141 میلیارد تومان جذب منابع بیشتر بانک ایران در بازار تراکنش ها
#برچسب‌های منتخب
# عرضه اولیه # سهام عدالت # آموزش بورس # پیش بینی بورس # تحلیل تکنیکال # شتران # ثشاهد # وپارس # پترول # ارزش پالایشی یکم # ارزش سهام عدالت
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی
اثر بخشی تراکنش ها در جذب منابع و اختلاف مبلغ تراکنش پذیرش شده و صادره در دی 98 نشان داد

141 میلیارد تومان جذب منابع بیشتر بانک ایران در بازار تراکنش ها

۲۰:۴۰ - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
بانک ایران زمین، 3 میلیون و 648 هزار تراکنش پذیرفته شده بیشتر نسبت به تراکنش صادره داشته که نسبت به رقم 3 میلیون آبان ماه افزایش قابل توجهی دارد و عملا جذب منابع و پول بیشتری را نسبت به خروج پول و منابع از بانک داشته و در یک ماه دی 98 عملا 141 میلیارد تومان جذب مبلغ بیشتری را از طریق اختلاف تراکنش های پذیرفته شده بیشتر نسبت به تراکنش صادره داشته است
سهم بانک ها از تعداد و مبلغ تراکنش های صادره و پذیرش شده که نشان دهنده اثربخشی آنها در جذب بیشتر یا کمتر منابع بانکی است نشان می دهد که بانک ایران زمین،  3 میلیون و 648 هزار تراکنش پذیرفته شده بیشتر نسبت به تراکنش صادره داشته که نسبت به رقم 3 میلیون آبان ماه افزایش قابل توجهی دارد و عملا جذب منابع و پول بیشتری را نسبت به خروج پول و منابع از بانک داشته است. حاصل این تراکنش ها و عملکرد بانکداری الکترونیک و خدمات نوین بانکی و تراکنش ها، برای بانک ایران زمین منابع بیشتری را حاصل کرده و بانک ایران زمین در یک ماه دی 98 عملا 141 میلیارد تومان جذب مبلغ بیشتری را از طریق اختلاف تراکنش های پذیرفته شده بیشتر نسبت به تراکنش صادره داشته است.
 
نتیجه مبلغ تراکنش های پذیرش شده و صادره  و اختلاف مبالغی که بانک پول دریافت کرده و به حساب های بانک اضافه شده با پول هایی که بابت تراکنش ها پرداخت شده و از بانک خارج شده، نشان می دهد که بانک ایران زمین در دی ماه 98 به میزان 141 میلیارد تومان  و در آبان ماه 173 میلیارد تومان منابع بیشتری دریافت کرده است و مبالغ دریافت شده بیش از مبالغ پرداخت شده بوده  و در سه ماه اخیر این روند همچنان ادامه یافته و نشان دهنده توان این بانک و ثبات عملکرد آن در بازار تراکنش ها  در جذب منابع بیشتر است. 
 این فرصت رقابتی برای بانک ایران زمین، نشان می دهد که این بانک می تواند با گسترش خدمات نوین بانکداری الکترونیک و گسترش ابزارها و تراکنش ها و قراردادهای بانکی و خدماتی وتجاری، منابع و پول بیشتری را جذب کند.  
 به عبارت دیگر، منابع و پول از برخی بانک ها به سمت بانک ایران زمین انتقال یافته است و در حالی که برخی بانک ها مبلغ تراکنش صادره بیشتری داشته اند بانک هایی مانند بانک ایران زمین تراکنش های پذیرش شده بیشتری داشته اند و پول بیشتری را دریافت کرده اند و این مزیت و موقعیت ویژه توان رقابتی بانک در جذب منابع بیشتر از طریق بانکداری الکترونیک و خدمات نوین بانکی را نشان می دهد. براین اساس باید بررسی شود که چه اقدامات و قراردادها و همکاری هایی باعث شده که  توان رقابتی این بانک در جذب منابع بیشتر شود. 
 
 براین اساس، جا دارد که با توجه به مزیت های این بانک، نسبت به گسترش ابزارها و خدمات بانکداری الکترونیک اقدام شود و از جمله ایجاد یک شرکت خدمات الکترونیکی می تواند به بانک ایران زمین در توسعه ابزارها و خدمات و تراکنش های بانکی کمک بیشتری کند. 
 
مقایسه آماری بین تعداد و مبلغ تراکنش های صادرکنندگی و پذیرندگی بانک های کشور در دی ماه 98 نشان می دهد که تعدادی از بانک ها مانند بانک ایران زمین، مبالغ دریافتی بیشتری نسبت به مبالغ پرداخت شده حاصل از تراکنش ها داشته اند وعملا بخشی از منابع بانکی تعدادی از بانک ها از طریق تراکنش ها خارج و به تعداد دیگری از بانک ها مانند بانک ایران زمین انتقال یافته اند و این موضوع نشان دهنده توان رقابتی برخی بانک ها در جذب منابع بیشتر از طریق بانکداری الکترونیک است. 
  بانک ایران زمین با 21 میلیون و 648 هزار تراکنش صادره و پذیرفته شده که نسبت به 21 میلیون آبان ماه افزایش قابل توجهی دارد، بیش از 3426 میلیارد تومان گردش مالی داشته که نسبت به رقم 3154 میلیارد تومان گردش مالی حاصل از تراکنش های بانکی در آبان ماه افزایش داشته است. 
این بانک از بیشتر بودن تراکنش پذیرش شده نسبت به صادره، عملا معادل 141 میلیارد تومان منابع بیشتر از اختلاف تراکنش پذیرش شده با صادره جذب کرده است. 
بانک ایران زمین،  3 میلیون و 648 هزار تراکنش پذیرفته شده بیشتر نسبت به تراکنش صادره داشته که نسبت به رقم 3 میلیون آبان ماه افزایش قابل توجهی دارد و عملا جذب منابع و پول بیشتری را نسبت به خروج پول و منابع از بانک داشته است. حاصل این تراکنش ها و عملکرد بانکداری الکترونیک و خدمات نوین بانکی و تراکنش ها، برای بانک ایران زمین منابع بیشتری را حاصل کرده و بانک ایران زمین در یک ماه دی 98 عملا 141 میلیارد تومان جذب مبلغ بیشتری را از طریق اختلاف تراکنش های پذیرفته شده بیشتر نسبت به تراکنش صادره داشته است.
این موضوع علاوه بر اثبات توانایی بانک ایران زمین در بازار تراکنش ها و جذب منابع بیشتر، می تواند فرصتی برای بانک در جهت گسترش خدمات بانکداری الکترونیک محسوب شود که با ایجاد یک شرکت پرداخت و معرفی ابزارها و خدمات نوین بانکداری الکترونیک می تواند به تدریج سهم خود را از بازار تراکنش ها، کارت ها، ابزارها و درآمد های موجود افزایش دهد. 
بیشترین اختلاف مثبت مبالغ تراکنش های پذیرش شده و مبالغ تراکنش های صادره در دی 98،  متعلق به بانک های ملت، پارسیان، پاسارگاد و ایران زمین است. بیشترین اختلاف منفی در مبلغ تراکنش های پذیرش شده منحای صادر شده، نیز مربوط به بانک ملی، مسکن، صادرات، تجارت، سپه بوده است. حضور بانک ایران زمین در بین بانک های بزرگ، در زمینه اختلاف مثبت مبلغ تراکنش های پذیرش شده و صادره، نشان دهنده توان بانک و برخورداری از مشتریان و مبالغ بالاتر تراکنش های بانک ایران زمین نسبت به متوسط تراکنش های کل شبکه بانکی است و بانک ایران زمین با شرکت ها و قراردادها و خدماتی در ارتباط است که عملا مبلغ تراکنش ها را از سایر بانک ها به سمت حساب های بانک ایران زمین هدایت می کند و این نوع خدمات و قراردادها موجبات ایجاد یک برتری و قدرت رقابتی را برای بانک ایران زمین ایجاد کرده است. 
اختلاف مثبت تراکنش صادره منحای پذیرش شده نشان می دهد که بانک ملت از نظر مبلغ 15 هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان3500 میلیارد تومان، پاسارگاد 1300 میلیارد تومان، ایران زمین173 میلیارد تومان جذب منابع بیشتر داشته است. اختلاف منفی مبلغ تراکنش ها نیز نشان می دهد که بانک ملی با 13 هزار میلیارد تومان، مسکن 3 هزار میلیارد تومان، صادرات 2456 میلیارد تومان، تجارت 687 میلیارد تومان، سپه143 میلیارد تومان مبلغ بیشتری پول پرداخت کرده اند.
 بانک های ملت،  سامان،  پارسیان و پاسارگاد بیشترین اختلاف مثبت در مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده را دارا بوده و بانک های ملی،  مسکن، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران بیشترین اختلاف منفی در این خصوص را دارند. این بدان معناست که وجوهات ذخیره شده در حسابهای دارندگان کارت عمدتا از طریق ابزار پرداخت الکترونیکی از بانک های ملی،  مسکن،  صادرات و انصار به سمت بانک های ملت،  سامان،  پارسیان و پاسارگاد در حال انتقال است.
اختلاف تعداد تراکنش صادره و پذیرش شده
در دی ماه 98 بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش های صادرشده به ترتیب به بانک های ملی و ملت تعلق داشته است. بالاترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش های پذیرش شده نیز در بانک ملت گزارش میشود و نشان دهنده برتری عملکرد هر بانک از نظر پذیرش یا صدور تراکنش های شاپرکی است. برای محاسبه این ویژگی،  تعداد تراکنش های صادره هر بانک از تعداد تراکنش های پذیرش شده همان بانک کسر می شود. با کسر تعداد تراکنش های صادره  هر بانک از تعداد تراکنش های پذیرش شده همان بانک، مشخص شده که بانک های ملت، پارسیان، پاسارگاد، ایران زمین، عملکرد مثبت از نظر تعداد تراکنش های صادره داشته اند. بانک های ملی، صادرات، تجارت، سپه نیز تعداد تراکنش پذیرش شده بیشتری نسبت به تعداد تراکنش صادر شده داشته اند. سه بانک ملت،  سامان و پارسیان بیشترین اختلاف مثبت در تعداد تراکنش های صادره منحای پذیرش شده را دارا بوده و بانک های ملی، صادرات و تجارت بیشترین تعداد پذیرش شده نسبت به صادره را داشته اند. 
در مقایسه ای آماری بین تعداد و مبلغ تراکنش های صادرکنندگی و پذیرندگی به تفکیک هر بانک،  بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده در دی ماه 98 به بانک های ملت ، ملی و صادرات وکشاورزی اختصاص یافته است.
در بررسی گردش مالی شاپرکی که مجموع مبالغ صادرکنندگی و پذیرندگی هر بانک است،  بانک های ملت، ملی و صادرات بیشترین گردش مالی شاپرکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا کمترین گردش مالی شاپرکی را در اختیار دارند.
در بررسی اختلاف ارزش ریالی بین تراکنش های پذیرش شده هر بانک با تراکنش های صادر شده توسط آن بانک،  سه بانک ملت،  سامان  و پارسیان  بیشترین اختلاف مثبت در مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده را دارا بوده و بانک های ملی ، مسکن و صادرات ایران بیشترین اختلاف منفی در این خصوص را دارند.
در محاسبه شاخص اختلاف تعداد تراکنش های صادر شده و پذیرش شده هر بانک جهت نشان دادن برتری عملکرد هر بانک از نظر پذیرش یا صدور تراکنش های شاپرک،  مشاهده می شود که سه بانک ملت، سامان و  پارسیان  بیشترین اختلاف مثبت در تعداد   تراکنش های پذیرش شده و بانک های ملی، صادرات و تجارت بیشترین اختلاف منفی در این خصوص را داشته اند. این بدین معناست که درسه بانک نخست ورود منابع مالی بیشتر از میزان خروج آن از بانک و در سه بانک دیگر برعکس است.
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.