گزارش عملکرد شرکت های بیمه | کدام نماد بیمه ای بیشترین سود را محقق کرده است؟
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه فیلم مجامع سهامداران عمده حقیقی گزارش ماهانه
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی
افزایش ۱۳۷۱ درصدی سود یک نماد بیمه ای

گزارش عملکرد شرکت های بیمه | کدام نماد بیمه ای بیشترین سود را محقق کرده است؟

۱۱:۲۱ - ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲
برخی  شرکت فعال در صنعت بیمه که سال مالی تمامی آن‌ها پایان اسفند ماه است، عملکرد سالانه خود را در سایت کدال منتشر کرده‌اند. این گزارش بر آن است تا عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده و آن را با عملکرد سال ۱۴۰۰ مقایسه کند. کدام نماد بیشترین سود را محقق کرده است؟
گزارش عملکرد شرکت های بیمه | کدام نماد بیمه ای بیشترین سود را محقق کرده است؟

پروانه محمدی کیا | به گزارش نبض بورس، با گذشت دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۲، کارنامه شرکت‌های بیمه‌ای به ویژه شرکت‌های پذیرش و درج شده در بورس و فرابورس در سال ۱۴۰۱ منتشر شده و نمایی کلی از صنعت و همچنین عملکرد هر یک به دست آمده است.

بر این اساس برخی  شرکت فعال در این صنعت که سال مالی تمامی آن‌ها پایان اسفند ماه است، عملکرد سالانه خود را در سایت کدال منتشر کرده‌اند. این گزارش بر آن است تا عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده و آن را با عملکرد سال ۱۴۰۰ مقایسه کند.  اما آنچه از عملکرد شرکت‌ها دیده می‌شود، صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱ شاهد تحولات قابل توجهی بود که برای برخی شرکت‌ها ناخوشایند بود. کاهش سودآوری بسیاری از شرکت‌ها گواهی عینی بر این مدعاست.


بیمه البرز و کاهش ۲ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه البرز در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۳۰۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل کاهش ۲  درصدی داشت. حق بیمه خالص (سهم نگهداری) در این دوره ۳۵ درصد رشد کرد.

بپاس و افزایش ۷ درصدی سود نسبت به سال قبل

 شرکت بیمه پاسارگاد  در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۵۷۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۷ درصدی داشت.

سود خالص در این دوره به ۳.۳۲۵ میلیارد تومان رسید. هم چنین حق بیمه خالص با رشد ۵۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳.۷۴۷ میلیارد تومان افزایش یافت.

بیمه میهن و افزایش ۲۹۶ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه میهن در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۴۱۵۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل افزایش ۲۹۶  درصدی داشت. همچنین بیمه میهن در ۱۲ ماهه سود خالصی معادل ۶۲۴ میلیارد تومان به دست آورد که نسبت به دوره قبل ۲۹۶ درصد افزایش داشت. گفتنی است جمع درآمد‌های بیمه‌ای این شرکت با افزایش ۴۶ درصدی به ۵۲۱ میلیارد تومان رسید.

باران و افزایش ۲۵۵ درصدی سود نسبت به سال قبل

 شرکت بیمه زندگی باران  در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۹۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۲۵۵ درصدی داشت.

وحکمت و کاهش ۷۲ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه حکمت صبا در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال جاری برای هر سهم خود ۱۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل کاهش ۷۲ درصدی داشت. همچنین بیمه حکمت صبا در ۱۲ ماهه سود خالصی معادل ۶ میلیارد تومان به دست آورد که نسبت به دوره قبل ۷۱ درصد کاهش داشت. گفتنی است جمع درآمد‌های بیمه‌ای این شرکت با افزایش ۸۳ درصدی به ۵۷۷ میلیارد تومان رسید.

وآفری و افزایش ۵۲ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه کارآفرین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۴۷۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۵۲ درصدی داشت. همچنین بیمه کارآفرین در ۱۲ ماهه سود خالصی معادل ۵۷۰ میلیارد تومان به دست آورد که نسبت به دوره قبل ۹۲ درصد رشد داشت. گفتنی است جمع درآمد‌های بیمه‌ای این شرکت با افزایش ۶۱ درصدی به ۳۱۰۷ میلیارد تومان رسید.

آرمان وافزایش ۱۰۱ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه آرمان  در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۱۰۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۱۰۱ درصدی داشت.

وسرمد و تحقق سود ۳۱ میلیارد تومانی

شرکت بیمه سرمد در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ سود خالصی معادل ۳۱ میلیارد تومان سود محقق کرد. این در حالی است که در دوره مشابه قبل زیان ۳۱۵ میلیارد تومانی ساخته بود. رشد ۹۳ درصدی درامد‌های بیمه‌ای از جمله دلایل سودسازی این شرکت بوده است.

پارسیان و افزایش ۴۰۴ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه پارسیان در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۴۲۱ ریال سود محقق کرد. این شرکت همچنین در ۱۲ ماهه سود خالصی معادل ۵۰۵ میلیارد تومان کسب کرد که با رشد ۴۰۴ درصدی  همراه بود.

بیمه تعاون و افزایش ۷۸ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه تعاون تعاونی در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۹۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۷۸ درصدی داشت. این شرکت همچنین در ۱۲ ماهه سود خالصی معادل ۴۹ میلیارد تومان کسب کرد که رشد ۷۹ درصدی به همراه داشت

نوین و افزایش ۷ درصدی سود ناخالص نسبت به سال قبل

شرکت بیمه نوین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۸۷ ریال سود محقق کرد. این شرکت بیمه‌ای در دوره یاد شده ۱.۴۳۹ حق بیمه خالص سهم نگهداری شناسایی نمود که رشد ۴۵ درصدی را نسبت به مقطع مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

درآمد‌های بیمه‌ای نیز افزایش ۴۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشت و به این ترتیب شاهد رشد ۷ درصدی سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای بودیم.

بیمه معلم و کاهش ۷۹ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه معلم  در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۴۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل کاهش ۷۹ درصدی داشت.

بخاور و افزایش ۲۲۵ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت  بیمه زندگی خاورمیانه در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۳۶۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۲۲۵ درصدی داشت.

وحافظ وافزایش ۷۶۷ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه حافظ  در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۱۱۳ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۷۶۷ درصدی داشت.

بیمه البرز و کاهش ۲ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه البرز در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۳۰۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل کاهش ۲  درصدی داشت. حق بیمه خالص (سهم نگهداری) در این دوره ۳۵ درصد رشد کرد.

بیمه رازی وافزایش ۱۳۷۱ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه رازی  در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۱۵۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۱۳۷۱ درصدی داشت.

بیمه کوثر وافزایش ۱۶۹ درصدی سود نسبت به سال قبل

شرکت بیمه کوثر  در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۱۰۸۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۱۶۹ درصدی داشت. حق بیمه خالص (سهم نگهداری) با افزایش ۶۳ درصدی به ۵۴۷۸ میلیارد تومان رسید.

بتهران و تحقق سود ۵۰ میلیارد تومانی

شرکت بیمه اتکایی تهران رواک صورت‌های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر نمود.  

بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای هر سهم خود ۱۰۱ ریال سود محقق کرد. مجموع درآمد‌های بیمه‌ای در مدت یاد شده ۷۱ میلیارد تومان و سود خالص به ۵۰ میلیارد تومان رسید.

بیمه ما و افزایش ۳۴ درصدی سود نسبت به سال قبل

 شرکت بیمه ما در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ برای هر سهم خود ۵۱۵ ریال سود محقق کرد. همچنین سود خالص این شرکت با افزایش ۳۴ درصدی به ۴۱۲ میلیارد تومان رسید.

۳ دیدگاه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0
0
ملت و آسیا چی شدند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0
0
بیمه آسیا چی پس
خخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0
0
چرا بیمه فقط فکر خودشونه چرا بیمه ای مانند پاسارگاد حتما باید شش سال پرداختی داشته باشی تا سیزده درصد سود بده درحالیکه اگر خاک هم دپو کنی سودش از این بیمه عمر بهتره من بیمه کردم بدجوری پشیمونم می‌خوام خارج بشم خسارت هم باید بدم یه کم هم به فکر افرادی مثل من نادم باشید
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.