جزییات افزایش سرمایه چند نماد | صدور مجوز افزایش سرمایه برای ۴ نماد
گزارش ماهانه
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

جزییات افزایش سرمایه چند نماد | صدور مجوز افزایش سرمایه برای ۴ نماد

۱۵:۵۴ - ۱۴ خرداد ۱۴۰۳
روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.
جزییات افزایش سرمایه چند نماد | صدور مجوز افزایش سرمایه برای ۴ نماد

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. امروز نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۴۶ درصدی پاکشو

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه  شرکت گروه صنعتی پاکشو از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی مربوط به افزایش سرمایه از محل سود انباشته ذیل بند ث ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی تپمپی

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران از مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، مشارکت و تامین منابع مالی جهت افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر، جبران مخارج مربوط به تحصیل سرمایه گذاری‌های جدید و همچنین به منظور جبران مخارج مربوط به سرمایه گذاری‌های انجام شده در سنوات گذشته ارائه  گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۴ درصدی سپا‌ها

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سیمان سپاهان  از مبلغ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، حفظ نقدینگی شرکت و تقویت سرمایه در گردش و استفاده از معافیت‌های مالیاتی موضوع بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۶۱ درصدی وکغدیر

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳۸,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۶۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۶۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۶۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و تامین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز طرح فولادسازی شرکت فولاد غدیر نی ریز

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۳ درصدی کگل

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

صدور مجوز افزایش سرمایه ۸۴ درصدی وبانک

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سایر اندوخته‌ها.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۹ درصدی بموتو

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت موتوژن  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲۰,۱۴۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۵,۸۵۸,۲۴۴,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۵,۸۵۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۵,۸۵۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    بهبود ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد و حفظ و تقویت سرمایه در گردش شرکت

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.