118 به عدد قابل توجه 532 میلیارد ریالی رسید و در 12ماهه توفان کرد و سود عملیاتی از 532 به 2035 میلیارد ریال رسیده و بتواند هزینه عملیاتی را کنترل کند اتفاق مهمی برای سهم است.
 12. فرابورس در 12ماهه موفق به تحقق سود 1228 ریالی شده است که 197درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر است . در 9 ماهه 675 ریال محقق کرده بود . سهم در 6 ماهه به سود 386 ریالی رسیده بود . در توضیح اورده است خالص درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها عمدتا مربوط به سود صندوقهاي سرمايه گذاري بمبلغ ۲۸۰،۸۹۰ میلیون ریال می باشد.
 13. پخش رازي از زیر مجموعه های شفا دارو در سال 97 به سود 1189 و در سال 98 به سود خالص 1521 میلیارد ریالی رسیده است.
 14. توزيع داروهاي دامي داروپخش از زیر مجموعه های وپخش در 12ماهه سال 98 به سود 113 میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه سال 97 این عدد 22 میلیارد ریال بود.
 15. وپخش/ پخش داروسازي اکسير در سال 97 حدود 174 میلیارد ریال سود خالص داشته است و در سال 98 این عدد 290 میلیارد ریال است.
 16. خوساز بازهم روی زیان است سهمی که در 12ماهه 63 ریال زیان داشته و در 9 ماهه 25 ریال زیان محقق کرده است 6 ماهه 23 ریال زیان داشته. در 9 ماهه با فروش 2018 و زیان عملیاتی 31 میلیارد ریالی مواجه بوده در 12ماهه فروش به 3071 میلیارد ریال رسیده و زیان عملیاتی 78 میلیارد ریال شده است.
 17. مارون در 12ماهه 6316 ریال سود داشته است . در 9 ماهه با تحقق سود 4587 میلیارد ریالی مواجه شد سهمی که در 6 ماهه با تحقق سود 3063 ریالی همراه بود. در 3 ماهه 1556 ریال محقق کرده بود. در 3 ماهه مارون با فروش 29727 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 12527 میلیارد ریالی در نهایت به سود خالص 12447 میلیارد ریالی رسیده است. در 6 ماهه فروش 56216 میلیارد ریال ، سود عملیاتی 23811 وسود خالص 24504 میلیارد ریال شده است. در 9 ماهه سود عملیاتی 35132 و سود خالص 36699 میلیارد ریال بوده. در 12ماهه سود عملیاتی 48718 و سود خالص 50525 میلیارد ریال است. سود عملیاتی مارون در 3 ماهه دوم 11284 میلیارد ریال و 3 ماهه سوم 11321 میلیارد ریال بوده و متعادل است. در 3 ماهه چهارم با رشدی خوب 13586 میلیارد ریال بوده است.
 18. قلرست در 9 ماهه به تحقق سود 590 ریالی رسیده است که مدت مشابه این عدد 391 ریال بود . در 6 ماهه 429 ریال سود محقق کرده بود و خیلی منظم در تحقق سود نیست.
 19. سلار سال قبل 17 ریال و امسال 141 ریال سود محقق کرده است.
 20. غنوش در سود تلفیقی 12ماهه 74 ریال و در سود اصلی 374 ریال محقق کرده است.
 21. غزر یا زر ماکارون در مسیر بازار است در سال 96 حدود 25 و در سال 97 نیز 175 میلیارد ریال سود خالص داشته است. منتظر اطلاعات تکمیلی شرکت هستیم. غزر در 6ماهه سال 98 به سود خالص 901 میلیارد ریالی رسیده است.
 22. ايران سازه از زیر مجموعه های شستا در سال 97 مبلغ 922و در سال 98 نیز مبلغ 1163 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.  
 23. پتایر در 12ماهه 3013 ریال سود محقق کرده است که 156% از مدت مشابه قبل بیشتر است. 9ماهه 2038 ریال سود محقق کرده بود و گزارش 6 ماهه 1166 ریال بود همچنین سهم در3 ماهه 252 ریال محقق کرده بود. پتایر در 3 ماهه با فروش 709 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 99 میلیارد ریالی و در نهایت با 72 میلیارد ریال سود خالص مواجه بود. در 6 ماهه با فروش 2509 میلیارد ریالی به سود عملیاتی 430 و سود خالص 334 میلیارد ریالی رسید. در 9 ماهه فروش به 4063 میلیارد ریال ، سود عملیاتی 672 میلیارد ریالی و سود خالص 583 میلیارد ریالی را داشتیم. در 12ماهه سود عملیاتی از 672 به 1003 میلیارد ریال رسید و عدد خوبی بوده است و 863 میلیارد ریال سود خالص داشته است
 24. شخارک در 12ماهه 3514 ریال محقق کرد . در 9 ماهه 2524 ریالی رسید. سهم در 6 ماهه 2047 ریال محقق کرده و 3 ماهه 1001 ریال بود جز معدود شرکت هایی بوده که نسبت به سال قبل کاهشی بوده است. شخارک در 3ماهه به فروش 8813 میلیارد ریالی سود عملیاتی 5455 و سود خالص با کمک 1254 میلیارد ریال سود تسعیر ارز 6055 میلیارد ریال شد. در 6 ماهه فروش 14567 میلیارد ریال و سود عملیاتی 10594 میلیارد ریال شده و تسعیر ارز را هم داشته است و 6 ماهه 12280 میلیارد ریال سود خالص داشته. در 9 ماهه سود عملیاتی 12642 میلیارد ریال شده و در نهایت سود خالص 15142 میلیارد ریال بود. در 12ماهه سود عملیاتی 18177 میلیارد ریال بود و بهبود داشته و 21245 میلیارد ریال سود خالص داشته است.
 25. بپاس در یک سود جالب 1169 ریال سود محقق کرده است. بپاس 5965 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است. 8388 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها و 1912 میلیارد ریال سود تسعیر ارز داشته است.
 26. بسویچ در 12ماهه 1526 ریال و در 9 ماهه سود به 1010 ریال رسیده است. در این سهم 3ماهه با فروش 701 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 222 میلیارد ریالی و سود خالص 168 میلیارد ریالی 281 ریال محقق کرده بود. در 6 ماهه فروش به 1597 میلیارد ریال رسید ، سود عملیاتی 891 و سود خالص 694 میلیارد ریال بود. در 9ماهه فروش به 2777 میلیارد ریال سود عملیاتی 1264 و سود خالص 1010 میلیارد ریال بوده. در 12ماهه سود عملیاتی 1872 میلیارد ریال و سود خالص 1526 میلیارد ریال است.
 27. شخارک در 12ماهه 3541 ریال را محقق کرد.
 28. درهاور 797ریال سود در 12ماهه محقق کرد.
 29. وسالت باز هم دم بچه های قرض الحسنه گرم ! انگار سودش از بانکداری عادی بهتر است. بانک قرض الحسنه رسالت در سال 98 به سود 1769 ریالی رسیده است. 
 30. تکشا در 12ماهه 978 ریال سود محقق کرده است. 
 31. بجهرم مثل سال قبل بود 17 ریال سال قبل 17 ریال امسال.
 32. خموتور در 12ماهه 122 ریال سود محقق کرده است.سهم در 9 ماهه 93 ریال محقق کرد.
 33. پتروشیمی آریاساسول در 12ماهه 9204 ریال سود محقق کرده است 4218 میلیارد تومان سود خالص محقق شد.
 34. بیمه کوثر در 12ماهه به سود 747 ریالی رسیده است . سهم 2635 میلیارد ریال سود خالص داشته و حوالی 3200 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها داشته است.
 35. بمپنا در 12ماهه به سود 1118 ریالی رسیده است.
 36. غگرجی در 12ماهه با کمک سود غیرعملیاتی البته 1985 ریال سود محقق کرده است . علت اختلاف فروش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ با صورت سود زیان فوق بابت فروش سایر محصولات غیر عملیاتی به مبلغ ۱۰۳۹۶۸ ریال می باشد که در ایتم سایر درآمدها و هزینه غیرعملیاتی-اقلام متفرقه طبقه بندی شده است.
 37. فجر کاشان در 12ماهه 2111 ریال سود محقق کرده است که 2% نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته است.
 38. خفناور سال قبل زیان ده بود امسال در 12ماهه به سود 106 ریالی رسید.
 39. دسینا در 12ماهه به سود 1254 ریالی رسیده است. 
 40. قمرو در 9ماهه به سود 553 ریالی رسیده است.
 41. زاگرس در گزارش 12ماهه خود 12613 ریال محقق کرد. 
 42. زشگزا در 12ماهه به سود 2722 ریالی رسیده البته 63 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی نیز در دل شرکت است . به هر حال رشد 102 درصدی را در سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۰۹:۳۴ - چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰
۱۴:۵۳ - يکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰
۱۰:۰۹ - چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰
۲۰:۴۳ - دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۱:۰۹ - سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰
۱۹:۱۸ - چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
۱۱:۱۱ - چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
۱۸:۰۶ - دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
۱۲:۰۳ - شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
۱۱:۵۵ - سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰
۱۶:۱۰ - سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
۱۶:۲۳ - پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰
۱۶:۱۵ - چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۰
۱۴:۱۸ - دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰
۱۰:۰۰ - شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰
۱۳:۱۸ - پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۰
۱۸:۳۴ - شنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۰
۱۲:۴۹ - دوشنبه ۰۳ آبان ۱۴۰۰