کدام نماد‌های بورسی افزایش سرمایه دارند؟ | سرمایه این نماد ۳۷۷ درصد افزایش می‌یابد
افزایش سرمایه مصاحبه اختصاصی عرضه اولیه آموزش بورس ارز دیجیتال پیش بینی بورس
برچسب منتخب
جدیدترین اخبار
پربازدید های هفته
بیشترین لایک
بیشترین نظر
وب گردی

کدام نماد‌های بورسی افزایش سرمایه دارند؟ | سرمایه این نماد ۳۷۷ درصد افزایش می‌یابد

۱۱:۵۰ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۰
سامانه کدال این روزها میزبان اطلاعیه‌های متعددی از سوی ناشران بورسی و فرابورسی است. اما این شرکت‌ها کدام‌اند؟ در ادامه اطلاعات نمادهایی که افزایش سرمایه دارند را می‌خوانیم.
کدام نماد‌های بورسی افزایش سرمایه دارند؟ | سرمایه این نماد ۳۷۷ درصد افزایش می‌یابد

به گزارش نبض بورس، جزییاتی از افزایش سرمایه ۱۰ شرکت بورسی در دو روز گذشته  در سایت اطلاع رسانی کدال منتشر شد. افزایش سرمایه شرکت مهرکام پارس، شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت سرمایه گذاری سلیم و ... به شرح زیر است:

 

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه خمهر

پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهرکام پارس مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۸۶۱,۷۶۹,۴۷۶,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۶۲۷,۷۱۸,۵۶۶,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت (اصلاح ساختار)، تامین مخارج سرمایه‌ای جهت اجرای طرح و سرمایه در گردش، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴,۷۴۷,۷۱۸,۵۶۶,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۶۲۷,۷۱۸,۵۶۶,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین مخارج سرمایه‌ای جهت اجرای طرح و سرمایه در گردش اقدام نماید.

 

اظهارنظر حسابرس  در خصوص افزایش سرمایه ۱۹۷ درصدی کسرا

 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی فولاژ

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت فولاد آلیاژی ایران از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا، تامین بخشی از مخارج سرمایه‌ای انجام شده و اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۲ درصدی سلیم

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سلیم مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۶۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۱۲۶,۶۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۰۶۶۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام  کحافظ

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۴۶۸,۹۲۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۱۴۱,۲۳۴ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳,۶۷۲,۳۱۰ میلیون ریال)، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵  تعیین شده ست.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۲ درصدی غگرجی

 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت بیسکویت گرجی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۳۴۹,۷۹۰ ریال به مبلغ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور توسعه خطوط تولیدی از محل سود انباشته ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۶۰ درصدی پلاسک

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا از مبلغ ۹۱۳,۹۳۸,۶۲۳,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۶۰,۱۸۸,۱۸۳,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت‌های مالی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه داوه

 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت داروسازی آوه سینا  مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تکمیل طرح تولید دارو‌های ضد سرطانی و اصلاح ساختار مالی از محل سود انباشته ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه کی بی سی

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت کی بی سی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی از طریق جلوگیری از خروج سرمایه در گردش و افزایش سودآوری ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۳۷۷ درصدی بسویچ

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت پارس سویچ از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹,۵۴۱,۱۲۷,۷۱۴,۲۷۸ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از مشوق‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: 

پاسخ دهید
سایت نبض بورس از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
پیشنهاد سردبیر
۱۷:۳۴ - چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
۱۸:۰۱ - پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰
۱۶:۱۰ - سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰
۱۵:۱۶ - شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰
۱۷:۳۰ - شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰
۰۷:۲۵ - جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰
۱۶:۲۳ - پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰
۱۱:۰۷ - پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰
۰۸:۰۴ - جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰
۲۱:۰۴ - سه‌شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰
۱۶:۱۵ - چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۰
۱۴:۱۸ - دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰
۱۹:۴۳ - دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰
۱۰:۰۰ - شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰
۰۸:۱۵ - شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰
۱۳:۱۸ - پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۰
۱۲:۱۷ - چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۰
۱۸:۳۴ - شنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۰