افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی |نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده چند نماد
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس کدال افزایش سرمایه قیمت خودرو پذیره نویسی
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی |نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده چند نماد

۰۹:۴۶ - ۰۴ بهمن ۱۴۰۱
طی روز‌های گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است
افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی |نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده چند نماد

به گزارش نبض بورس، طی روز‌های گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه غشان

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان از مبلغ ۱,۵۷۴,۰۴۴,۹۳۶,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی ارائه گردید.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده دلر

پیرو افزایش سرمایه شرکت داروسازی اکسیر از مبلغ ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.  

افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی |نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده چند نماد  

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده  داراب

پیرو افزایش سرمایه  شرکت پتروشیمی داراب از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.  

افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی |نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده چند نماد  

اعلامیه پذیره نویسی عمومی خعمرا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ با توجه به افزایش سرمایهُ  شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین  از مبلغ ۶۵۴,۵۴۶ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۴۰۰,۵۴۶ میلیون ریال، تعداد ۶۱۸,۷۲۲,۱۹۶ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۲۷,۲۷۷,۸۰۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تعیین شده  ست.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه کترام

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت تولیدی کاشی تکسرام از مبلغ ۸۹۶,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۸۹۶,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور تامین مخارج برنامه ریزی شده جهت بهسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ارائه گردید.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی  پارسیان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت بیمه پارسیان از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۹۶۸,۱۹۴,۹۵۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۳۱,۸۰۵,۰۵۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تعیین شده  ست.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه  فباهنر

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت صنایع مس شهید باهنر از مبلغ ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۵۸۳,۳۳۱,۷۱۴,۸۴۹ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور ترمیم نسبت‌های مالی و بهبود ساختار سرمایه ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه حفارس

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس از مبلغ ۲,۵۲۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵,۴۳۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور ه منظور اصلاح ساختار مالی مطابق گزارش پیوست که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ولساپا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی  نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت لیزینگ رایان سایپا از مبلغ ۱۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود نسبت‌های مالی، اعتباری و اصلاح ساختار مالی جلوگیری از خروج نقدینگی از طریق تامین منابع مالی ناشی از افزایش سرمایه افزایش میزان حجم تسهیلات اعطایی از این طریق به مشتریان ارائه  گردید.

صدور مجوز افزایش سرمایه کتوکا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی

اظهارنظر حسابرس  در خصوص افزایش سرمایه شستان

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت صنایع پتروشیمی گلستان از مبلغ ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور سرمایه گذاری در طرح توسعه احداث کارخانه تولید اوره و امونیاک ارائه  گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه فافق

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت صنایع مس افق کرمان  از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالی، مشارکت در افزایش سرمایه گذاری شرکت‌های تابعه جهت انجام پروژه‌های در جریان توسعه و خرید تجهیزات و ماشین آلات که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شصف‌ها

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت پترو شیمی اصفهان از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶,۰۸۸,۱۹۰,۵۸۵,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت‌های مالکانه و برخورداری از مزایای قانونی که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده  لوتوس

پیرو افزایش سرمایه  شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده  ومعادن

پیرو افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از مبلغ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.

افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی |نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده چند نماد  
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.