جدیدترین افزایش سرمایه‌های منتشره کدال| سرمایه این نماد ۱۸۰۰ درصد افزایش یافت
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه فیلم مجامع سهامداران عمده حقیقی گزارش ماهانه
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

جدیدترین افزایش سرمایه‌های منتشره کدال| سرمایه این نماد ۱۸۰۰ درصد افزایش یافت

۱۸:۲۷ - ۰۹ بهمن ۱۴۰۲
امروز شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.
جدیدترین افزایش سرمایه‌های منتشره کدال| سرمایه این نماد ۱۸۰۰ درصد افزایش یافت

به گزارش نبض بورس، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. امروز نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۷۰۰ درصدی فروژ

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و استفاده از مشوق مالیاتی موضوع بند هـ از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۳۳ درصدی ختور

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت رادیاتور ایران از مبلغ ۳,۸۵۴,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۱۳۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی موضوع بند "ه"تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه میگردد؛ که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۷۹ درصدی فالوم

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴  افزایش سرمایۀ شرکت آلومتک از مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۶۷ درصدی فلامی

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت لامیران از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و حفظ نقدینگی شرکت ارائه گردید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۸۰ درصدی غمینو

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۱۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴  افزایش سرمایۀ شرکت صنایع غذائی مینو شرق از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.


پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی لخزر

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت صنعتی پارس خزر  از مبلغ ۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال به مبلغ ۴,۱۵۸,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت - بهره‌مند شدن از معافیت مالیاتی موضوع بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور - افزایش توان مالی و نقدینگی شرکت - حذف فاصله بین مبلغ سرمایه ثبت شده با مبلغ مورد نظر سازمان بورس - تسهیل عملیات نقل و انتقال سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۵۲۸ درصدی شصدف

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت صنعتی دوده فام  از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری وخرید دارایی ثابت ازمحل منابع داخلی شرکت درگذشته، حفظ سیستم تقسیم سودفعلی و ممانعت ازخروج وجه نقد وکاهش هزینه‌های مالی ارائه گردید.


آگهی ثبت افزایش سرمایه ۳۱ درصدی وایران

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳  افزایش سرمایۀ شرکت لیزینگ ایرانیان  از مبلغ ۱,۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۸۰۰ درصدی وبرق

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین  از مبلغ ۳۵۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و حفظ و توسعه پرتفوی سرمایه گذاری ارائه گردید.

جدیدترین افزایش سرمایه‌های منتشره کدال| سرمایه این نماد ۱۸۰۰ درصد افزایش یافت  
۲ دیدگاه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
0
0
چرا نماد خساپا ، از سال ۹۹ تاکنون مجمع افزایش سرمایه برگزار نکرده
United States of America
حسین
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
0
0
خدایا ماکه نتواستیم این عشقی بد قدم را برداریم لطفاً تو سرش را از سرما سهامداران خرد کم کن لحق خودت
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.