اخبار مهم کدال جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ | انتشار عملکرد ۹ ماهه نماد‌های شاخص ساز
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه قیمت خودرو
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

اخبار مهم کدال جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ | انتشار عملکرد ۹ ماهه نماد‌های شاخص ساز

۱۹:۱۴ - ۳۰ دی ۱۴۰۱
امروز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
اخبار مهم کدال جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ | انتشار عملکرد ۹ ماهه نماد‌های شاخص ساز

به گزارش نبض بورس، امروز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

عملکرد ۹ ماهه شتران

شرکت شتران در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص هر سهم ۸۳۳ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱۱۹ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۱۲۷ درصدی ۲۱۸,۱۲۲,۶۰۵ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲۲۹,۰۴۰,۱۴۴ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۹ ماهه زاگرس

شرکت زاگرس در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص هر سهم ۸۹۷۳ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱۱ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۳۳ درصدی ۵۴,۵۴۸,۰۰۳ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲۱,۵۳۵,۴۸۱ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۹ ماهه حپترو

شرکت حپترو در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص هر سهم ۱,۱۲۱ ریال که نسبت به مدت مشابه ۲۴۴ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۱۰۸ درصدی ۳۱۳,۲۶۵ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲۲۴,۱۵۳ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۹ ماهه تبرک

شرکت تبرک در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص ۳۷,۵۵۰ میلیون ریال می‌باشد. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۴۴ درصدی ۱,۸۰۹,۵۸۵ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۹ ماهه فروی

شرکت فروی در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص هر سهم ۵۷۸ ریال که نسبت به مدت مشابه ۸ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۳۸ درصدی ۹۶۲,۰۵۶ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۵۱۹,۷۵۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۹ ماهه خراسان

شرکت خراسان در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود ناخالص ۴۶,۸۷۱,۴۴۵ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۶۴ درصد افزایش داشته است. سود خالص با افزایش ۵۴ درصدی ۴۱,۱۷۴,۸۳۲ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۹ ماهه وگستر

شرکت وگستر در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ جمع درآمد‌های عملیاتی ۴۱۱,۹۸۵ میلیون ریال است. سود خالص برابر با ۳۳۶,۲۰۹ میلیون ریال می‌باشد.

 عملکرد ۹ ماهه دماوند

شرکت دماوند در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص ۴,۸۴۴,۶۹۰ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۸ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱ درصدی ۶,۴۱۶,۷۶۰ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۹ ماهه فرابورس

شرکت فرابورس در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص هر سهم ۲۱۲ ریال که نسبت به مدت مشابه ۷ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص برابر با ۱,۸۵۰,۵۷۶ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱,۷۷۹,۱۲۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۹ ماهه فایرا

شرکت فایرا در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص هر سهم ۴۸۴ ریال که نسبت به مدت مشابه ۷۹ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۲ درصدی ۲۳,۱۶۸,۶۹۰ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۸,۳۹۲,۰۰۰ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۹ ماهه وتجارت

شرکت وتجارت در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص ۱۵,۷۶۷,۶۳۸ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۸ درصد افزایش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۴۳ درصدی ۱۹۴,۱۱۷,۲۵۰ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۹ ماهه وبملت

شرکت وبملت در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص ۱۷۰,۵۴۹,۲۰۲ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۲۶۰ درصد افزایش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۱۱۰ درصدی ۵۲۰,۵۵۴,۷۲۸ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۹ ماهه غکورش

شرکت غکورش در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص هر سهم ۹۱۴ ریال که نسبت به مدت مشابه ۶۴ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۴۴ درصدی ۱۷,۱۰۸,۴۷۲ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۰,۹۶۴,۳۸۱ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۹ ماهه فروسیل

شرکت فروسیل در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص هر سهم ۹۱۸ ریال که نسبت به مدت مشابه ۵۴ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۳۷ درصدی ۱,۰۵۴,۲۹۶ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱,۴۶۹,۲۲۱ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۹ ماهه خبهمن

شرکت خبهمن در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص ۱۱۸,۰۹۷ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۹۱ درصد کاهش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۲۴۶ درصدی ۱,۸۸۷,۷۲۰ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۶ ماهه فارس

شرکت فارس در ۶ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص ۴۳,۸۱۹,۸۵۰ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۲۵۸ درصد افزایش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی برابر با ۵۵۰,۸۳۲ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۳ ماهه آ. س. پ

شرکت آ. س. پ در ۳ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص هر سهم ۲۳,۴۰۹ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص برابر با ۲۰,۰۵۴ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۹ ماهه خاور

شرکت خاور در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص برابر با ۴۳,۴۱۰,۸۶۷ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۶۹۸ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۳۰۵ درصدی ۶۳,۴۸۳,۲۲۰ میلیون ریال می‌باشد.

عملکرد ۹ ماهه فملی

شرکت فملی در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص برابر با ۳۱۰,۱۲۵,۲۸۵ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۱۸ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۵ درصدی ۳۳۰,۸۳۵,۲۸۰ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۹ ماهه بورس

شرکت بورس در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص برابر با ۱,۶۶۰,۴۵۰ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۵۳ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۹ درصدی ۳,۳۲۰,۴۷۰ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۹ ماهه همراه

شرکت همراه در ۹ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص برابر با ۳۴,۰۶۵,۱۶۹ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۸ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۲۱ درصدی ۷۰,۶۰۷۹۲۰ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۳ ماهه شپدیس

شرکت شپدیس در ۳ ماه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱؛ سود خالص برابر با ۷۸,۰۱۵,۲۸۱ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۳۹ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۳۵ درصدی ۷۶,۵۲۴,۷۴۸ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۶ ماهه فولاد


شرکت فولاد در ۶ ماه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۱؛ سود خالص برابر با ۲۶۹,۹۵۹,۳۷۷ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۲۱ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۲ درصدی ۳۵۴,۰۹۴,۷۹۴ میلیون ریال می‌باشد. 

عملکرد ۹ ماهه کالا

شرکت کالا در ۹ ماه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۱؛ سود خالص برابر با ۴,۳۴۲,۷۱۸ میلیون ریال که نسبت به مدت مشابه ۴۷ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۴۰ درصدی ۳,۷۹۰,۳۸۰ میلیون ریال می‌باشد.

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.