جدیدترین لیست افزایش سرمایه‌ها | افزایش سرمایه ۱۷۵۰۰ درصدی یک نماد
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس کدال افزایش سرمایه قیمت خودرو پذیره نویسی
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

جدیدترین لیست افزایش سرمایه‌ها | افزایش سرمایه ۱۷۵۰۰ درصدی یک نماد

۱۷:۵۰ - ۲۸ آبان ۱۴۰۱
تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان خبری مبنی بر پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۷۵۰۰ درصدی یک نماد به چشم می‌خورد. در این مطلب به جزییات این افزایش سرمایه‌ها می‌پردازیم.
جدیدترین لیست افزایش سرمایه‌ها | افزایش سرمایه ۱۷۵۰۰ درصدی یک نماد

به گزارش نبض بورس، چندروز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۵۰ درصدی فتوسا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان از مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۵ درصدی  فجهان

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان از مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تامین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت طرح‌های توسعه مجتمع که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی قمرو

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت قند مرودشت از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و حفظ نقدینگی شرکت و جبران مخارخ سرمایه‌ای انجام شده و بهبود سرمایه در گردش که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۷۵۰۰ درصدی کورز

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت ورزیران از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۴ درصدی وآداک

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنعت و تجارت آداک از مبلغ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۹۵,۵۵۳,۸۵۱,۴۵۶ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار و تویت کفایت سرمایه که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  ۴۰ درصدی فاما

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت صنعتی آما از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

صدور مجوز افزایش سرمایه ۳۵۰ درصدی بشهاب

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت لامپ پارس شهاب  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش سرمایه حآسا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت آسیا سیر ارس  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:     ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    توسعه ناوگان ریلی


صدور مجوز افزایش سرمایه ۴۰ درصدی دامین

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داروسازی امین  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:     ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی، عدم خروج نقدینگی و استفاده از مزایای مالیاتی موضوع بند (ف) تبصره بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور


صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۵ درصدی وهور

 تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۶۶,۱۷۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی مولد نیروگاهی گوهر سیرجان

صدور مجوز افزایش سرمایه ۴۹ درصدی اعتلا

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۳۰ درصدی بترانس

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی  نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت ایران ترانسفو مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۶,۴۰۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور افزایش سرمایه در گردش و جبران کمبود نقدینگی ارائه  گردید.

صدور مجوز افزایش سرمایه بیوتیک

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۷۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    تامین سرمایه درگردش و جبران مخارج انجام شده

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه توریل

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت توکا ریل از مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد بمنظور تأمین سرمایه در گردش و بهره مندی از معافیت مالیاتی مقرر در بند "ف" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

 ثبت افزایش سرمایه  خمهر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت مهرکام پارس از مبلغ ۴,۷۴۷,۷۱۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۶۲۷,۷۱۸ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۸۸۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه غگیلا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان  از مبلغ ۳۳۶,۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۹,۳۳۰,۵۹۰,۹۴۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

 ثبت افزایش سرمایه  خنصیر

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰  افزایش سرمایۀ شرکت مهندسی نصیر ماشین از مبلغ ۱,۲۳۰,۵۲۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۴۳۰,۵۲۴ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.


تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه حبندر

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۱A-۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ و باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر، مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

جدیدترین لیست افزایش سرمایه‌ها | افزایش سرمایه ۱۷۵۰۰ درصدی یک نماد  

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه لابسا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ هیئت مدیرة شرکت آبسال  مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و حفظ سـرمایه در گـردش موجود و استفاده بـهتر از امکانات و منابع انسانی و بـهبود عملکرد شرکت در جـهت تحقق اهـداف و اطمینان از در دسترس بودن منابع و نهایتا منافـع سهامداران و همچنین برخورداری از معافیت مالیاتی منظور شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه می‌گردد.

۲ دیدگاه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
1
5
خداوکیلی رئیسان بورس ازاین خبرهای افزایش سرمایه خجالت نمیکشن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
مگرازباقی رفتارها شون خجالت کشیدن ازهمه امانت فقیروبیچاره ها که باهزارامیدوارزو دادن دست اینا پودرکردن خجالت کشیدن دوست عزیزچرا گلایه نابجا میکنی حتما درحال جلسه گرفتن هستن قراره ...ای ۴۰ساله فقط ماندن توقرار...توهمه زمینه قراره جلسه ای توروزها اینده بگیرن و...روزها اینده که پایان ندارن
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.