اخبار مهم کدال شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | خبرهایی مهم برای شرکت های فولاد، فملی، همراه، بورس...
سهام عدالت آموزش بورس پیش بینی بورس افزایش سرمایه قیمت خودرو
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

اخبار مهم کدال شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | خبرهایی مهم برای شرکت های فولاد، فملی، همراه، بورس...

۲۰:۰۹ - ۳۰ مهر ۱۴۰۱
امروز شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
اخبار مهم کدال شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | خبرهایی مهم برای شرکت های فولاد، فملی، همراه، بورس...

به گزارش نبض بورس،امروز شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

عملکرد ۶ ماهه غشان

شرکت غشان در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۴۵۹ ریال که نسبت به مدت مشابه ۳۸۸ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۲۲۶ درصدی ۱,۲۰۹,۳۶۲ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۷۲۲,۳۷۷ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه قچار

شرکت قچار در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۱۶۵ ریال که نسبت به مدت مشابه ۲ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۶۱ درصدی ۶۵۴,۶۶۸ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۴۰۵,۸۵۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه چکارن

شرکت چکارن در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۳۶ ریال که نسبت به مدت مشابه ۶ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۱۴ درصدی ۲۴۱,۴۴۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۸۵,۲۷۵ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه غمهرا

شرکت غمهرا در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۷۰۶ ریال که نسبت به مدت مشابه ۵۶ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۹۹ درصدی ۲,۱۳۸,۸۸۳ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۷۰۵,۹۱۳ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه غگیلا

شرکت غگیلا در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۹۳۲ ریال که نسبت به مدت مشابه ۳۲۶ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۲۰۰ درصدی ۶۲۰,۸۹۸ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۳۱۳,۳۷۹ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه وبانک

شرکت وبانک در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۱۰۶ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱۶ درصد کاهش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با کاهش ۱۲ درصدی ۳,۲۲۴,۲۸۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲,۸۸۳,۴۴۷ میلیون ریال رسید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه فولاد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۱.۴.۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱.۵.۱۱ افزایش سرمایۀ شرکت فولاد از مبلغ ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱.۷.۳۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

عملکرد ۶ ماهه سمگا

شرکت سمگا در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۴۰ ریال که نسبت به مدت مشابه ۵۷ درصد کاهش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با کاهش ۲۰ درصدی ۸۳۵,۰۱۶ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۴۰۲,۴۳۷ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه وتوشه

شرکت وتوشه در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۲۸ درصدی ۲,۷۰۰,۸۸۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲,۵۷۷,۶۳۲ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه وملل

شرکت وملل در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۵۳۸ ریال است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۱۹ درصدی ۴,۸۶۶,۲۴۶ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱۰,۷۶۷,۰۵۵ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه تبرک

شرکت تبرک در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۱۰ ریال که نسبت به مدت مشابه ۷۷ درصد کاهش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با کاهش ۶۰ درصدی ۱۱۴,۱۸۶ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲۲,۱۳۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه زاگرس

شرکت زاگرس در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۴,۰۳۵ ریال که نسبت به مدت مشابه ۷۷ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۳۴ درصدی ۳۸,۸۴۷,۳۹۰ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۹,۶۸۴,۱۷۵ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه شصفها

شرکت شصفها در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۸,۱۷۶ ریال که نسبت به مدت مشابه ۶۴ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۴۶ درصدی ۵,۱۵۹,۸۶۲ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲,۴۵۲,۶۶۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه فسرب

شرکت فسرب در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۴۶ ریال که نسبت به مدت مشابه ۵ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۶ درصدی ۵۶۷,۳۵۳ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۵۰۹,۶۷۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۱۲ ماهه عالیس

شرکت عالیس در ۱۲ ماه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹؛ سود خالص هر سهم ۴۹۳ ریال که نسبت به مدت مشابه ۲۲ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۷ درصدی ۱,۳۲۰,۰۹۲ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱,۲۳۲,۳۳۵ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه فارس

شرکت فارس در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۱۹ ریال که نسبت به مدت مشابه ۴۱ درصد کاهش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۹ درصدی ۲۹۹,۵۵۱ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۹,۲۲۴,۳۳۰ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه خبهمن

شرکت خبهمن در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۵ ریال که نسبت به مدت مشابه ۶۴ درصد کاهش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۳۳۵ درصدی ۱,۸۷۲,۵۴۲ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۷۳۷,۲۴۶ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه فملی

شرکت فملی در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۵۷۰ ریال که نسبت به مدت مشابه ۶ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۴ درصدی ۲۳۵,۱۲۸,۲۶۴ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲۲۸,۱۳۴,۹۲۱ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه خدیزل

شرکت خدیزل در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۲۸۶ ریال که نسبت به مدت مشابه ۸۴ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۱۶۰ درصدی ۱۰,۳۳۱,۳۲۹ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۴,۸۴۱,۱۱۳ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۳ ماهه حکشتی

شرکت حکشتی در ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۲۲۷ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱,۷۹۲ درصد افزایش داشته است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۴۶۵ درصدی ۶,۵۱۳,۱۳۹ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۴,۸۹۸,۸۴۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۹ ماهه غمارگ

شرکت غمارگ در ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۲۶۳ ریال است. سود ناخالص با کاهش ۵۰ درصدی ۱,۴۲۲,۴۹۴ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲,۵۰۵,۹۸۱ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه فروسیل

شرکت فروسیل در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۱,۵۷۸ ریال که نسبت به مدت مشابه ۲۱۸ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۵۹ درصدی ۸۶۴,۷۶۶ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱,۲۶۲,۱۴۲ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه همراه

شرکت همراه در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۵۲۹ ریال که نسبت به مدت مشابه ۱۷ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش ۳۵ درصدی ۴۸,۷۹۸,۰۸۳ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۲۴,۹۴۶,۱۷۷ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه فسرب

شرکت فسرب در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۴۶ ریال که نسبت به مدت مشابه ۵ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۶ درصدی ۵۶۷,۳۵۳ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۵۰۹,۶۷۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه بورس

شرکت بورس در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۶۴ ریال که نسبت به مدت مشابه ۵۴ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با کاهش ۴۰ درصدی ۱,۳۸۴,۸۹۷ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱,۱۶۲,۵۵۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه وبصادر

شرکت وبصادر در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۱.۶.۳۱؛ سود خالص هر سهم ۸ ریال است. جمع درآمد‌های عملیاتی با افزایش ۴۷ درصدی ۱۲۲,۶۴۸,۴۷۵ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به ۱,۴۸۵,۵۲۸ میلیون ریال رسید.

۱ دیدگاه
Iran (Islamic Republic of)
زوزپه
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
0
0
خوب است متشکرم
پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.